Leden administratie

Maarten Veen

ledenadministratie@bwvdeeem.nl

Materiaalcommissie

Roel Gideonse

materiaalcommissaris@bwvdeeem.nl

Lees meer >

De Materiaal commissie zorgt voor het onderhoud van de uitgebreide vloot en bestaat dan ook uit een grote groep actieve handige mensen die zorgen dat de vloot er steeds weer goed bij ligt. Bij het afschrijfformulier van de boten ligt ook een averij boek waarin de ongeregeldheden, die men in een boot aantreft, gemeld kunnen worden. De leden van de Materiaalcommissie zijn; Guus Zandbergen Jan Stork Jaap Nieuwenhuizen Gerrit Jan Kreeftenberg Gerry Bloemendal Wim Smit Frits Gehner Lodewijk van Leengoed Arthur van Holthe Huub Stapper Huub van de Sande

Barcommissie

Caroline van den Broek

barcommissie@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De barcommissie regelt o.a. inkoop voor de keuken, catering tijdens evenementen en deelt de bardienst in. Via mijn BWV kom je bij het overzicht van de bardiensten. De Barcommissie bestaat  uit: Caroline van den Broek, Loes den Hartog, Frank van Eijk en Wilfred Bassie. Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op! Log in op Mijn BWV voor het Bar rooster 2018

Commissaris Gebouw Haven en Terrein

Vacature - Frans Stokkermans a.i.

ght@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De commissie GHT (Gebouwen, Haven en Terrein) is verantwoordelijk voor het beheer van het verenigingsterrein. Ze onderneemt actie om onderhoud te plegen en schaft zonodig materiaal aan. Kortom: ze verzorgt en onderhoudt vele zaken op en rondom de vereniging.
Commissieleden;
Wout Meijer
Bert Pater
Hans Haak
Rudi von Bartheld
Kitty van Bergen Henegouwen

Vertrouwenscontactpersoon

Petra Mallant

petra.vcpdeeem@ziggo.nl

Lees meer >
Vertrouwenscontactpersoon, tot wie een lid zich kan wenden als hij/zij te maken zou krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Welkom Team

Julia Brinkhuis, Anèt Meijer, Irene Tiepel

welkom@bwvdeeem.nl

Instructiecommissie

Bert van den Brink

instructie@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De instructiecommissie zorgt voor een soepele instroom van nieuwe leden en koppelt instructeurs aan een ieder die nog training nodig heeft. In de commissie zitten;
Bert v.d. Brink
Marian Voskuilen
Liesbeth van Droffelaar

Examencommissie

Rudi von Bartheld

examens@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De Examen commissie organiseert en regelt het halen van de verschillende roei diploma’s. Ze zorgt voor de opleiding van de examinatoren en stelt de eisen van de afroei mogelijkheden samen.

Toercommissie

Annemarie van der Molen

toercommissie@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De Toer commissie zorgt voor toertochten dicht bij huis of juist verder weg. Ze organiseren de openings- en sluitingstochten, begin- en eind tocht van het seizoen op de vereniging en bedenken steeds weer mooie roei ervaringen. De leden van de toercommissie zijn;
Ineke van Leengoed (voorzitter)
Marjan Dorresteijn (penningmeester)
Annemarie van der Molen
Eveline Vredeveldt

Wedstrijdscommissie

Marien Mortier

wedstrijden@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De wedstrijdcommissie regelt en organiseert wedstrijden op de eigen vereniging.

Zeilcommissie

Jaap Akkermans

zeilen@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De zeilcommissie stimuleert de zeilsport binnen de vereniging. Ze regelt de instructie voor zowel volwassenen als de jeugd. Interne praktische en theoretische opleidingen en trainingen, draagt zorg voor de zeilvloot en organiseert ieder jaar verschillende zeil evenementen. De zeilcommissie bestaat uit: Jaap Akkermans, Bert Stals, Martine Kamstra, Paul Fortuijn, Boudewijn Kortbeek, Jack Nieuwerf en Theo Weijers.

Webmaster

Richard Zandink

webmaster@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De webmaster is verantwoordelijk voor de werking van de website van BWV de Eem.. Heb je vragen of opmerkingen over de werking van website neem dan contact op!

Jeugdbestuur

Jeroen Maas

jeugdvdeem@gmail.com

Lees meer >
Het jeugdbestuur van BWV de Eem bestaat geheel uit jeugdleden en organiseert sociale activiteiten voor de jeugd tot 18 jaar, uiteraard onder eindverantwoordelijkheid van volwassenen. Of je nu zeilt of roeit of beide sporten beoefent, door de verschillende activiteiten ga je je snel thuis voelen in een gevarieerde gezellige groep jongeren vanaf 10 jaar. De leden van het jeugdbestuur zijn;
Jeroen Maas
Lisa Tolner
Merel Morshuis
Ruben Gideonse

Coördinatie jeugdzeilen

Jaap Akkermans

jeugdzeilen@bwvdeeem.nl

Lees meer >
Mocht u vragen hebben aan een volwassene over het jeugdzeilen neemt u dan contact op.

Coördinatie Jeugdroeien

Vera Geelen en Jeroen Maas

jeugdzaken@bwvdeeem.nl

Lees meer >
Mocht u vragen hebben aan een volwassene over het roeien neemt u dan hier contact op. Voor het zeilen verwijzen we door naar jeugdzeilen@bwvdeeem.nl

Communicatiecommissie

Nicole Beets, Nella Teijma

communicatie@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De Communicatiecommissie (Comcom) is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de vereniging. Zij produceert de maandelijkse nieuwsbrief, stroomlijnt de communicatie tussen de leden en de verschillende commissies, zorgt voor posters, folders, bebording, huisstijl en houdt de website in de lucht en actueel. In de Actueem, de nieuwsbrief van de vereniging, komen korte nieuwsberichten, verslagen etc. te staan. Rond de 15de van iedere maand wordt er copy verzameld en enkele dagen later krijgt ieder lid via email de nieuwsbrief in zijn postvak. Heeft u copy schroom dan niet om deze aan ons toe te sturen. De communicatiecommissie bestaat uit; Nella Teijma, Nicole Beets en Richard Zandink. Wegens recent vertrek van twee commissieleden zijn we op zoek naar versterking. Mocht je iets voor de vereniging willen doen en ‘iets met communicatie’ hebben, neem dan vooral contact met ons op!

ICT/BRS coördinatie

Hans Schotborgh/ Niels Boontjes

reserveringen@bwvdeeem.nl

Lees meer >
Is verzamelpunt voor vragen en opmerkingen over ICT zaken (Informatie- en communicatietechnologie) en het BRS (boten reserveringssysteem ). Verzorgt het beheer van het boten afschrijf systeem. De contactpersonen zijn Niels Boontjes en Hans Schotborgh.

Redactie website

Nella de Koster

webredactie@bwvdeeem.nl

Lees meer >
De webredactie is verantwoordelijk voor de inhoud op de website van BWV de Eem. Zij maakt deel uit van de Communicatiecommissie. Heb je vragen of opmerkingen over de website of wil je zelf een berichtje plaatsen neem dan contact met ons op!