Ijsvogel

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 2-/x 2004 1-4-2004 € 9353,- Hudson Bots Sports Kunststof Renske Veen B4+ST2 75 kg. ja       De naam ; IJsvogel De vogelfamilie Alcedinidae uit de orde Scharrelvogels. IJsvogels vallen op door de gedrongen vorm, de korte hals en staart en de grote kop, die bij veel soorten een opzetbare kuif draagt. Ze zijn fel gekleurd en hebben een lange, toegespitste snavel. De poten zijn kort. Indeling en verspreiding IJsvogels hebben een kosmopolitische verspreiding; zij ontbreken alleen in de poolstreken en op enkele oceaaneilanden. Van de 84 soorten komen de meeste op het oostelijk halfrond voor; in Amerika zijn er zes, in Afrika vijftien soorten. Komt ook voor bij De Eem....

Bonte Piet

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 2x 2006 2006 € 3301,- Liangjin Waterline Equipment Kunststof Emmy Kolijn PS3+ST2 90 kg nee       De naam ; Boente Piet De Bonte Piet broedt van de Noordkaap tot in het Middellandse Zee gebied. In de winter trekken ze vanuit de noordelijke streken naar de Waddenzee of zuidelijker om de winter door te komen. De vogels die in het waddengebied zelf broeden overwinteren daar ook meestal. De scholekster is van oorsprong een kustvogel. Vanaf ongeveer 1930 heeft deze vogel zich aangepast aan het leven op de landbouwgronden in het binnenland. Zo’n 30% van de Europese populatie broedt in Nederland....

Dodaars

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 2x 1991 1991 € 4084,- ? Busman Hout Walter Koper PS4+ST2 n.v.t. nee       De naam ; Dodaars Dodaarzen danken hun naam aan hun korte, witte achterwerk. Dodaarzen zijn broedvogels van ondiepe en beschutte wateren. Duinmeren, uiterwaarden, vennen en brede sloten zijn geliefde broedplaatsen. Het drijvende nest ligt in riet of ruigte aan de waterkant. Dodaarzen leven van waterinsekten, schelpdieren en kleine visjes. In de broedtijd vormen insekten het grootste deel van het menu. De aanwezigheid van waterplanten is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van deze markante kleinste fuutachtige. De dodaars jaagt op het oog op waterinsecten en visjes....

Bosruiter

  TypeBouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 2×2005 2005 € 9040,- Hudson Bots Sports Kunststof Tijs Kruiswijk PS4 + ST2 90 kg. ja       De naam ; Bosruiter De bosruiter (Tringa glareola) is een grijsbruine vogel met lange poten (waadvogel) en met een opvallende witte stuit. Dr broedt in natte veengronden, afgewisseld met struiken en bossen. Het laatste broedgeval in Nederland deed zich in 1939 voor in Drenthe. In 2004 werd de bosruiter voor het eerst in lange tijd weer gesignaleerd in het Fochteloërveen. Waarschijnlijk is de veranderende situatie in dit reservaat hiervoor verantwoordelijk. Door het verhogen van de grondwaterstand en werkzaamheden waren er blubbervelden en platgereden modder ontstaan....

Bestevaer

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 2x 2000 2000 € 8531,- Filippi Concept Benelux Kunststof Thijmen de Ruig PS4+ST2 70 kg nee       De naam ; Bestevaer Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Vlissingen, 24 maart 1607 – Baai van Syracuse,29 april 1676) was een Nederlandse admiraal. Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevaêr ofwel: grootvader) is de bekendste zeeheld in deNederlandse geschiedenis. In de drie eersteEngels-Nederlandse Oorlogen speelde hij een belangrijke rol. Daarnaast nam hij deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en tegen piraterij in deMiddelandse Zee. De Ruyter was afwisselend in dienst van de staat en van reders, en was zelfs een tijdlang als zelfstandig ondernemer actief in de walvisvaart....