Type

Bouwjaar

Aanschafdatum

Aanschafprijs

Merk

Leverancier

Materiaal

Gedoopt door

Bevoegdheid

Gewicht

Beschermd

Wherry 2x+

1998

1998

€ 7864,-

Busman

Busman

Kunststof

Antonette Steen

PS1

n.v.t.

nee

 

De naam ; Trekvogel

Een trekvogel is een vogelsoort waarvan (vrijwel) alle individuen uit het broedgebied wegtrekken om op geruime afstand daarvan te overwinteren. Door in de herfst naar een zuidelijker overwinteringsgebied te trekken, ontvlucht ze de slechte omstandigheden (o.a. voedselgebrek) in haar broedgebied. Soorten als bijv. boerenzwaluw, die helemaal afhankelijk zijn van vliegende insecten, hebben dan bij ons niets meer te zoeken. In de lente vindt de terugkeer plaats.
Een trekvogel wordt ook wel trekker, wegtrekker of migrant genoemd. Het tegenovergestelde van een trekvogel is een standvogel. Deze blijft wel in zijn broedgebied overwinteren.