Roodhalsfuut

  Type BouwjaarAanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1x 2012 € 1971,00 Bootsbau Berlin GmbH Twentse Botenhandel Kunststof Olivier Ozinga SS4 65kg nee     Bijzonderheden; Jeugdskiff De naam ; Roodhalsfuut In het zomerkleed is de roodhalsfuut goed te herkennen aan de rode hals.In het winterkleed verliest de vogel dit kenmerk echter, waardoor de vogel dan minder goed te onderscheiden is van verwante soorten zoals bijvoorbeeld de gewone fuut. De hals van de roodhalsfuut is echter korter en minder dik dan de hals van de fuut. Ook de kleur van de snavel, die bij de roodhalsfuut geel met zwart van kleur is, verschilt van de grijze tot roze snavel van de fuut. Roodhalsfuten broeden op kleine, voedselrijke meren in het oosten van Europa, waar het drijvende nest wordt gebouwd van allerlei plantendelen. De meren vormen een belangrijke voedselbron voor de vogels, die zich voeden met allerlei kleine dieren. In de winter trekt de roodhalsfuut naar de kust van onder andere Nederland, maar de vogel is ’s winters ook op de grotere meren in het binnenland te zien.  ...

Wielewaal

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1x 1986 1997 € 1361,- Empacher Tromp Kevlar Ben van den Ende SS4 90 kg nee       De naam ; Wielewaal Door het helder gele verenkleed met de zwarte vleugels is de wielewaal met geen enkele andere vogel te verwarren. Het vrouwtje is minder opvallend, maar heeft wel dezelfde verdeling in het verenkleed. Wielewalen leven voornamelijk in de kruinen van hoge loofbomen en zijn daardoor ondanks het felle verenkleed van het mannetje zelden te zien. De roep van het mannetje is een typisch fuudidelioo. De vogel vliegt met een snelle vlucht van boom naar boom, waarbij het laatste gedeelte met gesloten vleugels afgelegd wordt. Het vrouwtje vlecht van grashalmen en bast een nest in de vork van een tak. De wielewaal is de enige vogel uit de vogelfamilie van de wielewalen die ook in Europa voorkomt. De wielewaal overwintert in de het midden en oosten van...

Waterspreeuw

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1×2003 1-4-2007 € 4650,- Hudson Elite Privé Kunststof Maarten Veen SS 4 80 kg. ja       De naam ; Waterspreeuw Stand- en zwerfvogel. Zo groot als een spreeuw, met een korte staart en gebonden aan water. De waterspreeuw is de enige zangvogel die kan zwemmen en duiken. Zeer opvallend is de witte bef. Jonge vogels zijn nogal grijs en zonder duidelijke bef. Zwemt en duikt bij het zoeken naar voedsel; kan ondanks de stroming op de grond bewegen. Verblijft bij voorkeur op de stenen langs de oever. Vliegt snel en rakelings boven het wateroppervlak. Het zachte lied van het mannetje en het vrouwtje is een lange rij murmelende trillende brommende geluiden. Verspreiding en woongebied : met uitzondering van het oosten in heel Europa sporadisch verbreid – ontbreekt bijvoorbeeld langs de kust. Heeft de voorkeur voor het bergland, waar snel vloeiend, helder water voor de nodige levensruimte zorgen. Voortplanting : het bolvormige nest met een zij-ingang die naar beneden gericht is, bouwt de waterspreeuw tussen de rotsen, maar ook ondergelopen oevers of riet bieden een goede nestelplaats. Vaak ook onder bruggen. Geschikte halfhoge nestkastjes komen ook in aanmerking. Eind maart, begin april begint de broedperiode. Twee tot drie letsels tot augustus De vijf tot zes witte eieren worden 15-17 dagen waarschijnlijk alleen door het vrouwtje bebroed. De jongen worden door beide ouders gevoederd, verlaten met 19-25 dagen het nest en kunnen al zwemmen en duiken voordat ze hebben leren vliegen. Voedsel : waterinsecten en hun larven, wormen en kleine krabbetjes, die deel onder water van de...

Witgatje

  TypeBouwjaarAanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1x 1991 1991 € 3176,- Berliner Bootsbau Geselschaft kunststof ? SS4 90 kg nee       De naam ; Witgatje Veldkenmerken. 24 cm. Bovendelen donkerbruin, bijna zwart, met schaarse witte vlekjes; kop fijn grijs gestreept; nek, borst en flanken zwaarder grijsbruin gestreept en gevlekt. Voorhoofd, wenkbrauwstreep, keel en rest van onderdelen wit. Staart breed zwart-wit gestreept. Snavel stevig, vrij kort, donker met groenige basis, poten groen of grijsgroen. In vlucht onmiskenbaar door zwarte bovendelen en ondervleugels, opvallende witte stuit en witte onderdelen. Poten steken niet voorbij staart uit. In broedkleed iets meer wit gespikkeld dan in winterkleed en iets zwaarder getekend op borst. Schuw en solitair, knikt bij onraad vaak met kop en staart. Vliegt als hij opgejaagd wordt vaak met rukkende vleugelslagen in zig-zag vlucht laag weg en wint dan snel hoogte, onderwijl luid roepend....

Topper

  TypeBouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1×2005 1-5-2005 € 5630,- Hudson Elite Bots Sports Kunststof Ariana Schippers SS 4 65 kg. ja     Bijzonderheden; Jeugdskiff De naam ; Topper Biotoop: Relatief ondiepe wateren – tot zo’n 15 meter diepte – waarin veel driehoeksmosselen leven en die in de winter niet te snel dichtvriezen vormen een uitstekend winterverblijf voor de topper. In het broedgebied leeft de topper vooral op toendrameren. Het nest wordt dikwijls gemaakt in open gebied en is niet meer dan een kuiltje in de grond, bekleed met dons en planten. Komt in Nederland voor als wintergast en doortrekker. Als overwinteringsgebied zijn het IJsselmeer en – vooral bij strenge vorst – de Waddenzee van groot internationaal belang. Toppers die in Nederland overwinteren zijn afkomstig van IJsland, uit Finland, Noorwegen en...