Roeivloot

Alles over de roeivloot


Materiaalcommissie

De materiaalcommissie verzorgt de vloot.
Materiaalcommissaris
Roel Gideonse
Contact
materiaalcommissaris@bwvdeeem.nl

Vloot

Om iedere roeier binnen de vereniging te laten varen in een voor hem/haar geschikte boot, is de vloot qua samenstelling zo divers mogelijk. In het overzicht zie je onder andere welk ‘opleidingsniveau’ en gewicht je nodig hebt voor iedere boot.
Verklaring rubrieken:
SS = Single Scull
PS = Ploeg Scull
BO = Boord
ST = Sturen
1x = 1-persoons
x+ = met stuurman

 

 C-1  C-2/3
 naam niveau type  naam niveau type
 Meerkoet  SS2  –  1x  Uiver  PS2  2x+
 Reiger  SS2  – 1x  Aalscholver  BO2 2+
 Roerdomp  SS2  – 1x  Zeekoet PS/ST2 2x
 Woudaapje  SS2  – 1x  Drijfsijs PS/ST2 2x
 Kneutje  SS2  – 1x  Waag  PS2 2x+
 Spierinkje  SS2  – 1x  Visarend  PS/ST2 3x+
 Woffer  SS2  – 1x
 C-4  Oefen skiffs
 naam  niveau type  naam  niveau type
 Kokopelli  PS2  4x+  Bokjej SS3  55- 1x
 De Eem  BO2 4+  Duif  SS3  70- 1x
 Kwak  PS2  4x+  Flierefluiterj SS3  55- 1x
 Koperwiek  PS2  4x+  Guus Gelukj SS3  75- 1x
 Kwartelkoning  PS2  4x+  Klein Jantje SS3 70- 1x
 Kwikstaart SS3 75- 1x
 Roepiroepi SS3 80- 1x
 Eemmeermin SS3 90- 1x
 Smient SS3 90- 1x
 Gladde Skiffs
 naam  niveau type  naam  niveau type
 Snipj  SS4  55-  1x  Kleine Jager  SS4  80-  1x
 Kleine Alkj  SS4  60-  1x  Papegaaiduikerj  SS4 65-  1x
 Visdiefj  SS4  60-  1x  Rietgors  SS4  85-  1x
 Oeverloperj  SS4  65-  1x  Waterral  SS4  85-  1x
 Dolfijnj  SS4  65-  1x  Driftkikker  SS4  85-  1x
 Pijlstaart  SS4  65-  1x  Nijlgans  SS4  90-  1x
 Cafitessej  SS4  70-  1x  Topperj BS  65-  1x
 Nonnetje  SS4  70-  1x  Witgatje SS4  75-  1x
 Nimmerzat  SS4  70-  1x  Waterspreeuw BS  80-  1x
 Blauwborst  SS4  75-  1x  Wielewaal SS4  95-  1x
 Roodhalsfuutj SS$ 65 1x
 Tweeën  Vieren
 naam  niveau type  naam  niveau type
 Kleine Zwaanj  PS3 60-  2x  Kemphaanj  PS3  65-  4x+
 Ibisj  PS3 75-  2x  Pekingeend  PS3  –  4x+
 Albatros PS3/ST2 95-  2x  Spiegelkarper  PS3  –  4x+
 Bestevaer  PS4 70-  2x  Mantelmeeuw  PS4  –  4x+
 Bosruiter  BS 90-  2x  Kloek  BS  –  4x+
 Dodaars  PS4 90-  2x  Jan van Gent  BO4  –  4+
 Bonte Piet  PS3 90-  2x  Zilvermeeuw  BO4  –  4+
 IJsvogel BO4/ST2 90-  2-  Moerasbuizerd  BO3 >90  4+
 Lokeendj PS4  <65 4x+
 Achten  Wherry’s
 naam  niveau type  naam niveau type
 Grote Jager BO3/ST4  – 8+  Piet Stoon  PS1  –  2x+
 Frans Scholtze BO3/PS3  –  8(x)+  Waterhoen  PS1  –  2x+
 Grote Zaagbek BS  – 8+  Spotvogel  PS2  –  2x+
 Trekvogel  PS1  –  2x+
 Gans  SS1  –  1x+