Terug van weggeweest

Terug van weggeweest
De Frans Scholtze is na een echt erg grote beurt weer in de vaart genomen.
De materiaalcommissie heeft er heel wat uren ingestoken en de mannen en 1 vrouw die er aan gewerkt hadden, hadden uiteraard, als eerste, het voorrecht om met ons aller trots de Eem weer te gaan bevaren.
Onder leiding van Lidy werd de boot voor de kerstdagen weer bij het vlot uitgezet.
Van Boeg naar Slag ziet u Jan Stork, Frits Gehner, Wim Smit, Gerrit jan Kreeftenberg, Arthur van Holthe, Gerry Bloemendal, Guus Zandbergen en Hub Stapper.