Type

Bouwjaar

Aanschafdatum

Aanschafprijs

Merk

Leverancier

Materiaal

Gedoopt door

Bevoegdheid

Gewicht

Beschermd

C2x+

1975

1975

€ 3024,-

Cor Splinter

De Hoop

Hout

?

PS2

n.v.t.

nee

 

 

 

 

 

 


De Naam:  Uiver

De ooievaar of uiver of eiber is een grote, witte vogel met zwarte vleugelranden en rode poten en snavel. Een ooievaar wordt ongeveer 1.30 m groot. De mannelijke ooievaar weegt ongeveer 4,5 kg, een vrouwelijke ooievaar ongeveer 3,5 kg. Een ooievaar wordt gemiddeld 30 jaar oud.

De oorspronkelijk in Nederland broedende ooievaars waren trekvogels, die van maart tot in september in ons land verbleven. Ze leefden vooral van muizen, regenwormen en grote insekten. De ooievaars uit het westen des lands overwinterden in de savanne van West-Afrika, die uit de noordelijke landsdelen vooral in Oostelijk Afrika, van Kenya tot in Zuid-Afrika. Volgens de eerste telling in ons land (in 1910, toentertijd een unicum!) waren er zo’n 500 bewoonde ooievaarsnesten. Reeds toen werd al gesproken van een afname, die zich nadien heeft doorgezet.

Begin jaren zestig broedden nog enkele tientallen paren in ons land, in de jaren zeventig slonk het broedbestand tot minder dan tien paren en in 1991 werd voor het eerst geen enkel ‘wild’ broedpaar in ons land vastgesteld. Dat er nog steeds ooievaars in Nederland rondvliegen, is vooral te danken aan de enthousiaste vrijwilligers, die sinds 1969 werken aan de herintroductie van de soort