Mogen wij even voorstellen……

Mogen we ons even voorstellen … Dit zomerseizoen staan wij weer graag tot je beschikking bij het helpen behalen van nieuwe stuur- en roeibevoegdheden. De roei-examencommissie is weer aangevuld met nieuwe leden en bestaat dit jaar uit 9 leden. Voorzitter is Irene Tiepel en de leden zijn Alexandra Tom, Betty van Rootselaar, Ingrid Knijnenburg, Lida Pieterse, Liesbeth van Droffelaar, Hans Schotborgh, Jan Schornagel en Jannes de Vries. Binnenkort kun je op de site op onze eigen Roeien/Examens-pagina terugvinden op welke dag je welke examinator kunt benaderen als je je kaart afgetekend wilt hebben of wil voorroeien of –sturen voor een examen. Ook dit jaar hebben we weer een aantal speerpunten waar we de focus op leggen. Zo gaan we goed kijken en extra aandacht schenken aan het goed  in en uitbrengen van de boot en meer in het algemeen het omgaan met het materiaal. Verder willen we graag een welgemeend advies geven: soms lijkt het erop dat het snel halen van bevoegdheden belangrijker is dan het goed beheersen van het niveau. Voorkom teleurstellingen en neem je tijd om je goed te bekwamen in een bepaald roei- of stuurniveau. Een tijdje langer door oefenen en daarmee zekerder worden en zijn, geeft een veel prettiger gevoel bij het examen en daarna als je daadwerkelijk roeit of stuurt op dat niveau. Examen aanvragen Graag brengen we je de volgende afspraken over het aanvragen van roei-examens nog even onder de aandacht. De instructeur meldt de kandidaat aan voor een examen. Dit kan schriftelijk op de lijst die in de gang hangt. Maar je kunt ook aanmelden via het elektronische aanvraagformulier. Ga daarvoor naar de...

Zijn de Roei-teams klaar voor de zomer?

Het zomer roeiseizoen komt er met rasse schreden aan! Heerlijk, ik kan niet wachten. Dat betekent dat we bijna weer Team-reserveringen mogen invoeren. Ideaal is als deze ingevoerd zijn vóór 4 april aanstaande, wanneer het zomerseizoen begint. Maar uiteraard kunnen de captains ze pas invoeren als het ‘Ploegenschema zomerseizoen 2016’ (Ploegenschema) bekend is. Daar is nu het wachten nog even op. Maar wat kan de captain al wel? Het Team of de Teams in orde laten maken in het BRS! lees meer ...
Alweer record aantal roeibevoegdheden

Alweer record aantal roeibevoegdheden

Het derde jaar op rij heeft de roei-examencommissie een record aantal roeibevoegdheden mogen uitreiken. Dit jaar maar liefst 189, verdeeld over 39 bij de jeugd en 150 bij de volwassen leden. Dit resultaat is vooral te danken aan de enthousiaste instructeurs die onze leden zo goed leren roeien. Wij, de leden van de examencommissie, hebben vervolgens de mooie gelegenheid om alle noeste arbeid en voorbereidingen, gedaan door de trainers en roeiers zelf, met een bevoegdheid te honoreren. Ook komend jaar staan wij weer voor je klaar met raad en daad. Maak je plan op roeigebied en kijk op de site, op de examen-pagina, hoe je je doel kunt halen. Uiteraard helpen de instructeurs en examenleden je daar ook weer bij. Al nieuwsgierig wanneer je examen kunt doen? Kijk op dezelfde pagina voor deze data. Daar zie je ook dat er op woensdag 16 maart een extra theorie-examen is gepland. Wij hebben zin in komend jaar en gaan voor weer een nieuw record! Heel veel succes en plezier met het (verder leren)...

Nieuw afschrijf systeem, het BRS

Beste Leden, Nieuw afschrijfsysteem, het BRS Met ingang van het winterseizoen voeren we het digitaal afschrijven in. Dit betekent dat we gebruik gaan maken van het Boot Reserverings Systeem (BRS). Behalve roei- en zeilboten kunnen we ook ergometers, de botenwagen, vergaderruimtes en meer reserveren. Reserveren betekent dat je allereerst een aanvraag doet om gebruik te maken van een boot, ergometer of vergaderruimte. Zodra je echt gebruik gaat maken van hetgeen je reserveerde, moet je dit bevestigen. Bevestigen gebeurt op de roeivereniging op de schermen die in de hal hangen. Een ‘tag’ hoort erbij Tags en een tag-lezer Van belang is dat het bevestigen snel en gemakkelijk verloopt. Je wilt niet lang moeten wachten maar snel kunnen gaan zeilen of roeien. Daartoe maken we gebruik van een zogenaamde ‘tag’ (uitgesproken als: tek, met lange e). Een ‘tag’ is een plastic plaatje, zo groot als een 2 euro stuk. Deze ‘tag’ is persoonlijk gemaakt en ‘weet wie jij bent’. Zodra je met jouw ‘tag’ contact maakt met de computer, bevestig je snel jouw eigen reservering. Het is belangrijk dat je de ‘tag’ altijd meeneemt naar ons verenigingsgebouw. Elk lid ontvangt een ‘tag’ Voor elk lid is een ‘tag’ beschikbaar. Komende dagen reiken we deze aan je uit. Zoek Gerrit Jan Kreeftenberg op, op de Roei. Van hem ontvang je de ‘tag’. Op de ‘tag’ rust een borg van 10 Euro. Je hoeft dit niet contant te betalen, via automatische machtiging wordt dit bedrag geïnd. Na je lidmaatschap lever je de ‘tag’ weer in en ontvangt de 10 Euro retour. Binnenkort ga je de ‘tag’ gebruiken voor het bevestigen van een gereserveerde...

Extra Theorie-examen voor roeiers.

THEORIE-EXAMEN HALEN?  Voordat je bepaalde roeibevoegdheden kunt behalen, is het nodig om voor het Theorie-examen te slagen. Zie voor meer informatie hierover de site, pagina Roeien / Examens. Normaal gesproken kun je op een examendag, na aanmelding, dit examen afleggen. Op woensdag 18 maart om 20.00 uur is er een extra mogelijkheid het theorie-examen roeien te doen. Dit vindt plaats op de vereniging. Wil je daaraan meedoen? Meld je, tot 17 maart, hiervoor aan via email examens@bwvdeeem.nl . Je ontvangt via email bevestiging van deelname. De...