Gans

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd Wherry 1x+ 1987 1987 € 1815,- Tromp Tromp Hout ? PS1 n.v.t. nee       De naam ; Gans Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels uit de familie Anatidae (zwanen, ganzen en eenden). Hierbinnen behoren ze tot de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen). Ganzen zijn gespecialiseerd in het grazen en leven meer op het land dan andere Anatidae. Daarvoor hebben ze sterke, vrij lange poten, die midden onder het lichaam geplaatst zijn. Hierdoor kunnen ze goed lopen. In Europa leven twee geslachten: Anser (Grijze ganzen) en Branta (Zwart-witte ganzen). Ganzen kunnen tot 30 jaar oud worden....

Trekvogel

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd Wherry 2x+ 1998 1998 € 7864,- Busman Busman Kunststof Antonette Steen PS1 n.v.t. nee   De naam ; Trekvogel Een trekvogel is een vogelsoort waarvan (vrijwel) alle individuen uit het broedgebied wegtrekken om op geruime afstand daarvan te overwinteren. Door in de herfst naar een zuidelijker overwinteringsgebied te trekken, ontvlucht ze de slechte omstandigheden (o.a. voedselgebrek) in haar broedgebied. Soorten als bijv. boerenzwaluw, die helemaal afhankelijk zijn van vliegende insecten, hebben dan bij ons niets meer te zoeken. In de lente vindt de terugkeer plaats. Een trekvogel wordt ook wel trekker, wegtrekker of migrant genoemd. Het tegenovergestelde van een trekvogel is een standvogel. Deze blijft wel in zijn broedgebied overwinteren.  ...

Spotvogel

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd Wherry 2x+ 2009 2009 € 12400,- Wiersma Roeiwerf Wiersma Roeiwerf Kunststof Maarten van den Akker SS2 n.v.t. nee       De naam ; Spotvogel   De spotvogel (Hippolais icterina) is een zangvogel uit de familie van zangers (Sylviidae). Hij wordt ongeveer 13 cm groot en is groengrijs met een gele buik en grijze poten. De zang is snel en gevarieerd. De vogel leeft in bossen en struikgewas langs rivieren. Daarnaast houdt hij zich soms ook in tuinen en parken op. Het nest wordt gemaakt in struiken en heggen.De spotvogel lijkt op de orpheusspotvogel, maar heeft een ander leefgebied: orpheusspotvogels komen voor in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal en spotvogels in Nederland, België, Duitsland, Scandinavië en het voormalig Oostblok. Bovendien hebben orpheusspotvogels bruine poten.  ...

Waterhoen

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd Wherry 2x+ 1986 1986 € 7260,- J. v.d. Kleij Tromp Kunststof ? PS1 n.v.t. nee   De naam ; Waterhoen Het waterhoen (Gallinula chloropus) is een vogel uit de familie van rallen (Rallidae). Waterhoentjes maken meestal hun nesten tussen het riet, maar soms ook tussen struiken of bomen. Ze bouwen als het ware een platform van dood plantenmateriaal. De nesten worden vrijwel altijd in de buurt van water gebouwd. Waterhoentjes zijn donker van kleur met een rode snavel en een schild op het voorhoofd. De punt van de snavel is geel van kleur. In tegenstelling tot meerkoeten beschikken ze niet over zwemvliespoten. Ze foerageren dan ook regelmatig op de oever. In het grootste deel van Europa komen waterhoentjes het hele jaar door voor....

Piet Stoon

  Type Bouwjaar Aanschafdatum Aanschafprijs Merk Leverancier Materiaal Gedoopt door Bevoegdheid Gewicht Beschermd   Wherry 2x+ 1985 1985 € 7442,- Busman Busman Overnaads mahonie multiplex Alexandra Schoonenberg SS1 n.v.t. nee       De Naam: Piet Stoon Piet Stoon was promotor van roeien voor gehandicapten.  ...