Extra drukte op de Eem

De Eem is een druk bevaren rivier. Zeker in de zomermaanden, als de beroepsvaart gezelschap krijgt van vele boten en bootjes van recreanten. Nu de dijkverbetering langs de Eem in volle gang is, komen daar nog flink wat schepen bij. Reden voor extra waakzaamheid op het water.

Jaarlijks maken zo’n 2500 schepen van de beroepsvaart gebruik van de Eem. Dit zijn schepen voor verschillende bedrijven langs de Eem in Eembrugge, Baarn en Amersfoort. Vooral in de zomermaanden komt daar nog de recreatievaart bij. Het gaat dan om plezierjachten, maar ook kleinere boten, kano’s en roeiboten. Per jaar gaat het bij de recreatievaart om zo’n 7000 boten, zegt Bob van de Haar, inspecteur vaarwegen bij de provincie Utrecht.
Met de dijkverbetering langs de Eem komt wordt het op het water nog drukker. De Dijkencombi, die werkt aan de verbetering van Eemlandsedijk, de Slaagsedijk en de Eemdijk voert zand en klei aan via het water, dat op diverse plekken langs de dijk wordt gelost. Ook worden op meerdere plekken damwanden geplaatst, eveneens vanaf het water. Zes weken voor en zes weken na de bouwvakvakantie wordt per schip minimaal tweemaal per dag klei aangevoerd over het water.
De verbetering van de dijken bij de Westdijk en Eemdijk noord zorgt eveneens voor extra drukte. Dagelijks worden voor dit traject vijf schepen klei en zand aangevoerd.

Waarschuwingsborden
“De Eem is altijd al druk en de komende periode helemaal. Door de dijkverbetering komen er nog eens zo’n 350 tot 450 vaarbewegingen bij, zegt Van de Haar. “De Eem is gemiddeld 40 meter breed, dus dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Er is ruimte, maar zeker richting de stad wordt de rivier smaller. Dat is een bottleneck. Oppassen moeten mensen altijd en waar werkzaamheden zijn, wordt dat 25 meter ervoor met waarschuwingsborden aangegeven. Het is belangrijk dat mensen daar goed op letten en er rekening mee houden.”
Na de zomervakantie is het nog niet gedaan met de werkzaamheden langs de Eem. Waterschap Vallei en Veluwe begint na de zomer met de verbetering van de dijk in de kern van Eemdijk. Ook hiervoor wordt klei en grond via het water aangevoerd.
En tot slot gaat de provincie er aan het werk. Na de bouwvakvakantie worden er bij Coelhorst damwanden geplaatst over een lengte van zo’n 1,2 kilometer. En in oktober worden door de provincie baggerwerkzaamheden op de Eem uitgevoerd.