Laden Evenementen

Huishoudelijk Reglement: kom feedback geven op 24 april

In 2023 zijn de statuten van BWV de Eem aangepast en in de Algemene Vergadering aangenomen. Sindsdien is er gewerkt aan een nieuw en bijpassend Huishoudelijk Reglement (HR). Dit is nu af en staat op de agenda van de Algemene Vergadering van 16 mei.

Voor leden die dat willen, bieden we graag de gelegenheid om voordien feedback te geven op het nieuwe HR, zodat deze feedback meegenomen kan worden in de versie die op 16 mei in de AV ter goedkeuring wordt aangeboden.

Het bestuur van BWV de Eem nodigt de leden daarom van harte uit om op 24 april vanaf 20 uur in de Recover feedback op het HR te komen delen.
» Meld je daarvoor aan via voorzitter@bwvdeeem.nl.
Je ontvangt na aanmelding de concepttekst van het nieuwe HR, zodat je je kunt voorbereiden.

Kun je er op woensdag 24 april niet bij zijn, maar wil je wel je opmerkingen over het HR meegeven aan het bestuur, geef dat dan in je aanmelding aan de voorzitter aan.
Je kunt dan schriftelijk je opmerkingen doorsturen tot uiterlijk 26 april aan de voorzitter via voorzitter@bwvdeeem.nl.

Alvast hartelijk dank voor het meedenken!

Bestuur van BWV de Eem

Share This Story, Choose Your Platform!