Ploegactie: Wegen voor Uganda

Ploegactie: Wegen voor Uganda

Richard Spithoven, roeiend in één van de Cobi-ploegen, gaat komend jaar in April naar Uganda om daar de voorzieningen op een aantal basisscholen te verbeteren. Zijn ploeg heeft daarom een leuke actie bedacht. Lees over hun mooie initiatief en doe ook mee met jouw ploeg!

Wegen voor Uganda

In de week voor de kerst laat iedereen in de ploeg van Cobi zich wegen. Na Oud en Nieuw gaan wij weer op de weegschaal. Elke kilo die erbij is gekomen levert 10 euro op. En mocht er iemand op dieet zijn geweest: voor elke kilo die je kwijt bent zal elk ploeglid een euro inleggen. De opbrengst van de actie gaat naar een scholenproject in Uganda. Richard gaat daar in april 2017 met 3 goede vrienden als vrijwilliger aan de slag om een aantal heel basale voorzieningen te realiseren bij een verschillende basisscholen.

Waar het voor ons heel vanzelfsprekend is dat kinderen naar school kunnen, is dat in Uganda zeker niet het geval. In Uganda is de kwaliteit van onderwijs zo laag dat 90% van de kinderen niet op een redelijk niveau kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Richard wil met zijn vrienden de onderwijssituatie verbeteren voor kinderen in de omgeving van Bukedea. Op deze scholen zijn de laatste jaren grote stappen gezet in het verbeteren van het onderwijs. Er zijn met steun uit Nederland lesmaterialen aangeschaft en zijn er pennen en schriften voor de kinderen. Daardoor is er nu ook behoefte aan betere schoolvoorzieningen. Van het geld worden bouwmaterialen gekocht en locale arbeiders ingehuurd. Door geld mee te nemen naar Uganda en het daar uit te geven zijn de kosten laag en kan er meer gerealiseerd worden met minder middelen. Een krukje is €10, een tafel €15,- en voor €20 zet je een kast in elkaar.

Op de website www.bfair.nl is uitgebreide informatie over het project te vinden.
Maar je kunt ook op Facebook kijken: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014200548651. Richard heeft zelfde Baarnsche Courant gehaald (zie foto). Via www.baarnschecourant.nl kun je het artikel terugvinden.