Roei-examens

Op deze pagina vind je van alles over roei-examens en roeibevoegdheden


De roei-examen-commissie

bestaat in verenigingsjaar 2022/2023 uit:

 • Edy van Renselaar
 • Eric van Kessel
 • Inge Deichmann (voorzitter)
 • Petra Hoogesteger
 • Vera Geelen

Vragen of opmerkingen? Wil je een kaart laten aftekenen? Stuur ons een email. Wij nemen dan snel contact met je op. Contact via email: examens@bwvdeeem.nl


Wat doen wij? De roei-examencommissie organiseert examendagen waarop je roeibevoegdheden kunt behalen.  Op deze pagina vind je onder andere de eisen waar je aan moet voldoen om een bepaalde roeibevoegdheid te kunnen behalen.


N.B. Het voorroeien en – sturen is vervallen.
Om kandidaten met meer rust en vertrouwen het examen in te laten gaan, was het voorroeien en – sturen in het leven geroepen; vooraf in rust kijken en bespreken of onderdelen nog wat extra aandacht nodig hadden. Daarna zonder zenuwen het examen doen.
Uit de praktijk bleek echter dat de examenzenuwen nu niet 1x maar 2x een rol spelen. Het doel is dus juist niet bereikt.
Wie toch graag gebruik maakt van de mogelijkheid tot voorroeien of -sturen kan contact opnemen met de examencommissie via email naar examens@bwvdeeem.nl om een afspraak te maken. De verplichting komt echter te vervallen.

Roeibevoegdheden en meer

Direct naar het aanvraagformulier examen? Blader naar beneden en klik op ‘Aanvraag examen’.

Informatie per roeibevoegdheid en meer

Welkom op de pagina waar je van alles over roei- en stuurexamens kunt vinden. In samenwerking met de instructeurs helpen wij je graag verder in je roei-carrière. Zoek ons op als je vragen of opmerkingen hebt over deze examenzaken.

 • <- vind links: de roei-examencommissieleden bij wie je terecht kunt voor vragen en opmerkingen. Of stuur ons een email <<
 • -> vind rechts: de roei-examendata en hoe jouw instructeur je kan aanmelden voor een roei-examen >>
 • v  vind hieronder: de informatie per roeibevoegdheid, maar ook andere nuttige informatie zoals de stuurcommando’s en een verklarende woordenlijst. Klik op het plusje van een onderwerp om de informatie te kunnen lezen. vv

Succes in je voorbereiding én met het behalen van je roeibevoegdheid of examen! De roei-examencommissie.

SS1 (Single Scull 1)
 • Dit houdt in: C1 1e niveau, het eerste niveau in een éénpersoonsroeiboot, geschikt voor een beginnende roeier.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? Niets. Dit is het eerste begin. In principe begint iedereen op dit niveau.
 • In wat voor boot krijg ik les? In C1 of Wherry.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? De instructeur vraagt een roei-examencommissielid om vaardigheden af te tekenen tijdens de instructie. Als alle onderdelen van de blauwe aftekenkaart SS1 zijn afgetekend, is de bevoegdheid behaald. Dit kan tijdens verschillende instructiemomenten gebeuren. Er is geen specifiek examenmoment.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Zie: Blauwe_Examenkaart_SS1_C1-1e-niveau
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? Bevoegdheid SS2, PS2 en ST2.
SS2 (Single Scull 2)
 • Dit houdt in: C1 2e niveau, het niveau dat direct volgt op SS1, geschikt voor een startende roeier met enige ervaring.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? SS1.
 • In wat voor boot krijg ik les? In C1 of Wherry.
 • Wanneer behaal ik dit niveau?: Je instructeur vraagt een roei-examencommissielid om vaardigheden af te tekenen tijdens de instructie. Als alle onderdelen van de groene aftekenkaart SS2 zijn afgetekend, is de bevoegdheid behaald. Er is geen specifiek examenmoment.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Zie: Groene_Examenkaart_SS2_C1-2e-niveau
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? Bevoegdheden SS3, PS2 en ST2. Als PS2 reeds behaald is, kun je ook beginnen met boordroeien, niveau BO2.
 • Extra informatie: Verplicht onderdeel van het behalen van deze bevoegdheid is het slagen voor het theorie-examen, als dat nog niet is gebeurd. Ook verplicht onderdeel van deze bevoegdheid is de Vaardigheidsproef.
SS3 (Skiff 1e niveau)
 • Dit houdt in: Skiff 1e niveau, het niveau dat direct volgt op SS2.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? SS2.
 • In wat voor boot krijg ik les? In B-Skiff, ook wel oefenskiff of B1 genoemd, veelal van het merk Filippi.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Tijdens een officieel examenmoment laat je aan examinatoren zien de vaardigheden voor SS3 goed te beheersen. Als alle onderdelen van de oranje aftekenkaart SS3 zijn afgetekend door de examinator, is de bevoegdheid behaald.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Zie: Oranje_Examenkaart_SS3_Skiff-1e-niveau
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? Bevoegdheden SS4, PS2 en ST2. Als je PS2 al hebt, kun je nu ook beginnen met boordroeien, niveau BO2. Als je BO2 al hebt, kun je verder met BO3.
 • Extra informatie: Als je PS2 al behaald had, ontvang je nu automatisch PS3.
SS4 (Skiff 2e niveau)
 • Dit houdt in: Skiff 2e niveau, het hoogste skiffniveau.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? SS3.
 • In wat voor boot krijg ik les?: In A-skiff, ook wel gladde skiff of gewoon skiff genoemd.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Tijdens een officieel examenmoment laat je aan examinatoren zien de vaardigheden voor SS4 goed te beheersen. Als alle onderdelen van de rode aftekenkaart SS4 zijn afgetekend door de examinator, is de bevoegdheid behaald. Van belang bij dit examen is dat je de perfecte haal benadert.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Zie: Rode_Examenkaart_SS4_Skiff-2e-niveau
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? Bevoegdheden PS2 en ST2. Als je PS2 al hebt, kun je nu ook verder met boordroeien, niveau BO2. Als je BO2 al hebt, kun je verder met BO3.
 • Extra informatie: 1) Als je PS2 of PS3 al behaald had, ontvang je nu automatisch PS4. 2) Als je BO3 al had behaald, ontvang je nu automatisch BO4.
PS2 (Ploegroeien Scull C4x+)
 • Dit houdt in: Roeien in een ploeg op beginnersniveau, in een C4.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? SS1.
 • In wat voor Scull boot krijg ik les?: bij voorkeur in C4, soms in een C2 of C3.
 • Wanneer behaal ik dit niveau?: Tijdens een officieel examenmoment laat je in een C4x+ aan examinatoren zien de vaardigheden voor PS2 goed te beheersen.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Zie voor de eisen van PS2: Exameneisen PS2 PloegroeienScull-C4x+
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald?: Als je SS2 al hebt, kun je nu ook verder met boordroeien, niveau BO2.
 • Extra informatie: 1) Je wordt individueel beoordeeld, in het geval er meer kandidaten in de boot afroeien voor PS2. 2) Als je SS3 al behaald had, ontvang je nu automatisch PS3. 3) Er is geen aftekenkaart voor PS2.
PS3 (Ploegroeien Scull Glad-1e niveau)
 • Dit houdt in: Roeien in een ploeg, in een scullboot van 1e niveau Glad.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? Deze roeibevoegdheid krijg je automatisch zodra je SS3 en PS2 hebt behaald. Met ingang van 1 april 2022 is het ook mogelijk een examen af te leggen voor PS3. Je hebt dan geen SS3 nodig.
 • In wat voor Scull boot roei je?: in een ploegboot Glad 1e niveau. Dit kan zijn een 2x, 3x of 4x van niveau PS3.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Automatisch zodra je SS3 en PS2 hebt behaald of na het behalen van een PS3-examen.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Zie voor de eisen van PS3: Exameneisen PS3 Ploegroeien Glad 4x+
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? Zodra je SS4 haalt, krijg je automatisch PS4, het hoogste niveau voor ploegroeien in een scullboot.
PS4 (Ploegroeien Scull Glad-2e niveau)
 • Dit houdt in: Roeien in een ploeg, in een scullboot van 2e niveau Glad.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? Deze roeibevoegdheid ontvang je automatisch zodra je PS2 (of PS3) én SS4 hebt behaald.
 • In wat voor boot roei je?: in een ploegboot Scull Glad 1e niveau. Dit kan zijn een 2x, 3x, 4x of 8x van niveau PS4.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Automatisch zodra je SS4 én PS2 (of PS3) hebt behaald. Er is geen examenmoment.
BO2 (Ploegroeien Boord C4+)
 • Dit houdt in: Roeien in een Boordboot, beginnen op startersniveau, in een C4+.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? SS2 en PS2.
 • In wat voor Boordboot krijg ik les? in C4+.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Tijdens een officieel examenmoment laat je in een C4+ aan examinatoren zien de vaardigheden voor BO2 goed te beheersen.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Zie voor de eisen van BO2: Exameneisen BO2 Boordroeien-C4+.
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? Je kunt verder met boordroeien glad eerste niveau, niveau BO3.
 • Extra informatie: 1) Je wordt individueel beoordeeld, in het geval er meer kandidaten in de boot afroeien voor BO2. 2) Er is geen aftekenkaart voor BO2.
BO3 (Ploegroeien Boord Glad 1e niveau)
 • Dit houdt in: Boordroeien Glad 1e niveau.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? BO2.
 • In wat voor boot krijg ik les? in Boordboot Glad 1e niveau
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Tijdens een officieel examenmoment laat je aan examinatoren zien de vaardigheden voor BO3 goed te beheersen.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Dit zijn dezelfde vaardigheden als voor BO2, waarbij extra aandacht uitgaat naar de juiste balans bij alle voorkomende manoeuvres. Zie voor de eisen van BO2: Exameneisen BO2 Boordroeien-C4+.
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? Zodra je ook SS4 hebt behaald, krijg je automatisch bevoegdheid BO4.
 • Extra informatie: 1) Na BO2 kan de BO3 bevoegdheid los van SS3 worden behaald. 2) Je wordt individueel beoordeeld, in het geval er meer kandidaten in de boot afroeien voor BO3. 3) Er is geen aftekenkaart voor BO3.
BO4 (Ploegroeien Boord Glad 2e niveau)
 • Dit houdt in: Boordroeien Glad 2e niveau.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? Deze bevoegdheid behaal je automatisch zodra je BO3 én SS4 hebt behaald.
 • In wat voor boot roei je?: in Boordboot Glad 2e niveau, een 4+ of een 8+.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Automatisch zodra je SS4 én BO3 hebt behaald. Er is geen examenmoment.
ST2 (Sturen van ploeg in C+ en/of Cx+)
 • Dit houdt in: Sturen van een ploeg in een C-scull boot.
 • Dit kan ook inhouden: Sturen van een ploeg in een C-boord boot. Zie voor de voorwaarden beneden bij: Welke boottypes kan ik sturen met ST2?
 • Wat heb ik minimaal nodig om te beginnen met leren? SS1.
 • In wat voor boot krijg ik les? in C4x+, soms in een C2x+ of C3x+, maar altijd een C-scull boot.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Tijdens een officieel examenmoment laat je in een C4x+ aan examinatoren zien de gevraagde stuurvaardigheden goed te beheersen. Van groot belang daarbij is dat je onder alle omstandigheden de controle kunt behouden over de boot en dat je de bemanning met duidelijke commando’s aanstuurt. Daarnaast moet ook het theorie-examen zijn behaald.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Zie: Roze_Examenkaart_ST2_Sturen-C4
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? ST3.
 • Welke boottypes kan ik sturen met ST2? In ieder geval alle Cx+ boten, dus scull. Als je ook minimaal boord-bevoegdheid BO2 hebt, ben je ook bevoegd te sturen in C-boord-boten.
 • Extra informatie: 1) Je wordt individueel beoordeeld, in het geval er meer kandidaten in de boot examen doen voor ST2. 2) Vóórdat de instructeur het examen aanvraagt, heeft de instructeur alle vaardigheden al als goed beoordeeld en afgetekend op de roze aftekenkaart.
ST3 (Sturen Glad-1e niveau Boord en/of Scull)
 • Dit houdt in: Sturen van een ploeg in een scull of boord boot Glad 1e niveau.
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? ST2. Voor leren sturen in 4+ is ook minimaal BO2 vereist.
 • In wat voor boot krijg ik les? In een 4 of B4.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Tijdens een officieel examenmoment laat je in een 4 of B4 aan examinatoren zien de gevraagde stuurvaardigheden goed te beheersen. Van groot belang daarbij is dat je onder alle omstandigheden de controle kunt behouden over de boot en dat je de bemanning met duidelijke commando’s aanstuurt.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Voor dit niveau is het zeer belangrijk veel ervaring op te doen in het sturen. Een uitgebreide beschrijving van de gevraagde vaardigheden is te vinden op de gecombineerde aftekenkaart voor ST3 en ST4.  Zie voor eisen ST3 of ST4: aqua_examenkaart_ST3-4_glad-sturen
 • Waar kan ik verder voor leren als ik deze bevoegdheid heb behaald? ST4.
 • Welke boottypes kan ik sturen met ST3? In ieder geval gladde scull boten (4x+ en B4x+). Als je ook minimaal boord-bevoegdheid BO2 hebt, ben je ook bevoegd te sturen in gladde boord boten van eerste niveau (4+ en B4+).
 • Extra informatie: 1) Je wordt individueel beoordeeld, in het geval er meer kandidaten in de boot examen doen voor ST3. 2) We raden je sterk aan veel ervaring op te doen met sturen, voordat je dit examen doet.
ST4 (Sturen Glad-2e niveau)
 • Dit houdt in: Sturen van een ploeg in een gladde scull of boordboot Glad 2e niveau (8x+ of 8+).
 • Wat heb ik nodig om te beginnen? ST3.
 • In wat voor boot krijg ik les?: in een 8+ of 8x+.
 • Wanneer behaal ik dit niveau? Tijdens een officieel examenmoment laat je in de 8 aan examinatoren of zeer ervaren stuurlieden-met-ST4 zien de gevraagde stuurvaardigheden goed te beheersen. Van groot belang daarbij is dat je onder alle omstandigheden de controle kunt behouden over de boot en dat je de bemanning met duidelijke commando’s aanstuurt.
 • Wat moet ik kunnen voor dit niveau? Voor dit niveau is het zeer belangrijk veel ervaring op te doen in het sturen. Een uitgebreide beschrijving van de gevraagde vaardigheden is te vinden op de gecombineerde aftekenkaart voor ST3 en ST4.  Zie voor eisen ST4: aqua_examenkaart_st3-4_glad-sturen
 • Extra informatie: We raden sterk aan veel ervaring op te doen met sturen, voordat je dit examen doet.
Theorie-examen
 • Roei-theorie-examen: Dit betreft de theorie die leden van de vereniging moeten kennen om zelfstandig te kunnen roeien of sturen in een roeiboot.
 • Wanneer te halen? Vóórdat je roeibevoegdheid SS2 of ST2 kunt behalen.
 • Welke lesstof? In het BWV de Eem boekje ‘Aan de boorden’, pagina’s 18 tot en met 87.
 • Hoe gaat het examen?: Schriftelijk multiple-choice examen van 10 vragen.
 • Wanneer geslaagd? Bij het goed beantwoorden van minimaal 8 vragen.
 • Aanmelden voor examen: Elk lid kan zich aanmelden voor het roei-theorie-examen. Schrijf je in met het formulier “Aanvraag examen”.
 • Extra informatie: Klik op EemTheorieOefenvragen_versie-mrt2015 om een lijst met vragen te openen om te kunnen oefenen in je voorbereiding voor je theorie-examen.
Vaardigheidsproef
Met het afleggen van de vaardigheidsproef laat je als leerling zien dat je binnen 60 minuten van de vereniging naar Zwarte Willem op en neer kunt roeien. Het is de bedoeling dat je instructeur met je mee roeit. De proef kun je tijdens je instructie-uur doen. Het resultaat, de tijd in minuten, komt op je groene aftekenlijst C1 2-de niveau (SS2) te staan. Toelichting De vaardigheidsproef is een essentieel onderdeel bij het behalen van je SS2. Tijdens de instructie is er natuurlijk veel aandacht voor de techniek van het roeien. Maar ook het opbouwen van kracht en uithoudingsvermogen is belangrijk, bijvoorbeeld voor het skiffen en het toerroeien. De vaardigheidsproef is een handige manier om je kracht en conditie te testen. Het is aan te raden de proef een aantal keren te oefenen want door langere stukken te roeien krijg je meer routine en ervaring. De roei-examencommissie heeft de mogelijkheid, waar nodig of wenselijk, voor individuele leden de eisen ten aanzien van de vaardigheidsproef aan te passen.
Stuurcommando's

Hieronder vind je de commando’s en uitleg per onderdeel of handeling. Eerst een handig kort overzicht met de belangrijkste commando’s. Daarna de basishandelingen van het stuurvak.

Verkorte versie in A4-formaat

Basishandelingen Let op: bij het uit- en inbrengen van boten, maken we onderscheid in type boot en de wijze waarop deze is opgeslagen in de loods. Dit levert vier manieren van in- en uitbrengen op:

Aanvraag examen

  De instructeur vraagt het examen aan. Alleen in het geval van het Theorie-examen kan de cursist zelf het examen aanvragen. Examens moeten minstens een week voor de examendatum zijn aangevraagd.

  Graag per cursist en voor elk examen een apart formulier invullen en verzenden. De gevraagde informatie met een * moet altijd ingevuld zijn.

  > Start hieronder met invullen van uw naam als instructeur.

  Vul hieronder uw naam als Instructeur *

  Vul hieronder het e-mailadres van de Instructeur *

  Vul hieronder de naam van de Cursist *

  Vul hieronder het e-mailadres van de Cursist *

  > Selecteer het gewenste examen. Zoek hieronder eerst de juiste rubriek en klik vervolgens in het vakje van uw keuze.

  - Aanvraag voor Theorie-examen? Klik in het vakje.
  Theorie examen

  - Aanvraag voor JEUGD-examen? Klik in het gewenste vakje.
  Jeugd-examen AJeugd BJeugd CJeugd DJeugd EJeugd FJeugd GJeugd HJeugd I

  - ROEI- of STUUREXAMEN? Klik in het gewenste vakje.
  Examen SS3Examen SS4Examen BO2Examen BO3Examen Ploegroeien PS2Examen Ploegroeien PS3Examen Sturen ST1Examen Sturen ST2Examen Sturen ST3Examen Sturen ST4

  > Vul hieronder de gewenste examendatum in.

  Gewenste examendatum

  De examens vinden plaats tussen 12.00 en ca. 14.00. De tijden voor jeugdexamens kunnen hiervan afwijken. U krijgt bericht over het moment dat de cursist is ingedeeld. We stellen het zeer op prijs dat u als instructeur aanwezig bent. Neem s.v.p. de aftekenkaart mee.

  > Vul hieronder uw eventuele vragen of opmerkingen

  Opmerkingen

  > Klik op de knop Verzenden om de aanvraag in te dienen. U ontvangt een bevestiging van uw bericht.

  Mijn Roei-Stuur-Instructiebevoegdheden
    Eigen roei- en stuurbevoegdheden vind je op het besloten deel van de website. Nadat je bent ingelogd, klik je op de optie “Mijn groepen”. Deze optie vind je bovenin je scherm direct onder het plaatje met de roeiers en ons logo. In een nieuw venster zie je jouw bevoegdheden staan. Ben je op zoek naar bevoegdheden van andere leden? Log in en klik op de link “Besloten pagina’s”. Vervolgens zoek je in de “Overzichten vanuit rapportage” de lijst “Roei-Stuur-Instructiebevoegdheden”. Klik deze lijst open en je ziet voor elk lid de bevoegdheden.

  Roei-examen data
  De data van de roei-examens in 2022 zijn bekend. Ze vinden in de middag plaats op:

  zaterdag 16 april 2022
  zondag 15 mei 2022
  zaterdag 11 juni 2022
  zondag 10 juli 2022
  zaterdag 13 augustus 2022
  zondag 11 september 2022

  zaterdag 8 oktober 2022

  De jeugdleden krijgen hun eigen examenmomenten:

  woensdag 22 juni 2022
  woensdag 21 sept. 2022


  Aanmelden voor een examen De instructeur meldt de kandidaat aan voor het examen. Hiervoor gebruikt zij of hij het elektronische aanvraagformulier. Blader daarvoor naar beneden naar ‘Aanvraag examen’. De aanmelding dient minstens één week voor de gewenste examendag te gebeuren. Wij kunnen dan een goede planning maken en dit op tijd communiceren aan de instructeur en kandidaat. Informatie over de exameneisen per roeibevoegdheid vind je in het midden van deze pagina.


  Theorie-examen. Voor het theorie-examen roeien mag de kandidaat zich zelf aanmelden. Op elke examendag kun je het theorie-examen afleggen. Meestal is dat examen om 12.00 uur. Aanmelden voor het theorie-examen kan via het webformulier ‘Aanvraag examen’. Te vinden in het midden op deze pagina.


  Aanmelden voor ander toetsingsmoment dan examen.  Voor het aftekenen van de blauwe, groene of roze kaart zoekt de instructeur contact met de roei-examencommissie. In onderling overleg spreek je af wie en wanneer de aftekening kan plaatsvinden.