Damwanden golfslag proef

Uit destadamersfoort.nl ;

Bij de Kleine Melm voert de Provincie Utrecht momenteel een proef uit om de golfslag op de Eem te verminderen. Die golfslag komt door de damwanden die in de afgelopen jaren als oeverbescherming zijn aangebracht. Leden van de roeiverenigingen Hemus in Amersfoort en De Eem in Baarn komen door de golfslag regelmatig in gevaar bij harde wind en bij passerende motorboten.
Tweede Kamerlid Betty de Boer en de leden van de Provinciale Staten Willem Joustra en Gert-Jan Weierink maakten een tocht met de kantonniersboot van de provincie. Zij hadden gereageerd op signalen die de roeiverenigingen aan de partijen in de Provinciale Staten hadden gestuurd. De voorzitters van de beide roeiverenigingen Koos Termorshuizen (Hemus) en Jan Maurits de Jonge (De Eem) lichtten de problemen toe.
De provincie voert een test uit met golfdempende kunststof blokken langs de damwand, aan de Soester oever tussen de Kleine Melm en de Malebrug. De bezoekers zagen met eigen ogen dat de golfslag op het proefstuk duidelijk geringer was dan waar die blokken niet bevestigd waren.
De proeven zijn nog niet afgerond. Zo moet nog een ander materiaal getest worden en hoopt de provincie ook nog te weten te komen hoe het materiaal zich houdt bij ijsgang.
Het is nog de vraag hoe de aanpassingen gefinancierd moeten worden. Maar dat er sprake is van een serieus probleem voor de grootste groep gebruikers van het vaarwater van de Eem, de 1.000 leden van de beide roeiverenigingen, is deze delegatie duidelijk geworden.

Koos Termorshuizen en Jan Maurits de Jonge