Bestuur

Het Bestuur van de vereniging is belast met het welzijn en de continuïteit van de vereniging. Zij zorgt voor de dagelijkse besluitvormingen, wikt en weegt, stemt af met de verschillende commissies en legt verantwoording af aan de leden.

Voorzitter

Bert Kranendonk

voorzitter@bwvdeeem.nl

Secretaris

Sonja Witte

secretaris@bwvdeeem.nl

Penningmeester

Roel Mariën

penningmeester@bwvdeeem.nl

Materiaalcommissaris

Roel Gideonse

materiaalcommissaris@bwvdeeem.nl

De Materiaalcommissie zorgt voor het onderhoud van de uitgebreide vloot en bestaat dan ook uit een grote groep actieve handige mensen die zorgen dat de vloot er steeds weer goed bij ligt. In de recover ligt een averij boek waarin de ongeregeldheden die men in een boot aantreft gemeld kunnen worden.

Commissaris Gebouw Haven en Terrein

Bert van den Brink

ght@bwvdeeem.nl

De commissie GHT (Gebouwen, Haven en Terrein) is verantwoordelijk voor het beheer van het verenigingsterrein. Ze onderneemt actie om onderhoud te plegen en schaft zo nodig materiaal aan. Kortom: ze verzorgt en onderhoudt vele zaken op en rondom de vereniging.

Roeicommissaris

Marien Mortier

roeicommissaris@bwvdeeem.nl

De roeicommissaris is verantwoordelijk voor alles wat met roeien te maken heeft: wedstrijden, instructie, examens, toerroeien en jeugdafdeling.

Zeilcommissaris

Jaap Akkermans

zeilcommissaris@bwvdeeem.nl

De zeilcommissie stimuleert de zeilsport binnen de vereniging. Ze regelt de instructie voor zowel volwassenen als de jeugd. Interne praktische en theoretische opleidingen en trainingen, draagt zorg voor de zeilvloot en organiseert ieder jaar verschillende zeilevenementen.