Nijlgans

  TypeBouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1×2005 2005 € 3372,- Liangjin Waterline Equipment Kunststof Jur van Herwerden SS 4 90 kg nee       De naam ; Nijlgans Sinds het einde van de jaren 1960 is de nijlgans in Nederland langzamerhand een gewone verschijning geworden. Enkele ontsnapte vogels wisten zich hier prima te handhaven. Inmiddels is de nijlgans niet meer weg te slaan uit Nederlandse natuur- en weidegebieden. Vogelkenners waren in eerste instantie erg bang dat de nijlgans zou concurreren met inheemse soorten. Dat gebeurt wel, maar in tamelijk beperkte mate. Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Egypte (langs de Nijl), en Afrika ten zuiden van de Sahara. Toch weten ze zich hier uitstekend te handhaven. De aantallen nemen nog altijd sterk toe; elk jaar produceert ieder paar gemiddeld 4,3 nieuwe...

Driftkikker

  TypeBouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1×2000 2000 € 1883,- Waterline Equipment Waterline Equipment Kunststof Joleen Hakker SS4 85 kg nee       De naam ; Driftkikker   Een driftkikker, geen echt dier maar de naam ontleent zijn betekenis aan iemand die snel zijn drift laat...

Waterral

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1x 1992 1992 € 2723,- Hasle Verschoor kunststof ? SS4 85 kg nee       De naam ; Waterral   De waterral komt voornamelijk voor in dichtbegroeide moerassen en heeft zich uitstekend aangepast aan het leven in deze gebieden. Het lichaam van de waterral is zijdelings enigszins afgeplat, zodat de vogel zich makkelijk langs rietstengels kan bewegen. Bij gevaar vliegt de vogel soms over korte afstanden weg, maar zoekt toch het liefst de beschutting van het riet op. De vogels laten zich weliswaar niet vaak zien, maar maken hun aanwezigheid geregeld duidelijk door een kenmerkend, gillend geluid, dat een aantal keer steeds zwakker herhaald wordt. Ook het nest wordt gebouwd in dicht riet, meestal vlak boven het water. In de winter wordt de Nederlandse populatie uitgebreid met overwinterende exemplaren uit Oost-Europa. Alleen bij strenge vorst trekken de meeste vogels verder naar het zuiden. De waterrallen die in Nederland achterblijven zijn in deze perioden wel vaker te zien, omdat de vogels gedwongen worden om groter water op te zoeken dat nog niet dichtgevroren is....

Rietgors

Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 1x 1990 1990 € 2723,- Hasle Verschoor kunststof ? SS4 90 kg nee   De naam ; Rietgors   Gorzen zijn stevig gebouwde vinkachtige vogels. De meeste soorten zitten vrij vaak op de grond, maar de rietgors is hierop een uitzondering. De rietgors is vrij onopvallend, maar de mannetjes kunnen in het voorjaar gemakkelijk gezien worden in de toppen van struiken en in het riet. De rietgors is de meest voorkomende gorzensoort in onze streken. Rietgorzen zijn zaadeters, die vooral leven van de zaden van allerlei ruigtekruiden. De rietgors is een tamelijk algemene vogel in laag Nederland. In drogere delen van het land echter laat de soort een sterke afname van het areaal zien. Zo is de rietgors vrijwel volledig verdwenen van de Veluwe en uit...

Papegaaiduiker

          Type Bouwjaar datum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht   1x 2012 € 1971,- Bootsbau Berlin GmbH Twentse Botenhandel Kunststof Berend van Leengoed SS4 65 kg         Berend van Leengoed Bijzonderheden: Jeugdskiff   De Naam:  Papegaaiduiker De papegaaiduiker (Fratercula arctica) is een opvallende vogel uit de familie van alken (Alcidae).Hij is gemakkelijk te herkennen aan het zwart-witte verenkleed en de grote, tijdens het broedseizoen felgekleurde snavel.Door zijn uiterlijk en manier van voortbewegen wordt hij soms de clown der zeevogels genoemd, en ook wel eerbiediger de priester.De papegaaiduiker wordt 28 tot 34 cm lang, heeft een vleugelspanwijdte van 50 tot 60 cm en weegt ongeveer 300 tot 700 gram. Hij eet voornamelijk vis.Hij komt voor in het Noord-Atlantisch gebied, waar hij in kolonies broedt in zelfgegraven holen op steile grazige hellingen op rotskusten. Hij overwintert op volle zee, verder van de kust dan andere alken.Aan de Nederlandse kust is hij zeldzaam. In de winter is de snavel kleiner, in de nazomer verdwijnen de buitenste lagen. Het zijn acht verschillende stukjes en deze ‘plaatjes’ laten soms slechts gedeeltelijk los. Bij het duiken is dit een lastige belemmering. De Papegaaiduiker kan deze echter lostrekken met behulp van de nagel aan de buitenteen. Deze is halfcirkelvormig gekromd en staat niet recht vooruit, maar is zijdelings plat neergedrukt met de vlijmscherpe punt naar buiten. Papegaaiduikers worden in Nederland en België gerekend tot de zeldzame wintergasten langs de kust.              ...