Inschrijving winterseizoen

HERHALINGSOPROEP

Deze week is de laatste week om in te schrijven voor het winterseizoen 2015-2016. Tot 12 september kun je het formulier sturen naar ploegenschema@bwvdeeem.nl. Dus, iedereen die nog overlegt, dubt, twijfelt of anderszins, kom maar op met die formulieren! Om ons allen extra scherp te houden: er is een nieuwe versie van het inschrijfformulier. Heel graag dat nieuwste formulier gebruiken. Je vindt het hieronder als link en als bijlage bij een persoonlijke mail die we allemaal hebben ontvangen.

Bijlagen:
het inschrijvingsformulier winter 2015-16.
de toelichting bij de inschrijving.

Enkele opmerkingen (zijn ook opgenomen in de toelichting):
Inschrijvingen kunnen uitsluitend per mail worden ingediend, het mailadres is vermeld onderaan op het inschrijvingsformulier en ook genoemd in de toelichting.
Om het ploegenschema op tijd gereed te hebben moeten alle inschrijvingen per mail worden ingediend voor 12 september 2015
Inschrijvingsformulieren moeten volledig ( namen, roeibevoegdheden etc.) worden ingevuld. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen en (per mail) geretourneerd.
Nieuwe leden, die lid zijn geworden in 2014 en 2015 hoeven zich niet in te schrijven. Voor hen is voor de ploeginstructie een aparte regeling (zie verder de toelichting) gemaakt. hierover ontvangen zij binnenkort een aparte mailing.
Zie voor de verdere gang van zaken de bijgaande toelichting.
Vragen over de inschrijving per mail indienen bij ploegenschema@bwvdeeem.nl.

Tenslotte.
Doordat er elk jaar een flinke toename van het aantal leden is, vergt de inschrijving elk jaar meer tijd en inspanning. Om deze tijd en inspanning binnen te beperken, vinden wij het nodig om de inschrijving in iets strakkere banen te leiden. Daarom vragen wij u omĀ  bij uw inschrijving te werk te gaan zoals in de toelichting is aangegeven.
Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
De roeicommissie.