Teambuilding TomTom

Teambuilding TomTom

De man van ons lid Joelle de Jager is manager bij TomTom en had bedacht dat een roeiclinic uitmuntend zou zijn voor teambuilding.
Op 1 september rond 09.30 verzamelde zich ca 20 mannen en vrouwen van TomTom in de Recover voor koffie met taart en rond 10.00 begonnen ze aan een business meeting in de bovenkamer. Met de beamer die daar staat is dat een ideale locatie daarvoor.
Na de lunch, weer in de Recover, werd in 1 acht en 2 C4X+ de roei instructie gegeven door een aantal vrijwilligers van de Eem. Gezien het aantal deelnemers werd 3 keer gewisseld en was er telkens een ploeg die op de Ergometers de beste tijd op de 500 meter bevochten.
Al met al een zeer geslaagde dag voor zowel TomTom als voor de Eem, die met een grote groepsfoto werd afgesloten.