Extra drukte op de Eem

De Eem is een druk bevaren rivier. Zeker in de zomermaanden, als de beroepsvaart gezelschap krijgt van vele boten en bootjes van recreanten. Nu de dijkverbetering langs de Eem in volle gang is, komen daar nog flink wat schepen bij. Reden voor extra waakzaamheid op het water.

Jaarlijks maken zo’n 2500 schepen van de beroepsvaart gebruik van de Eem. Dit zijn schepen voor verschillende bedrijven langs de Eem in Eembrugge, Baarn en Amersfoort. Vooral in de zomermaanden komt daar nog de recreatievaart bij. Het gaat dan om plezierjachten, maar ook kleinere boten, kano’s en roeiboten. Per jaar gaat het bij de recreatievaart om zo’n 7000 boten, zegt Bob van de Haar, inspecteur vaarwegen bij de provincie Utrecht.
Met de dijkverbetering langs de Eem komt wordt het op het water nog drukker. De Dijkencombi, die werkt aan de verbetering van Eemlandsedijk, de Slaagsedijk en de Eemdijk voert zand en klei aan via het water, dat op diverse plekken langs de dijk wordt gelost. Ook worden op meerdere plekken damwanden geplaatst, eveneens vanaf het water. Zes weken voor en zes weken na de bouwvakvakantie wordt per schip minimaal tweemaal per dag klei aangevoerd over het water.
De verbetering van de dijken bij de Westdijk en Eemdijk noord zorgt eveneens voor extra drukte. Dagelijks worden voor dit traject vijf schepen klei en zand aangevoerd.

Waarschuwingsborden
“De Eem is altijd al druk en de komende periode helemaal. Door de dijkverbetering komen er nog eens zo’n 350 tot 450 vaarbewegingen bij, zegt Van de Haar. “De Eem is gemiddeld 40 meter breed, dus dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Er is ruimte, maar zeker richting de stad wordt de rivier smaller. Dat is een bottleneck. Oppassen moeten mensen altijd en waar werkzaamheden zijn, wordt dat 25 meter ervoor met waarschuwingsborden aangegeven. Het is belangrijk dat mensen daar goed op letten en er rekening mee houden.”
Na de zomervakantie is het nog niet gedaan met de werkzaamheden langs de Eem. Waterschap Vallei en Veluwe begint na de zomer met de verbetering van de dijk in de kern van Eemdijk. Ook hiervoor wordt klei en grond via het water aangevoerd.
En tot slot gaat de provincie er aan het werk. Na de bouwvakvakantie worden er bij Coelhorst damwanden geplaatst over een lengte van zo’n 1,2 kilometer. En in oktober worden door de provincie baggerwerkzaamheden op de Eem uitgevoerd.

NIEUWS

 • Wijziging BootReserveringsSysteem (BRS)

  Met ingang van komend weekend voeren we twee wijzigingen door in het BRS: 1. Reserveringen niet meer bevestigen Als je een boot reserveert wordt de reservering voortaan altijd automatisch bevestigd. […]


 • Stremming Eem zaterdag 24 september

  In verband met de Eemhead is het komende zaterdag na 10:45 voor niet-deelnemers niet toegestaan te roeien vanaf het gemaal Zeldert. Dit is het witte huisje bij de bocht waar […]


 • Lichte skiff – obligatielening 2022

  Inmiddels is ook op onze laatste obligatie 2022 ingetekend en daarom hebben we de aanschaf van een lichte skiff naar voren kunnen halen. Deze boot zal eveneens op 18 september […]


 • Roeien alleen van zonsopkomst tot zonsondergang

  De dagen worden weer korter. De afgelopen periode zijn er al een aantal keer ploegen na zonsondergang binnengekomen. Dat is niet alleen onveilig maar ook niet toegestaan. Daarom een kleine […]


 • Werkzaamheden Eembrug

  Vanaf 14 september tot en met 18 oktober 2022 wordt er in opdracht van de provincie Utrecht groot onderhoud uitgevoerd aan een gedeelte van de Bisschopsweg (N414) in Baarn en […]


 • Blauwalg en E-colie

  Uit watermonsters afgenomen bij de Koppelpoort en het Vallei kanaal blijkt er blauwalg  en een verhoogde waarde van de E-colie bacterie (poep bacterie) aanwezig te zijn. Ook buiten deze sectie […]


 • C1-en VERKOCHT!

  Met de komst van de vier Liteboats nemen we ook afscheid van vier houten C1-en. De Reiger, Woudaapje, Roerdomp en Spierinkje. Dit in lijn met het vervangingsplan.


 • Liteboat Rivers nu af te schrijven

  Tijdens het reddingsfestijn zijn vier nieuwe Liteboat literivers in gebruik genomen. Het gaat om twee boten voor 50-75 kg en twee boten voor 70-110 kg. Ze staan nu als de […]


 • Een succesvolle zeilavond

  Op vrijdagavond 1 juli was weer het jaarlijkse Midzomeravondzeilen op de Loosdrechtse plassen. Het was om 17.45 verzamelen bij Jachthaven de Uitkijk en de briefing werd kort na 18.00 uur […]


 • Spaarne Lenterace

  Op zaterdag 21 mei heeft een acht van De Eem meegedaan aan de Spaarne Lenterace. Nadat de afgelopen twee coronajaren de wedstrijd niet was verroeid mochten we eindelijk weer. De […]