Renovatie grote botenloods

Renovatie grote botenloods

Op 6 februari begint de aannemer ( van der Wardt) met de renovatie aan de botenloods. Dit duurt ongeveer 10 werkdagen. Wat staat er allemaal te gebeuren? De wandbetimmering wordt vernieuwd daar waar nodig. Dat is hoofdzakelijk de zuidkant. Verder worden alle deuren vervangen door elektrische deuren. De bestaande deur aan de voorkant (parkeerterreinkant) verdwijnt helemaal, omdat deze in de praktijk nooit gebruikt wordt. Verder is het nodig de dakgoten te vernieuwen en er is ook veel werk te doen aan de elektrische installatie. Het plan is dat we dat laatste zelf doen. Om de overlast voor de roeiers zo klein mogelijk te houden, hebben we de werkzaamheden in stukken opgedeeld. Op deze manier hopen we de overlast per onderdeel te beperken tot enkele dagen. Maar ongemerkt gaat een en ander niet voorbij en daarvoor vragen we jullie begrip. De achtenloods Voor de grote deur van de achtenloods komt geen vervanging. De huidige oplossing is niet echt ideaal is, maar ook na een uitgebreide zoektocht hebben we geen betere constructie kunnen vinden. Aan de bestaande deur vinden een paar kleine reparaties plaats en we maken de rails grondig schoon. Als we dan netjes met de grote schuifdeuren omgaan, moet het werkbaar zijn. Handen uit de mouwen Voorafgaand aan de verbouwing mogen we zelf flink aan de klus. Er is een tijdelijk ‘botenloodsklusteam’ geformeerd, dat binnenkort begint en betrokken blijft tot alles klaar is. Klusiefhebbers kunnen zich nog melden bij Wout Meijer. Verder grijpen we de renovatie aan om verschillende nog liggende lastige klussen te klaren, zoals de tegels op het terras vastleggen, de windmeter op het dak monteren...
Onze materiaalcommissaris spreekt

Onze materiaalcommissaris spreekt

Tijdens de maatjesavond van 8 juni jongstleden, haalde Roel Gideonse (materiaalcommissaris) het gezamenlijke botenonderhoud nog n’s voor het voetlicht. Iedereen heeft inmiddels een weergave van zijn relaas in z’n persoonlijke mailbox ontvangen. Zo niet, lees dan verder …….. ‘Het nut van’ …… op herhaling In februari 2013 en 2014 schreef ik een stukje voor de website naar aanleiding van onderhoud aan de Grote Jager. Hierin beschreef ik ‘Het nut van ……’ goed omgaan met ons materiaal. De doop van de Zwarte Zwaan (vorige week) is een mooie aanleiding voor ‘Het nut van …..’ in de herhaling. Ik zeg er meteen bij: alles wat je hieronder leest, geldt bij grote drukte aan het vlot. Juist op die momenten kunnen de met elkaar afgesproken regels ons een heleboel positiefs opleveren! De belangrijkste afspraken op een rijtje als het erg druk is: aankomende boten eerst, vertrekkende boten daarna voetenboorden stellen op het water de boten zo snel mogelijk in en uit het water halen met de voltallige de hele ploeg Het nut van …… Correct instappen met schone schoenen Waarom was dat ook alweer belangrijk? Door op tel 1 je (schone) schoen neer te zetten op het in/uitstapplankje, voorkom je zandkorrels tussen en verbuiging van de slidings. Met een zachte landing op tel 3 verleng je de levensduur van je zitplaats nog n’s extra. Regelmatig lees ik in het klachtenboek: “sliding is een hobbelbaan”. “Vervangen”, denk ik dan, want “materiaal moet in orde zijn”. Weet je wat een complete zitting kost? 90 euro. Een groot deel van mijn budget gaat op aan deze kostenpost. Zó jammer en ’t kan anders! Dus beste...
Inrichting recover op koers

Inrichting recover op koers

De inrichtingscommissie heeft in de afgelopen paar maanden plannen uitgewerkt voor het afmaken van de inrichting van de recover. Deze plannen zijn gepresenteerd aan het bestuur op 22 februari en kregen groen licht. Ze komen ter sprake op de eerstkomende ALV, maar vooruitlopend daarop hierbij enkele plaatjes met korte toelichting. In het eerste plaatje wordt de doelstellingen verwoord. Het tweede plaatje laat zien hoe de bar en omgeving wordt, voorkant bar is een gespannen zeildoek, dus goed voor de akoestiek. Derde en vierde plaat laten zien dat er best wat  “groen” mag komen en dat we deze tafel met historie willen behouden, zij het met een mooiere bovenkant. Het laatste plaatje laat het ontwerp idee zien van de achterwand bij de ergoruimte. De wand is van akoestisch dempend materiaal en de indeling is flexibel.   De inrichtingscommissie: Anet Meijer, Nella Teima, Lidy Scholten, Wout Meijer de bar aangeklede tafel de entree de...
Voorjaarsschoonmaak

Voorjaarsschoonmaak

Vandaag 27 februari is door een enthousiaste groep vrijwilligers de voorjaarsschoonmaak van het jollenveld begonnen. Dakgoot schoonmaken, zand en tegels verplaatst, onkruid gewied en een hoop rommel van onder de overkapping afgevoerd naar de belt. In een paar uurtjes is heel veel werk verzet, dame en heren hiervoor veel dank. We zullen dit soort klusdagen zeker nog gaan herhalen en via deze website ook andere klussers vragen mee te...
light paddle richting parkeerterrein

light paddle richting parkeerterrein

  Een welgemeend verzoek namens alle buren van de vereniging: “Watersporters, als jullie met de auto richting parkeerterrein rijden, doe dat dan alsjeblieft voorzichtig, maar vooral LANGZAAM. Met flinke vaart langs de huizen razen maakt zoveel meer lawaai dan jullie je realiseren”. Dus mensen, light paddle richting parkeerterrein. We kunnen ’t op het water, dus ook op de weg!      ...

WiFi op de vereniging

Op het witte bord achter de bar stond afgelopen zaterdag “wat is de WiFi code”. Een enkeling had blijkbaar al ontdekt dat er een WiFi signaal rondgaat. KPN de glasvezel op 19 juni aan, dus nu verbinding maken met WiFi heeft nog geen zin; je eindigt in de router. Even geduld dus...