TypeBouwjaar

Aanschafdatum

Aanschafprijs

Merk

Leverancier

Materiaal

Gedoopt door

Bevoegdheid

Gewicht

Beschermd

2×2005

2005

€ 9040,-

Hudson

Bots Sports

Kunststof

Tijs Kruiswijk

PS4 + ST2

90 kg.

ja

 

 

 

De naam ; Bosruiter

De bosruiter (Tringa glareola) is een grijsbruine vogel met lange poten (waadvogel) en met een opvallende witte stuit. Dr broedt in natte veengronden, afgewisseld met struiken en bossen. Het laatste broedgeval in Nederland deed zich in 1939 voor in Drenthe. In 2004 werd de bosruiter voor het eerst in lange tijd weer gesignaleerd in het Fochteloërveen. Waarschijnlijk is de veranderende situatie in dit reservaat hiervoor verantwoordelijk. Door het verhogen van de grondwaterstand en werkzaamheden waren er blubbervelden en platgereden modder ontstaan.