Oproep Actueem kopij

Ondanks onze prachtige nieuwe site, bereikt niet alle nieuws de redactie van de ActuEEM.
Jammer, want in de diverse commissies gebeurt heel veel! Het zou leuk zijn, om van toertochten, het onderhoud aan de vloot enz. nieuws te kunnen melden.
Maar ook herinneringen aan activiteiten, een creatieve inbreng, logistieke mededelingen enz. zijn nieuws en daarmee de moeite waar om in de ActuEEM te publiceren!
De volgende ActuEEM zal 23 mei de deur uitgaan, en we hopen dat er nieuws uit de diverse commissies te melden is!
Graag kopij v00r 22 mei sturen naar;
communicatie@bwvdeeem.nl
Met dank,
namens de ComCom,
Han Soen