TypeBouwjaar

Aanschafdatum

Aanschafprijs

Merk

Leverancier

Materiaal

Gedoopt door

Bevoegdheid

Gewicht

Beschermd

1×2005

1-5-2005

€ 5630,-

Hudson Elite

Bots Sports

Kunststof

Ariana Schippers

SS 4

65 kg.

ja

 

 

Bijzonderheden; Jeugdskiff

De naam ; Topper

Biotoop: Relatief ondiepe wateren – tot zo’n 15 meter diepte – waarin veel driehoeksmosselen leven en die in de winter niet te snel dichtvriezen vormen een uitstekend winterverblijf voor de topper. In het broedgebied leeft de topper vooral op toendrameren. Het nest wordt dikwijls gemaakt in open gebied en is niet meer dan een kuiltje in de grond, bekleed met dons en planten.

Komt in Nederland voor als wintergast en doortrekker. Als overwinteringsgebied zijn het IJsselmeer en – vooral bij strenge vorst – de Waddenzee van groot internationaal belang. Toppers die in Nederland overwinteren zijn afkomstig van IJsland, uit Finland, Noorwegen en Siberië.