Opleiding

Tijdens de zeil praktijklessen, krijg je les van eigen leden in een kiel- en of zwaardboot. Sommige instructeurs hebben ‘het vak’ op de vereniging geleerd, andere konden vóór die tijd al zeilen en vinden het leuk om hun kennis over te dragen.

De instructeur heeft de keuze om les te geven op de Eem of op het Eemmeer. Er ligt namelijk één zeilboot een Randmeer aan het Eemmeer, die ( bevoegde) leden mogen gebruiken.

De lestijden regel je in overleg met je instructeur. Voor de jeugd is er op donderdagavond instructie. De vereniging heeft zich aangesloten bij een stichting van vaaropleidingen. Deze stichting, een samenwerkings verband tussen de ANWB, het watersportverbond en de Hiswa, heet afgekort CWO (Commissie Watersport Opleidingen). Tegelijkertijd staat CWO voor een systeem van vrijwillige vaaropleiding, waarbij je zeildiploma’s kunt halen die je eigen inzicht en vaardigheden meten door middel van een afschrijf systeem.

Natuurlijk staat plezier in het zeilen bovenaan de lijst en is niets verplicht, maar het geeft wel voldoening als je een boot helemaal onder controle hebt.
Klik hier voor de reader die gebruikt wordt voor de zeiltheorie.

Intro

Krachten

Verdieping

Verlichting en dagtekens

Oefenen BPR

Veiligheid

Weerkunde

Schiemannen en vrouwen