Dispensatieregeling Zeilen

Binnen de vereniging is een groot aantal mensen dat kan zeilen, maar geen gebruik kan maken van de zeilboten i.v.m. de regeling rond bevoegdheden. Na overleg met betrokken zeilers binnen de vereniging en bespreking in de ALV is besloten een nieuwe poging te doen zoveel mogelijk verenigingsleden de gelegenheid te bieden van de zeilvloot gebruik te maken.

De zeilcommissie zal altijd de verantwoordelijkheid hebben zich te vergewissen van het eigen niveau van degene die wenst te gaan zeilen, net als bij het roeien, middels een akkoord van een bevoegd examinator. Dat kan voor het zeilen via de CWO-diplomering of via dispensatie.

Wie kan zeilen, krijgt de mogelijkheid met een examinator te gaan zeilen (voorzeilen). Wie geen behoefte heeft aan het CWO-diploma, kan door te laten zien dat de eigen vaardigheid op hetzelfde niveau ligt als CWO-niveau KB-2 of KB-3 en dat de benodigde theoretische kennis voor het varen op de Eem aanwezig is, een aantekening D-2 (dispensatie niveau 2) of D-3 krijgen.

Deze leden verwerven voor wat het meenemen van de boten dezelfde rechten als diegenen die KB-2 resp. KB-3 hebben:

  • Met KB-2 of D-2 is het mogelijk een boot af te schrijven en te gaan zeilen op de Eem met iemand anders die ook dit niveau heeft tot en met windkracht 3.
  • Met KB-3 of D-3 is het mogelijk een boot af te schrijven en te gaan zeilen op de Eem of de randmeren tot en met windkracht 5.

De vaardigheidseisen voor Dispensatie 2 en 3 zijn te vinden op de site van BWV De Eem.

Kun je goed zeilen en wil je op de vereniging ook graag een Valk of Randmeer kunnen meenemen?
Kom dan op zondag 15 november laten zien wat je kunt!
Er kan voorgezeild worden vanaf 13:00.

Geef je op door je in te schrijven op de intekenlijst in de gang.