Corona en zzp’ers

Corona en zzp’ers

Beste leden,
Hoe gaat het met jullie in deze rare tijden? Wij zijn blij dat iedereen meewerkt om verspreiding van het virus te voorkomen, door nu de Roei te mijden. We denken aan jullie en hopen van ganser harte dat al onze leden gevrijwaard blijven van besmetting.
In deze mail speciaal aandacht voor de zzp-ers onder onze leden die het nu mogelijk extra moeilijk hebben! We wensen jullie veel sterkte. Evenals alle leden die in de zorg, in het onderwijs en de voedselvoorziening werken: veel sterkte en hulde voor jullie tomeloze inzet!

En dan nu een zakelijk aandachtspunt. Begin april wordt het eerste deel van de contributie 2020 afgeschreven. Mogelijk zijn sommige zzp-ers in deze onzekere tijd minder goed in staat om die contributie te betalen. Wij bieden je dan de mogelijkheid om de betaling uit te stellen tot later in het jaar. Meld je dan uiterlijk 27 maart a.s. bij penningmeester@bwvdeeem.nl om hier afspraken over te maken. We gaan uiteraard zeer vertrouwelijk om met je aanmelding.

Mogelijk zijn er andere leden die onze zzp-ers die in de problemen zijn gekomen, een hart onder de riem willen steken door een deel van hun contributie te sponsoren. Stort dan een bijdrage van € 25 (of meer) op bankrekening NL52RABO0143815490 van BWV De Eem, onder vermelding van Steunfonds ZZP. Jouw bijdrage wordt dan naar rato in mindering gebracht op de contributie van leden die het nu niet kunnen betalen. Dit gebeurt volstrekt anoniem. Wordt er meer gestort dan nodig is, dan wordt je bijdrage teruggestort, na aftrek van de verstrekte bijdragen.

In elk geval: iedereen heel veel sterkte in deze bizarre tijden. We zien jullie graag allemaal terug op het water, zodra het weer kan!
Hartelijke groet,
Bert Kranendonk, voorzitter BWV De Eem
voorzitter@bwvdeeem.nl

NIEUWS

 • Bravo!

  Jan-Ewout heeft er opnieuw voor gezorgd, dat het vlot in de Melm toegankelijk is, zonder in de ganzenpoep te staan. Hij heeft een soort sneeuwschuiver gemaakt om de viezigheid op […]


 • Wijziging BootReserveringsSysteem (BRS)

  Met ingang van komend weekend voeren we twee wijzigingen door in het BRS: 1. Reserveringen niet meer bevestigen Als je een boot reserveert wordt de reservering voortaan altijd automatisch bevestigd. […]


 • Stremming Eem zaterdag 24 september

  In verband met de Eemhead is het komende zaterdag na 10:45 voor niet-deelnemers niet toegestaan te roeien vanaf het gemaal Zeldert. Dit is het witte huisje bij de bocht waar […]


 • Lichte skiff – obligatielening 2022

  Inmiddels is ook op onze laatste obligatie 2022 ingetekend en daarom hebben we de aanschaf van een lichte skiff naar voren kunnen halen. Deze boot zal eveneens op 18 september […]


 • Roeien alleen van zonsopkomst tot zonsondergang

  De dagen worden weer korter. De afgelopen periode zijn er al een aantal keer ploegen na zonsondergang binnengekomen. Dat is niet alleen onveilig maar ook niet toegestaan. Daarom een kleine […]


 • Werkzaamheden Eembrug

  Vanaf 14 september tot en met 18 oktober 2022 wordt er in opdracht van de provincie Utrecht groot onderhoud uitgevoerd aan een gedeelte van de Bisschopsweg (N414) in Baarn en […]


 • Blauwalg en E-colie

  Uit watermonsters afgenomen bij de Koppelpoort en het Vallei kanaal blijkt er blauwalg  en een verhoogde waarde van de E-colie bacterie (poep bacterie) aanwezig te zijn. Ook buiten deze sectie […]


 • C1-en VERKOCHT!

  Met de komst van de vier Liteboats nemen we ook afscheid van vier houten C1-en. De Reiger, Woudaapje, Roerdomp en Spierinkje. Dit in lijn met het vervangingsplan.


 • Liteboat Rivers nu af te schrijven

  Tijdens het reddingsfestijn zijn vier nieuwe Liteboat literivers in gebruik genomen. Het gaat om twee boten voor 50-75 kg en twee boten voor 70-110 kg. Ze staan nu als de […]


 • Een succesvolle zeilavond

  Op vrijdagavond 1 juli was weer het jaarlijkse Midzomeravondzeilen op de Loosdrechtse plassen. Het was om 17.45 verzamelen bij Jachthaven de Uitkijk en de briefing werd kort na 18.00 uur […]