Opzegging Midweek-roeien

Beste Midweek-roeiers.
Daar het midweek-roeien veranderd is en er van de Eem-roeiers geen belangstelling meer is voor de tochten , Stoppen we er mee .We hebben het 14 jaar met plezier gedaan en we bedanken jullie voor de inschrijvingen en alle hulp.
Groetjes Tineke Delforterie enĀ Anne-Jet v Waasbergen