Mantelmeeuw

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 4x+ 1991 1991 € 6807,- Janousek Verschoor Kunststof ? PS4 n.v.t. nee       De naam ; Mantelmeeuw Het verenkleed van de grote mantelmeeuw is wit met een donkergrijze, bijna zwarte bovenzijde. het verenkleed van jonge vogels is echter vaalwit met kleine bruine vlekken en strepen. Het verenkleed gaat langzaam over in het volwassen verenkleed, maar het duurt zeker vier jaar voordat er geen vlekken meer zichtbaar zijn. De volwassen vogels lijken op volwassen exemplaren van de kleine mantelmeeuw maar hebben een grotere en lange kop en roze in plaats van gele poten. Het Europese broedgebied van de grote mantelmeeuw ligt grotendeels langs de kusten van Scandinavië, Groot Brittannië en IJsland, waar het nest tussen de stenen gebouwd wordt op plaatsen met enige begroeiing. In tegenstelling tot de kleine mantelmeeuw broedt de grote mantelmeeuw niet in Nederland, maar toch zijn ook in de zomer veel grote mantelmeeuwen in Nederland aanwezig. Deze groep vogels bestaat vooral uit jonge vogels, die zelf nog niet broeden en vaak tot ver in het binnenland aan te treffen zijn. In de winter is de Nederlandse populatie groter doordat veel vogels uit het Noorden van Europa in Nederland overwinteren....

Spiegelkarper

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd B4x+ 1997 1998 € 6807,- Aegir Heuvelman RUG Kevlar Ennius Bergsma PS3 n.v.t. nee       De naam ; Spiegelkarper   De spiegelkarper is van de andere karpertypen te onderscheiden doordat over het gehele lichaam een aantal onregematig geplaatste schubben van verschillende grootte voorkomen. Verspreiding: Ingeburgerd, algemeen. Komt door uitzettingen in veel wateren voor. Voedsel: Voornamelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes. Maximale lengte:120cm...

Pekingeend

  TypeBouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 4x+2004 2004 € 9076,- Liangjin Waterline Equipment Kunststof Pim Steen PS3 n.v.t. nee       De naam ; Pekingeend De Pekingeend is reeds 2000 jaar geleden gedomesticeerd. In eerste instantie werden ze voor de sier gehouden, maar nu voornamelijk voor de productie van vlees en eieren. Ondanks intensieve selectie vertonen tamme eenden een gedragspatroon dat vrijwel identiek is aan dat van wilde eenden. Zij vertonen dezelfde reacties op natuurlijke vijanden, zoals bevriezen, alarmroepen en vluchtgedrag. De zware soorten vliegen echter slecht of zelfs helemaal niet meer als gevolg van hun gewicht. Ze maken gebruik van water bij het poetsen en ze zijn dan ook veel schoner dan wanneer ze geen bad- en zwemwater tot hun beschikking hebben. Water is ook nodig voor de reiniging van de...

Kemphaan

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd 4x+ 1976 1986 € 1815,- KNRB Busman Hout ? PS3 n.v.t. nee       De naam ; Kemphaan De kemphaan (Philomachus pugnax) is een vogel uit de familie van snipachtigen (Scolopacidae). Hun voedsel bestaat uit insecten en larven. De soort staat op de rode lijst doordat hun favoriete biotoop sterk afneemt. In Noord-Nederland komen kemphanen in het broedseizoen voor, net als in de rest van Noord- en Noordoost-Europa. In de winter trekken de dieren naar de kust van Zuid-Engeland en de Middellandse Zee. In het Nederlands taalgebruik wordt de term kemphaan figuurlijk gebruikt om een ruziezoeker aan te duiden....