Zie ik daar nou een kievit / ijsvogel midden in januari?

Zie ik daar nou een kievit / ijsvogel midden in januari?

Afgelopen zondag zag ik vol verbazing een paar kieviten boven de polder vliegen tijdens het roeien. Mocht je, net als ik, vanaf het water kieviten zien, dan is het misschien interessant om te weten dat deze vogel voor de vorstlijn uit trekt. Dus als het langere tijd niet hard vriest dan blijven ze hier in de weilanden rond de Eem. Ze moeten met dat vrij korte snaveltje de grond in kunnen om eten zoals wormen te vinden. Als het vriest dan wordt dat moeilijk en dan zullen ze wegtrekken naar gebieden met zachter weer. In tegenstelling tot kieviten, trekken grutto’s en tureluurs in de winter weg. Grutto’s uit de polders rond de Eem gaan naar Portugal en vaker nog: naar Mauritanië. Eind februari, begin maart zijn de eerste vogels weer terug. Tureluurs doen het iets anders. Zij blijven in de winter in Nederland en vormen groepen langs de kust en op de Waddeneilanden. Tegenover de Grote Melm, aan de andere kant van de Eem ligt De Slaag waar Natuurmonumenten een aantal weilanden in eigendom heeft die drassig zijn gemaakt (plas/dras noem je dat). Daar hebben afgelopen jaar 60 paar grutto’s, 56 paar kieviten en 51 paar tureluurs gebroed. Het eiland bij de Grote Melm is vorig jaar ook in handen gekomen van Natuurmonumenten en ook dat is plas/dras gemaakt. Dat had direct succes: 1 gruttopaartje, 4 paartjes kieviten en 2 paartjes tureluur hebben er gebroed.

Vorige week vanuit de roeiboot een prachtige ijsvogel zien vliegen. Hij vloog tegenover ons clubhuis, langs de oever over de Eem en verdween in het riet. Zie jij ook een ijsvogel vliegen, geef dit dan door aan de ijsvogelwerkgroep van IVN Eemland. Zij is erg geïnteresseerd en altijd op zoek naar nieuwe, rustige, locaties om nestwanden te maken. Waarnemingen kun je doorgeven aan Jasper Willemsen via ijsvogels@ivn-eemland.nl. Hoe meer waarnemingen, hoe beter! Geef in je mailtje de volgende zaken aan: seizoen, tijdstip, aantal en locatie.
Al deze wijsheden heb ik niet van mijzelf maar van Peter van der Wijst van de Vogelwerkgroep IVN Eemland. Altijd fijn dat ik hem even kan mailen, als ik denk iets bijzonders te hebben gezien op het gebied van vogels. Zie jij iets? De Vogelwerkgroep is bereikbaar via vogels@ivn-eemland.nl of Whatsapp via 06 26438782.

(Best moeilijk om je ogen in de boot te houden, als je naast roeien ook van vogels houdt)

Alexandra Tom

Copyright Foto ; Peter van der Wijst