TypeBouwjaar

Aanschafdatum

Aanschafprijs

Merk

Leverancier

Materiaal

Gedoopt door

Bevoegdheid

Gewicht

Beschermd

1x

2007

2007

€ 2750,-

Liangjin

Waterline Equipment

Kunststof

Rob Verwer

SS4

75 kg

nee

 

 

 

 

 

 

 

 


De Naam:  Blauwborst

Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien én om te horen. Zelden gaan in de Nederlandse vogelwereld een opvallend vertoon van kleuren en een uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarin een uitzondering. Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van moerassen en daarop lijkende biotopen. De afgelopen decennia heeft de blauwborst in Nederland een opmerkelijke opmars gemaakt. Het is een van de weinige soorten die zelfs van een Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. Blauwborsten eten vooral insecten en slakken, spinnen en wormen, maar soms ook bessen (vooral in de herfst). De verspreiding van blauwborsten in Nederland is de afgelopen dertig jaar spectaculair toegenomen. Veel nieuwe gebieden werden bezet, een verandering in verspreiding in positieve zin van meer dan 300%! Rond 1970 werden ongeveer 1000 paren vastgesteld, in 2000 werden maar liefst 9.000 tot 11.000 paren vastgesteld.