Nieuw aan de overkant: Wolkenberg

Tegenover onze club, aan de overkant van de Eem, ligt het gebied Wolkenberg. Hier wordt een schraal en vochtig hooiland gecreëerd. Zeer aantrekkelijk voor vogels, bijvoorbeeld de kwartelkoning. Er is inmiddels een geul gegraven die in contact staat met de Eem. Hierdoor gaat de rivier beter functioneren als ecologische verbinding. De klei die eruit is gehaald, kan weer gebruikt worden voor dijkversterking.

Wolkenberg is niet toegankelijk voor publiek maar je kunt er wel omheen lopen. Via het Netelenburchpad, een klompenpad. Vandaar dat bruggetje wat wij zien liggen vanaf ons terras.

Meer informatie op de website van het Waterschap.