Bestuur

Het Bestuur van de vereniging is belast met het welzijn en de continuïteit van de vereniging. Zij zorgt voor de dagelijkse besluitvormingen, wikt en weegt, stemt af met de verschillende commissies en legt verantwoording af aan de leden.

Voorzitter

Bert Kranendonk

voorzitter@bwvdeeem.nl

Secretaris

Sonja Witte

secretaris@bwvdeeem.nl

Penningmeester

Peter Hessing

penningmeester@bwvdeeem.nl

Materiaalcommissaris

Roel Gideonse

materiaalcommissaris@bwvdeeem.nl

De Materiaalcommissie zorgt voor het onderhoud van de uitgebreide vloot en bestaat dan ook uit een grote groep actieve handige mensen die zorgen dat de vloot er steeds weer goed bij ligt. In de recover ligt een averij boek waarin de ongeregeldheden die men in een boot aantreft gemeld kunnen worden.

Commissaris Gebouw Haven en Terrein

Vacature, voor vragen kan men contact opnemen met Frans Stokkermans.

ght@bwvdeeem.nl

De commissie GHT (Gebouwen, Haven en Terrein) is verantwoordelijk voor het beheer van het verenigingsterrein. Ze onderneemt actie om onderhoud te plegen en schaft zo nodig materiaal aan. Kortom: ze verzorgt en onderhoudt vele zaken op en rondom de vereniging.

Zeilcommissaris

Jaap Akkermans

zeilen@bwvdeeem.nl

De zeilcommissie stimuleert de zeilsport binnen de vereniging. Ze regelt de instructie voor zowel volwassenen als de jeugd. Interne praktische en theoretische opleidingen en trainingen, draagt zorg voor de zeilvloot en organiseert ieder jaar verschillende zeilevenementen.

Examencommissaris

Rudi von Bartheld

examens@bwvdeeem.nl

De Examencommissie organiseert en regelt het halen van de verschillende roeidiploma’s. Ze zorgt voor de opleiding van de examinatoren en stelt de eisen van de afroei-mogelijkheden samen.

Toercommissaris

Ineke van Leengoed

toercommissie@bwvdeeem.nl

De toercommissie zorgt voor toertochten dicht bij huis of juist verder weg, Ze organiseren de openings- en sluitingstochten, begin- en eindtocht van het seizoen op de vereniging en bedenken steeds weer mooie roei-ervaringen.

Instructiecommissaris

Bert van den Brink

instructie@bwvdeeem.nl