Type

Bouwjaar

Aanschafprijs

Merk

Materiaal

Gedoopt door

Beschermd

Pico

2012

€ 1600,-

Laser Performance

Polyester 

Jochem Stormmesand

nvt

Doop door Jochem Stormesand

De naam ; Roze Pelikaan

 

De roze pelikaan is een algemene vogelsoort. In 2002 werd het aantal dieren geschat op 270.000 tot 290.000 individuen. In Europa werd hij vroeger veelvuldig bestreden, omdat vissers hem als een concurrent zagen. Ook verloor hij broedgebieden door het kappen van rietvelden. In Europa gaat het aantal roze pelikanen dan ook achteruit, alhoewel het beter met deze soort gaat dan met de verwante kroeskoppelikaan. Roze pelikanen behoren tot de zwaarst vliegende vogels. Om op te stijgen maken ze een aanloop over het water. Met hun brede, uitgestrekte vleugels zweven ze vaak op de thermiek. Op deze manier kunnen ze vrij lang in de lucht blijven en tot grote hoogten zweven.
Ook vliegen ze vaak in V-formatie of in een schuine linie, om energie te besparen. Aangezien zijn voorganger de luchtweerstand breekt, hoeft hij zich minder in te spannen dan als hij alleen zou vliegen.Tijdens langdurige vluchten weten ze met een trage vleugelslag (70 slagen per minuut) in de lucht te blijven. Ze landen meestal op het water. Hierbij remmen ze af door de staart, de vleugels en de zwemvliezen tussen de tenen te verspreiden.