Vooruitblik

Vooruitblik

Ziehier een film ooit opgenomen met de Bandit van TomTom, de vereniging kan hem je ter beschikking stellen ten behoeve van de instructie, als er weer geroeid kan worden. Die roeier op de film kijkt terug, zoals elke roeier, maar jij als waarnemer van deze beelden kijkt vooruit naar betere tijden. De film is dus een troost, maar tegelijk ook een belofte. En wie zijn roeiledige tijd nuttig wil maken, mag de techniek van deze roeier analyseren en op de site verbetertips plaatsen, waar anderen het misschien niet mee eens zijn en hun visie daar tegenover zetten. Stuur maar in! Ga dan naar het formulier hieronder en vul het in en stuur het op. _ We zijn heel benieuwd naar je mening, bijvoorbeeld over de roeitechniek: Je naam Je e-mailadres Mag jouw commentaar op de site getoond worden? <kies de juiste optie>JaNee Je...
Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

Missen jullie het sporten op het water ook zo? Echt heel jammer dat het nu niet kan, zeker met het mooie weer van de afgelopen tijd. Maar we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en stellen de nationale gezondheid even boven sportief plezier. We hopen dat de zorgmedewerkers deze enorm drukke tijd goed doorkomen. We danken hen voor hun niet aflatende inzet, vooral ook onze leden die nu (weer) in de zorg werken. Hulde! We wensen de leden die dezer dagen minder sociale contacten hebben heel veel sterkte. Neem regelmatig even contact met elkaar op, besteed vooral aandacht aan je roeimaten die alleen zijn. Help elkaar waar nodig en mogelijk. Ook dat is de kracht van een vereniging. Op onze ZZP oproep hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen, hartverwarmend. Een aantal zzp’ers heeft er dankbaar gebruik van gemaakt, omdat hun inkomsten per direct wegvielen. Sterkte gewenst! Veel dank aan de leden die een bijdrage in het ZZP Steunfonds hebben gestort. Er is bijna net zoveel gestort als nodig was. Fijn, ook dat is de kracht van een vereniging. De ALV van mei zal worden uitgesteld naar een latere datum. In de Actueem van april daarover mogelijk meer. We houden jullie op de hoogte via de Actueem, de website en tussentijds met een mail van het bestuur, zoals deze. Laten we hopen dat alle genomen maatregelen het beoogde effect hebben en we straks weer het water op kunnen, al zal dat dan nog met de nodige voorzichtigheid gepaard gaan. Houd vol allemaal! Hartelijke groet, Bert Kranendonk, voorzitter BWV de...
Corona en zzp’ers

Corona en zzp’ers

Beste leden, Hoe gaat het met jullie in deze rare tijden? Wij zijn blij dat iedereen meewerkt om verspreiding van het virus te voorkomen, door nu de Roei te mijden. We denken aan jullie en hopen van ganser harte dat al onze leden gevrijwaard blijven van besmetting. In deze mail speciaal aandacht voor de zzp-ers onder onze leden die het nu mogelijk extra moeilijk hebben! We wensen jullie veel sterkte. Evenals alle leden die in de zorg, in het onderwijs en de voedselvoorziening werken: veel sterkte en hulde voor jullie tomeloze inzet! En dan nu een zakelijk aandachtspunt. Begin april wordt het eerste deel van de contributie 2020 afgeschreven. Mogelijk zijn sommige zzp-ers in deze onzekere tijd minder goed in staat om die contributie te betalen. Wij bieden je dan de mogelijkheid om de betaling uit te stellen tot later in het jaar. Meld je dan uiterlijk 27 maart a.s. bij penningmeester@bwvdeeem.nl om hier afspraken over te maken. We gaan uiteraard zeer vertrouwelijk om met je aanmelding. Mogelijk zijn er andere leden die onze zzp-ers die in de problemen zijn gekomen, een hart onder de riem willen steken door een deel van hun contributie te sponsoren. Stort dan een bijdrage van € 25 (of meer) op bankrekening NL52RABO0143815490 van BWV De Eem, onder vermelding van Steunfonds ZZP. Jouw bijdrage wordt dan naar rato in mindering gebracht op de contributie van leden die het nu niet kunnen betalen. Dit gebeurt volstrekt anoniem. Wordt er meer gestort dan nodig is, dan wordt je bijdrage teruggestort, na aftrek van de verstrekte bijdragen. In elk geval: iedereen heel veel sterkte in deze bizarre...
Corona virus meer informatie

Corona virus meer informatie

Op verzoek van de overheid sluiten wij onze vereniging tot 6 april. Alle activiteiten worden gestaakt. Wij leveren zo onze maatschappelijke bijdrage aan het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona virus. Des te groter de kans dat we over een tijdje weer allemaal het water op...
Corona

Corona

Vanwege de maatregelen die van overheidswege en de instanties zijn genomen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, gelden voor BWV De Eem de volgende aanwijzingen: kom niet naar de Roei als je klachten hebt (hoesten, luchtweginfecties, hoge temperatuur) was je handen veelvuldig, gebruik desinfecterende zeep en doekjes vermijd lichamelijk contact en houd afstand (ook in ergometer ruimte en kleedkamers) spreid bezoek aan de Recover zoveel mogelijk, ga bijvoorbeeld op zaterdagmiddag roeien, in plaats van in de ochtend gebruik riemen zorgvuldig (was voor en na je handen, maak riemen schoon) organiseer geen bijeenkomsten met meer dan tien mensen gebruik je gezonde verstand en volg de landelijke aanwijzingen Alle door BWV De Eem georganiseerde groepsbijeenkomsten, zoals wedstrijden en toertochten, worden afgelast tot 15 april 2020. Corona Team: Bert Kranendonk, voorzitter en Sonja Witte,...
Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

Graag heffen we 5 januari 2020 van 15:30 – 19:00 met alle roeiers en zeilers het glas op het nieuwe jaar!