Mogen wij even voorstellen……

Mogen we ons even voorstellen …

Dit zomerseizoen staan wij weer graag tot je beschikking bij het helpen behalen van nieuwe stuur- en roeibevoegdheden. De roei-examencommissie is weer aangevuld met nieuwe leden en bestaat dit jaar uit 9 leden. Voorzitter is Irene Tiepel en de leden zijn Alexandra Tom, Betty van Rootselaar, Ingrid Knijnenburg, Lida Pieterse, Liesbeth van Droffelaar, Hans Schotborgh, Jan Schornagel en Jannes de Vries.
Binnenkort kun je op de site op onze eigen Roeien/Examens-pagina terugvinden op welke dag je welke examinator kunt benaderen als je je kaart afgetekend wilt hebben of wil voorroeien of –sturen voor een examen.

Ook dit jaar hebben we weer een aantal speerpunten waar we de focus op leggen. Zo gaan we goed kijken en extra aandacht schenken aan het goed  in en uitbrengen van de boot en meer in het algemeen het omgaan met het materiaal. Verder willen we graag een welgemeend advies geven: soms lijkt het erop dat het snel halen van bevoegdheden belangrijker is dan het goed beheersen van het niveau. Voorkom teleurstellingen en neem je tijd om je goed te bekwamen in een bepaald roei- of stuurniveau. Een tijdje langer door oefenen en daarmee zekerder worden en zijn, geeft een veel prettiger gevoel bij het examen en daarna als je daadwerkelijk roeit of stuurt op dat niveau.


Examen aanvragen

Graag brengen we je de volgende afspraken over het aanvragen van roei-examens nog even onder de aandacht. De instructeur meldt de kandidaat aan voor een examen. Dit kan schriftelijk op de lijst die in de gang hangt. Maar je kunt ook aanmelden via het elektronische aanvraagformulier. Ga daarvoor naar de Roeien/Examens-pagina en vind beneden het webformulier ‘Aanvraag examen of ander toetsingsmoment’.

Let op! Voor alle stuur- en een aantal roeibevoegdheden vindt eerst een voor-beoordeling plaats, voordat het daadwerkelijke examen kan worden afgelegd. Deze beoordeling dient vóór het aanvragen van het examen te hebben plaatsgevonden. Houd hier rekening mee in je planning!
De aanmelding voor het examen zelf dient minstens één week voor de gewenste examendag te gebeuren. Wij kunnen dan een goede planning maken en dit op tijd communiceren aan de instructeur en kandidaat.
Tijdens een praktijkexamen is het dragen van clubkleding verplicht.
We vinden het erg belangrijk dat de instructeur bij het examen van zijn of haar kandidaat aanwezig is.

Meer informatie?

Deze afspraken en veel meer informatie lees je terug op de pagina Roeien/Examens. Daar vind je trouwens ook de uitgebreide beschrijvingen van de ploeg- en stuurcommando’s. Wil je weten hoe je roei- stuur- en instructiebevoegdheden in het systeem staan, kijk dan bij ‘Mijn groepen’ nadat je bent ingelogd. Wij wensen jullie veel plezier en succes in jullie roeiactiviteiten!