Eem Video Journaal

Eem Video Journaal

Dit is een belangrijk bericht; bekijk het eerste Eem Video Journaal. Het is gemaakt door onze leden Frank van Eijk en Yolanda van der Linden. Beelden en tekst spreken voor zich. Houd de site en je mail in de gaten er volgen nog meer edities! Heb je gekeken? Meld je dan aan voor de ALV op 19 november via deze...
Corona update 20 oktober

Corona update 20 oktober

Vanaf woensdagavond 14 oktober om 22:00 uur gelden nieuwe beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Laten we met z’n allen hopen dat deze maatregelen voldoende effect hebben en het aantal besmettingen weer zal dalen. Wij doen een dringend beroep op jullie om mee te helpen, door thuis te blijven met klachten, handen en materiaal te desinfecteren en de aangegeven looproutes door het gebouw te volgen. Op advies van de KNRB (voor het roeien) en het Watersportverbond (voor het zeilen) gelden de volgende regels vanaf dinsdag 20 oktober. Voor de volwassen leden, 18 jaar en ouder, zijn de regels, mits met de juiste bevoegdheid: er kan geroeid worden in de skiffs er kan geroeid worden in de C1- boten er kan door maximaal 2 personen gezeild worden in de Big Bird, de Slechtvalk en Wilde Makou. Houd daarbij 1,5 meter afstand Voor de jeugdleden tot 18 jaar geldt: bovenstaande beperkingen gelden niet voor de jeugd er kan geroeid worden in alle voor de jeugd beschikbare boten er kan gezeild worden in alle beschikbare boten Voor leden uit één huishouden gelden de volgende regels, mits met de juiste bevoegdheid: er mag gevaren worden met maximaal 4 personen uit hetzelfde huishouden. Dit is inclusief de stuur er kan geroeid worden in alle in het BRS beschikbare boten er kan gezeild worden in alle in het BRS beschikbare boten Nog enkele praktische zaken: geen teamreserveringen maken maar persoonlijke reserveringen. Voor de instructie mag de teamreservering wel gebruikt worden. reserveer Extra lid aanwezig bij meer personen in een boot sportkantine en kleedkamers zijn gesloten toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk...
Corona bericht

Corona bericht

Beste leden, Vanaf dinsdag 29 september om 18:00 is de bar op last van de overheid tot nader order helaas gesloten. Dit betekent dat het terras en de Recover uitsluitend als looproute worden gebruikt. De looproute, zoals de afgelopen tijd al gebruikelijk was, blijft gelijk. Kom dus alleen voor het sporten en ga daarna naar huis. Het is even niet anders, maar gelukkig kunnen we nog wel sporten. Houd je verder aan de bekende regels voor afstand en hygiëne. Registreer je aanwezigheid in het BRS voor eventueel bron- en contactonderzoek. Eén persoon registreert de boot, de anderen registreren op die tijd als ‘Extra lid aanwezig’. Dank voor jullie medewerking en geniet van wat nog wel kan! Blijf gezond en fit! Bert Kranendonk, voorzitter...
Van de voorzitter

Van de voorzitter

Dag allen. Inmiddels kunnen we alweer een een paar weken het water op en daar wordt volop van genoten. Fijn. Als de komende weken het weer ook meezit, lijkt het weer een beetje als vanouds. Maar! Daar schuilt ook de valkuil, want niet iedereen voelt zich even veilig, zeker niet als je tot de risicogroepen van Corona behoort. Daarom nog eens heel helder gesteld: 1) Denk aan anderen, neem je verantwoordelijkheid en gebruik je gezond verstand 2) Houd afstand op het terrein en in het gebouw, volg de pijlen en de aanwijzingen 3) Houd materiaal, riemen en handen schoon We vragen ieder om de ander daarop aan te spreken, vooral op drukke ochtenden (weekend) en op dagen dat er roei-instructie wordt gegeven aan volwassenen. Als we allemaal blijven meewerken, vermijden we risico’s en geven we elkaar een veilig en vertrouwd gevoel. Ook dat hoort bij een vereniging als de onze! Tip Kies rustige tijden en vermijd drukte. En dan nog dit De vereniging is van ons allemaal, ook van jou. Kijk eens rond alsof het je eigen huis is. Zorg je goed voor je gasten? Heb je deuren (loodsen) en ramen gesloten als je (als laatste) vertrekt? Is het licht uit? Laat je het opgeruimd achter? We hebben geen betaalde krachten, als we ons allemaal verantwoordelijk voelen, is dat ook helemaal niet nodig. Namens alle andere leden:...
De Eem verduurzaamt

De Eem verduurzaamt

Het afgelopen halfjaar heeft een drietal leden, Lodewijk van Leengoed, Henk van Esch en Bert Stals, in opdracht van het bestuur onderzocht of de kosten van het energiegebruik van de vereniging omlaag kunnen. De conclusie is dat dat kan. Daarvoor is gratis assistentie verkregen van De Groene Club, een initiatief van de gezamenlijke sportbonden. Het plan Het plan, dat voor geïnteresseerden beschikbaar is, houdt in dat op het dak van het verenigingsgebouw 42 zonnepanelen worden geplaatst en dat de huidige HR verwarmingsketel wordt vervangen door een hybride warmtepomp/HR ketel combinatie. Om deze verduurzaming te kunnen realiseren is een bedrag nodig van ongeveer 22.000 Euro, waarvan we snel 5.000 Euro terugkrijgen als subsidie. Voor de geïnteresseerden: de BOSA regeling. De terugverdientijd van beide maatregelen ligt mede vanwege de subsidie op iets meer dan 4 jaar. Na die vier jaar, als de investering is terugbetaald, bespaart de Eem jaarlijks rond 5000 Euro op energie. Wie zal dat betalen De vereniging moet deze investering van 22.000 Euro vooraf doen; de kost gaat voor de baat. De lopende middelen willen we hiervoor niet aanwenden; die zijn bedoeld voor materialen en de exploitatie. Een goed en eenvoudig alternatief is gevonden in een lid van de vereniging die dit bedrag wil uitlenen. De terugbetaling van deze lening loopt gelijk op met de energiebesparing, zodat het voor de vereniging feitelijk geen extra kosten zijn. Vanzelfsprekend moet het Voorstel Energiebesparing en de wijze van financiering door de ALV goedgekeurd worden. Om je goed voor te bereiden op het agendapunt en een kritische blik te werpen op het uitgevoerde onderzoek naar de energiebesparing kun je hier het document...
Weer roeien en zeilen

Weer roeien en zeilen

Beste leden, zoals jullie allen in je mail hebben kunnen lezen zijn we verheugd dat er weer geroeid en gezeild mag worden, zij het beperkt en onder voorwaarden. Houd je er aan. En geniet ervan! Voor snelle actie: klik op de Corona Informatie button op de home pagina, je komt dan op www.bwvdeeem.nl/corona/ en kan daar alle formulieren online invullen. Op deze pagina vind je ook steeds de meest actuele...