EéN EEM MIDZOMERFESTIVAL

Aansluitend op de SUP fun experience start om 16.00 uur het Eén Eem Midzomerfestival. Op de door het hele clubgebouw hangende posters kun je lezen wat er allemaal te doen is op dit ‘land- en waterfestijn’. Laat vóór 17 juni even weten of je aan de BBQ deelneemt. Meld je aan op feest@bwvdeeem.nl en maak de bijdrage van minimaal 5 euro pp (werkelijke kosten zijn 10 pp) over op NL07 INGB 0005 4786 48 ten name van:  J M Schotborgh. Graag onder vermelding van: BBQ festival 24 juni voor [naam van jou] en [aantal] personen.