Inschrijving ploegroeien en single-instructie zomerseizoen 2015

Het zomerseizoen nadert met rasse schreden! Dus voor iedereen die instructie wil met de ploeg of single: inschrijven kan vanaf nu t/m 7 maart. Hierbij vinden jullie de volgende bijlagen:

 • Toelichting bij de inschrijving voor het ploegroeien en de single-instructie voor het zomerseizoen 2015 (klik hier)
 • Inschrijfformulier voor het ploegroeien zomerseizoen 2015 (klik hier)
 • Inschrijfformulier voor de single-instructie voor het zomerseizoen 2015 (klik hier)

Nog enkele opmerkingen.

 • Om een vlotte afhandeling van de inschrijving te bevorderen vragen wij allen de toelichting en de hierna volgende opmerkingen goed door te lezen.
 • Het aantal leden is flink gestegen. De tijd nodig voor het maken van de schema’s zal groeien. Om één en ander in goede banen en binnen de beschikbare tijd te kunnen realiseren is het belangrijk dat de inschrijvingen volledig worden ingevuld.
 • In de voorgaande jaren zijn er veel niet volledig ingevulde inschrijvingen ingezonden. De roeicommissie heeft toen, waar nodig, deze inschrijvingen zelf verder aangevuld. Dit kostte veel tijd. Met het stijgen van het aantal leden zal de benodigde tijd voor het maken van de schema’s groeien. Om overbelasting door teveel onvolledig ingevulde inschrijvingen te voorkomen kan en zal, indien noodzakelijk, de roeicommissie de onvolledig ingevulde inschrijvingen weigeren en retourneren met het verzoek om aanvulling van de inschrijving.
 • De inschrijving voor het ploegroeien en de inschrijving voor de single-instructie moeten elk naar een apart emailadres worden gemaild,
  • Voor ploegroeien naar ploegroeischema@bwvdeeem.nl
  • Voor single-instructie naar instructieschema@bwvdeeem.nl
 • Volledig ingevulde formulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld, niet volledig ingevulde formulieren komen pas daarna aan de beurt
 • De laatste dag van inschrijving is zaterdag 7 maart 2015, te laat ingezonden formulieren worden behandeld, nadat alle op tijd ingezonden inschrijvingen zijn afgehandeld.
 • Evenals voorgaande jaren worden alleen C4-en, gladde vieren en achten voor ploegen en single boten (C1 en skiffs) voor de single-instructie gereserveerd.
 • Alle ander boten kunnen niet worden gereserveerd.
 • Overigens volgens de bijlage “Toelichting op de inschrijving’.
 • Vragen etc. kunt u per mail richten aan Bert v.d. Brink instructie@bwvdeeem.nl.

De roeicommissie, 15 februari 2015.