Opleiding

Beginnende roeiers krijgen de eerste drie weken twee uur groepsles, op dinsdag- en donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Daarna volgt indeling in kleinere groepjes en oefent ieder verder op een afgesproken tijdstip onder leiding van een eigen instructeur. Als oefenboot gebruikt de vereniging de C1, een vrij brede, stabiele éénpersoons boot. Oefeningen uit een stappenplan vormen de basis van de instructie.  Om zicht te houden op alle ‘stappen’, houdt de instructeur de vaardigheden bij aan de hand van ‘afteken kaarten’. Roeiers passeren zo door hun opleiding heen diverse toetsmomenten. Vraag je instructeur naar de precieze gang van zaken en kijk bij examens  voor de hele roeiopleiding.

Dinsdagavond
18.00 – 20.00 uur
C1/C4-boot
Donderdagavond
18.00 – 20.00 uur
C1/C4-boot

 

Winterseizoen en Inlooproeien

Tijdens het winterseizoen – van oktober tot april – roeit iedereen in ploegboten van 2 tot 8 personen en kies je als beginnend roeier één of twee uren uit het inlooproeischema. Dit geldt overigens ook voor zogenaamde ‘zij-instromers’. Nieuw op de vereniging, met roei-ervaring, maar nog geen eigen team? Zie het overzicht hieronder voor een inloop roeiuur en sluit je aan.

Overzicht inloop ploegroeien

Groep 1 maandag  9.15 uur verzamelen, roeien van 9.30-10.30 uur.
Groep 2 maandag 11.00 uur verzamelen, roeien van 11.15-12.15 uur.
Groep 3 donderdag 16.00 uur verzamelen, roeien van 16.15-17.15 uur.
Groep 4 vrijdag 9.15 uur verzamelen, roeien van 9.30-10.30 uur.
Groep 5 vrijdag 10.45 uur verzamelen, roeien van 11.00-12.00 uur.
Groep 6 zaterdag 11.00 uur verzamelen, roeien van 11.15-12.15 uur.
Iedere groep bestaat uit een aantal vaste deelnemers met een aantal vaste instructeurs. Streven is per groep minimaal 4 en liefst 8 of meer deelnemers in diverse formaties te laten roeien.
Voordelen inlooproeien:
  • kun je een keertje niet, dan haal je in op een ander tijdstip
  • nieuwe deelnemers, zoals zijinstromers, kunnen zonder problemen instromen bij 1 van de groepen,
  • daar de groepen meestal veel groter zijn dan een traditionele ploeg,  ontstaat er na verloop van tijd een sociale structuur,
  • door de grote groep trekken de roeitechnisch gezien “mindere” roeiers zich op aan de “betere” roeiers.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij de  instructiecommissie, voorlopig nog bij Bert v.d. Brink (ghavdbrink@outlook.com).
Vervolginstructie tweede jaar

In het tweede verenigingsjaar krijg je 1 uur per week ‘single-‘ en 1 uur per week ‘ploeg’-instructie. De meeste roeiers maken in de loop van dit jaar de overstap van de C1 naar een skiff, maar het hangt helemaal van de voorkeur en vaardigheid van iedere roeier af, of en in wat voor éénpersoonsboot hij/zij vaart. De één roeit het liefst met een ploeg in een C4, de ander schiet al snel in een skiff door het water en een derde wil leren boordroeien (waarvoor je wel SS2 en ploegscull 2 moet ‘hebben’; zie examens).

Stappenplan

Een uitgebreid stappenplan voert je door je hele ‘opleiding’ heen. Met regelmatige toetsmomenten haal je steeds meer zogenaamde ‘bevoegdheden’ met als doel zelfstandig en in alle vrijheid in je roeiboot te genieten op de Eem.