Lekker

Zoals alle jaren hadden we ook dit jaar weer een Kerstdiner op de roei.
In de winterperiode kookt een aantal leden 1 x per maand op dinsdagavond voor leden en hun partners. Iedereen is welkom.
Opgeven kan d.m.v. een inschrijvingslijst in de hal