Theorielessen voor zeilers en roeiers

De zeilafdeling organiseert weer theorielessen. Roeiers zijn ook welkom. Als je als roeier in één van de onderstaande onderwerpen geïnteresseerd bent, volg je alleen die sessie. De onderwerpen zijn:

  • 2 februari: voorrangsregels op het water
  • 9 februari: theorie van het zeilen
  • 16 februari: borden, seinen, verlichting, betonning: alle borden op onze Eem zullen de revue passeren
  • 23 februari: meteorologie

Altijd op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur; daarna is de bar open.

Zeilers die het CWO-zeildiploma Kielboot 2 of 3 willen halen, worden geacht alle vier de theoriesessies te volgen. Zeilers moeten zich opgeven via zeilen@bwvdeeem.nl .  Zeilers die voor het CWO-3 niveau gaan, hebben nog een boek nodig: ‘Het zeilboek’ van Peter Hoefnagels (ISBN 9789064106194).

Er is een vragenuur op 9 maart voor resterende vragen na de zelfstudie. Het schriftelijk examen voor de zeilers wordt gehouden op 16 maart met een herkansing (eventueel op onderdelen) op 30 maart. Als je tijdens het seizoen ook je praktijkonderdeel haalt, krijg je het CWO-diploma. Klik hier voor de reader voor de theorie instructie.