Type

Bouwjaar

Aanschafdatum

Aanschafprijs

Merk

Leverancier

Materiaal

Gedoopt door

Bevoegdheid

Gewicht

Beschermd

2x

2000

2000

€ 8531,-

Filippi

Concept Benelux

Kunststof

Thijmen de Ruig

PS4+ST2

70 kg

nee

 

 

 

De naam ; Bestevaer

Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Vlissingen, 24 maart 1607 – Baai van Syracuse,29 april 1676) was een Nederlandse admiraal. Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevaêr ofwel: grootvader) is de bekendste zeeheld in deNederlandse geschiedenis. In de drie eersteEngels-Nederlandse Oorlogen speelde hij een belangrijke rol. Daarnaast nam hij deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en tegen piraterij in deMiddelandse Zee. De Ruyter was afwisselend in dienst van de staat en van reders, en was zelfs een tijdlang als zelfstandig ondernemer actief in de walvisvaart.