‘Wegen voor Uganda’ groot succes

‘Wegen voor Uganda’ groot succes
Richard Spithoven (op de foto rechts naast Cobi) gaat in april 2017 met 3 goede vrienden als vrijwilliger naar Uganda om een aantal heel basale voorzieningen te realiseren op verschillende basisscholen. Om geld in te zamelen was er een ludieke actie: In de week voor de kerst heeft iedereen in de ploeg van Cobi zich laten wegen. Na Oud en Nieuw zijn ze weer op de weegschaal gegaan. Elke kilo extra leverde 10 euro op. En voor degene die op dieet is geweest: per kwijtgeraakte kilo een euro per ploeglid. De actie sprak kennelijk aan, want veel ploegen hebben meegedaan, al dan niet op de weegschaal. Er is zelfs een ploeg geweest die het wegen heeft afgekocht en met elkaar 120,- euro heeft ingelegd.
De totale opbrengst is 1065,- euro. Wat een geweldig bedrag! Alle deelnemers: super bedankt! We gaan het bedrag inzetten om de kwaliteit van het schoolgebouw dat je op de foto ziet te verbeteren. Op de website www.bfair.nl is uitgebreide informatie over het project te vinden. Maar je kunt ook op Facebook kijken: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014200548651.