still going strong!

still going strong!

Bob v.d. Velde hoort nu ook tot de groep 80 jarige die meerdere keren per week zomer en winter, roeit.
Daarmee wordt weer eens bewezen, dat roeien een zeer gezonde sport is.
Donderdag trakteerde Bob op taart.