Type

Bouwjaar

Aanschafdatum

Aanschafprijs

Merk

Leverancier

Materiaal

Gedoopt door

Bevoegdheid

Gewicht

Beschermd

C4+

1984

1984

€ 3630,-

Busman

huurkoop KNRB

Hout

?

B2

n.v.t.

nee

 

 

 

 

 

 


De Naam:  De Eem

De Eem is een rivier met een lengte van bijna 18 kilometer. De rivier wordt gevoed door het Valleikanaal en een aantal Veluwse beken, waarvan de Heiligenbergerbeek, de Barneveldse en de Lunterse Beek de belangrijkste zijn. Deze komen bij Amersfoort samen. De rivier loopt vervolgens oostelijk van Soest, Baarn en Eemnes, door de Eemvallei naar het Eemmeer. De Eem is verantwoordelijk voor het grootste deel van de afwatering van de Gelderse Vallei. De Eempolders zijn landschappelijk van grote waarde.