Opleiding

Beginnersinstructie voor nieuwe leden

Eerste jaar
Beginnende roeiers krijgen de eerste drie weken twee uur per week een groepsles. Deze zijn op dinsdag- en donderdagavond tussen 18.15 en 20.00 uur. Het is de bedoeling dat je tijd vrijmaakt om al deze zes lessen aanwezig te zijn.
Daarna volgt indeling in groepen en oefent ieder verder op een nieuw tijdstip onder leiding van een vaste instructeur.
Als oefenboot voor de beginnersinstructie gebruikt de vereniging de C1. Dit is een vrij brede, stabiele éénpersoonsboot. Als het te hard waait, gaan we in meerpersoonsboten.

Beginnersinstructie op dinsdagavond
18.15 – 20.00 uur
C1 of C4-boot
Beginnersinstructie op donderdagavond
18.15 – 20.00 uur
C1 of C4-boot

De eerste serie van zes beginnerslessen wordt na 1 april gegeven.

Om zicht te houden op de vorderingen, houdt de instructeur de vaardigheden bij aan de hand van aftekenkaarten. Roeiers passeren tijdens hun opleiding verschillende toetsmomenten. Vraag je instructeur naar de precieze gang van zaken en kijk bij examens voor de hele roeiopleiding.

Instructie in het winterseizoen
In het winterseizoen (van 1 oktober tot 1 april) wordt gewoon instructie gegeven. Omdat het water koud is en het ’s avonds vroeg donker is, kan dat alleen overdag. Vanwege het koude water is er geen les in éénpersoonsboten, maar altijd in meerpersoonsboten (ploegboten).

Iedere beginnende roeier krijgt tijdens het winterseizoen op een vast tijdstip een uur per week les van een vaste instructeur in ploegboten van 2 tot 4 personen. Na afloop van de les is er tijd om met koffie of thee na te praten. Doel van de instructie is dat je je roeitechniek verbetert, je leert aanpassen aan je mederoeiers in een ploeg en een meerpersoonsboot leert sturen, zodat je op termijn met je ploeg zelfstandig en veilig de Eem op kunt.

Tijdstippen ploeginstructie in de winter
In de winter wordt er op de volgende tijdstippen les in ploegroeien gegeven:
Maandag: Verzamelen om 10.15 uur, les van 10.30 tot 11.30 uur.
Woensdag: Verzamelen om 10.15 uur, les van 10.30 tot 11.30 uur.
Vrijdag: Verzamelen om 10.15 uur, les van 10.30 tot 11.30 uur.
Zaterdag: Verzamelen om 10.30 uur, les van 10.45 tot 11.45 uur.

Vervolginstructie in het tweede jaar
In het tweede verenigingsjaar krijg je een uur per week single-instructie (in een éénpersoonsbooot) en een uur per week ploeg-instructie.
De meeste roeiers maken in de loop van dit jaar de overstap van de C1 naar een skiff, maar het hangt helemaal van de voorkeur en vaardigheid van iedere roeier af, of en in wat voor éénpersoonsboot hij/zij vaart. De één roeit het liefst met een ploeg in een C4, de ander schiet al snel in een skiff door het water en een derde wil leren boordroeien (waarvoor je wel SS2 en ploegscull 2 moet hebben; zie examens).

Instructiecoördinator
De indeling in instructiegroepen gebeurt na overleg met de instructiecoördinator.

Overweeg je om lid te worden? Neem voor informatie of een proefles contact op met ons Welkom Team via welkom@bwvdeeem.nl.

Ben je al lid? Als je iets wil vragen of overleggen over de beginnersinstructie kun je contact opnemen met onze instructiecoördinator via instructie@bwvdeem.nl.