Nieuw afschrijf systeem, het BRS

Beste Leden,

Nieuw afschrijfsysteem, het BRS

Met ingang van het winterseizoen voeren we het digitaal afschrijven in. Dit betekent dat we gebruik gaan maken van het Boot Reserverings Systeem (BRS). Behalve roei- en zeilboten kunnen we ook ergometers, de botenwagen, vergaderruimtes en meer reserveren. Reserveren betekent dat je allereerst een aanvraag doet om gebruik te maken van een boot, ergometer of vergaderruimte. Zodra je echt gebruik gaat maken van hetgeen je reserveerde, moet je dit bevestigen. Bevestigen gebeurt op de roeivereniging op de schermen die in de hal hangen.

Een ‘tag’ hoort erbij

UntitledTags en een tag-lezer

Van belang is dat het bevestigen snel en gemakkelijk verloopt. Je wilt niet lang moeten wachten maar snel kunnen gaan zeilen of roeien. Daartoe maken we gebruik van een zogenaamde ‘tag’ (uitgesproken als: tek, met lange e). Een ‘tag’ is een plastic plaatje, zo groot als een 2 euro stuk. Deze ‘tag’ is persoonlijk gemaakt en ‘weet wie jij bent’. Zodra je met jouw ‘tag’ contact maakt met de computer, bevestig je snel jouw eigen reservering. Het is belangrijk dat je de ‘tag’ altijd meeneemt naar ons verenigingsgebouw.

Elk lid ontvangt een ‘tag’
Voor elk lid is een ‘tag’ beschikbaar. Komende dagen reiken we deze aan je uit. Zoek Gerrit Jan Kreeftenberg op, op de Roei. Van hem ontvang je de ‘tag’. Op de ‘tag’ rust een borg van 10 Euro. Je hoeft dit niet contant te betalen, via automatische machtiging wordt dit bedrag geïnd. Na je lidmaatschap lever je de ‘tag’ weer in en ontvangt de 10 Euro retour.
Binnenkort ga je de ‘tag’ gebruiken voor het bevestigen van een gereserveerde boot, in de nabije toekomst gaat de ‘tag’ ook dienst doen als ‘deuropener’ en betaalsysteem voor je bar aankopen.

gjGerrit Jan (zie foto hiernaast) is de komende week bijna elke morgen aanwezig, alleen donderdag niet. Op zondag, tijdens de Clubkampioenschappen is hij er de gehele dag.
Vraag hem naar je ‘tag’.

Tot besluit
Het BRS komt in de plaats van het huidige afschrijf systeem. Ieder lid zal dan ook van het systeem gebruik gaan maken. De komende weken krijg je hier meer informatie over. Ook komt er een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het reserveren en bevestigen. Voor vragen en opmerkingen vragen we je een email te sturen naar reserveren@bwvdeeem.nl. We nemen dan snel contact met je op.
Ploegen en roeiboten die in het winterschema opgenomen zijn, hoeven we niet te reserveren. Wij stellen deze vaste reserveringen voor je in, in het BRS systeem. Dit betreft de 4-en en 8-en. De andere boten moeten we wel zelf reserveren.