Starten en stoppen met roeien en stilleggen van de boot

Starten en stoppen met roeien en stilleggen van de boot