Corona-pagina BWV de Eem

Roeien en zeilen bij BWV de Eem tijdens de Corona-periode

De informatie op deze pagina is voor het laatst op 3 juni 2020 bijgewerkt, met een nieuwe Hyena-handleiding.

De informatie op deze pagina is een weerspiegeling van het beleid van het bestuur van de vereniging BWV de Eem te Baarn en is van toepassing op alle leden van de vereniging en betreft zowel de roei- als zeilactiviteiten. Deze pagina geeft hiermee het officiële standpunt van de vereniging en is altijd actueel. Bij vragen of opmerkingen verzoeken we je een bericht te sturen naar corona@bwvdeeem.nl

De vereniging volgt de ontwikkelingen op de voet voor wat betreft de regels voor het kunnen roeien en zeilen, en andere verenigingsgerelateerde zaken. Binnen deze regels bepaalt zij haar eigen richtlijnen, ervoor zorgend dat we de regels kunnen naleven, maar ook continu zoekend naar de mogelijkheden om de leden tegemoet te komen in hun wens te sporten bij de vereniging.

Extra sportnieuws: Kun je nog niet het water op omdat je in een ploeg roeit of zeilt? We hebben een fysiotherapeut gevonden die tegen gereduceerd tarief en met bijdrage van de vereniging roeigerelateerde trainingen verzorgd. Zie op MIJN BWV bij ACTIEF en zoek op LANDTRAINING. Je kunt je daar ook inschrijven.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR HET ROEIEN EN ZEILEN PER 30 MEI. ZIE VOOR DE DETAILS HET ROEIPROTOCOL en ZEILPROTOCOL ONDERAAN DEZE PAGINA

Tot 30 mei 2020 golden de onderstaande regels bij BWV de Eem. Onderaan deze pagina vind je de uitwerking van diverse regels in de protocollen, handleiding Corona-begeleider en stappenlijst reserveren.

1) Tot 30 mei gold dat een roei- en zeilboot door 1 persoon gevaren mocht worden. Vanaf 30 mei mag er ook in meerpersoonsboten worden gevaren. Eemleden uit hetzelfde huishouden mogen nu 2x-en en geschikte zeilboten gebruiken. Beiden dienen vooraf een Corona-verklaring te hebben ingezonden. Zie voor deze verklaring hieronder, na de regels.
Willekeurige leden mogen in de Pikkewijn (2 personen), Zwarte Zwaan (2 roeiers plus 1 stuur dus 3 personen) en diverse zeilboten varen, in acht nemend de 1,5 meter afstand. Ook zij allen dienen een verklaring te hebben ingezonden.
2) De jeugd tot en met 18 jaar mag tijdens de jeugdinstructie gebruik maken van vieren. Zij hoeven onderling geen afstand meer te houden van 1,5 meter.
3) De start- en eindlocatie van een vaartocht is bij BWV de Eem. Hierop is één uitzondering. De Buizerd kan en mag vanaf het Raboes gezeild worden.
4) De boot is gereserveerd door de betreffende roeier of zeiler voor een bepaalde tijd en binnen die tijd komt de boot ook weer terug. Voor meerpersoonsboten reserveert de captain. De andere roeier, eventueel stuur of zeilleden reserveren dezelfde tijd in het BRS op een regel ‘Extra lid aanwezig’.
5) Roeien en zeilen vanaf De Eem kan en mag alleen als er begeleiding van een Corona-begeleider geregeld is. Deze begeleiding is aanwezig op het terrein van de vereniging en ziet toe op het veilig en volgens de regels handelen van eenieder. Ook begeleidt de begeleider de roeier(s) en zeiler(s) bij het kunnen wegvaren en bij terugkomst.
6) Er is altijd een algemene Corona-begeleider aanwezig voor de vaste tijden dat men roeit. Gedurende deze tijd begeleidt deze begeleider ook de zeilers. Voor de tijden hierbuiten kan een speciale Corona-zeil-begeleider de zeilers begeleiden en assisteren. Dit is voorwaarde om te kunnen zeilen vanaf De Eem.
7) In het planningsscherm van het BRS is bovenaan zichtbaar of er een algemene en/of zeil-begeleider is en wie deze Corona-begeleider(s) is of zijn.
8) Roeiers en zeilers reserveren hun boot uiterlijk 20:00 uur de avond vóór hun geplande tocht op de volgende dag. Alleen dan kunnen we een Corona-begeleider inplannen. Als het onverhoopt niet mogelijk is een begeleider te vinden voor de periode van een vaartocht krijgen de zeilers en/of roeiers bericht dat er op dat moment niet gevaren kan (en mag) worden. Er kunnen maximaal 5 boten op dezelfde begintijd vertrekken. Hierdoor beperken we te veel drukte op en bij het vlot.
9) De Corona-begeleider heeft als belangrijkste taak erop toe te zien dat de aanwezige leden de regels en afspraken nakomen om zo de veiligheid van de leden en materiaal zo goed mogelijk te waarborgen. De begeleider kan daarnaast een roeier en zeiler een helpende hand aanreiken bij het vertrek en aankomst.
10) Alle actuele informatie over de regels die op het huidige moment gelden is te vinden op deze Corona-pagina.

Elk lid, sporter of corona-begeleider, dat het terrein van de vereniging wil betreden, vult éénmalig de verklaring in die onderaan deze tekst te vinden is. Daarnaast verwachten we dat elk bezoekend lid op de hoogte is van de uitwerking van de regels zoals hierboven beschreven. Deze uitwerking vind je onderaan deze pagina in de volgende documenten:
1) Corona-protocol voor roeiers
2) Corona-protocol voor zeilers
3) Handleiding voor Corona-begeleiders
4) Stappenplan voor het reserveren van boten

Hieronder vind je de Corona-verklaring en daaronder kun je je opgeven als Corona-begeleider:

Vul in en verstuur onderstaande verklaring

Verklaring gezondheid en coronaprotocol

Stuur bijgaande ingevulde gezondheidsverklaring eenmalig in voordat je de eerste keer reserveert.
Vul deze verklaring in en verstuur deze met de knop 'VERZENDEN.

Hierbij verklaar ik als lid van de BWV de Eem: (

met vier keer een ja de afspraken te accepteren:

1) , ik ga niet roeien of zeilen of op de vereniging komen bij klachten zoals de RIVM deze heeft geformuleerd.

2) , ik gebruik uitsluitend een boot op de vereniging die door mij (of voor mij) is gereserveerd en gebruik deze boot ook op de gereserveerde tijd.

3) , ik heb het Corona-protocol van de vereniging gelezen zoals dat op deze pagina is gepubliceerd en ik houd mij ook aan dit protocol.

4) , ik zal de aanwijzingen van de Corona-begeleider (ook wel "Corona-Hyena" genoemd) opvolgen.

Vul onderstaande aanmelding voor Corona-begeleider in als je kunt helpen zodat er geroeid en gezeild kan worden. Dank je wel!

Hierbij meld ik mij aan als Corona-begeleider voor de onderstaande dagdelen.

Vul een Ja bij de betreffende dagdelen en verstuur het formulier met VERZENDEN. We nemen dan snel contact met je op.
Dank je wel voor het aanmelden!

Hierbij geef ik aan beschikbaar te zijn als Corona-begeleider voor BWV de Eem: (

met een Ja geef ik aan wanneer ik kan helpen. Meerdere mogelijkheden kunnen gekozen worden:

, Maandag, van 08:00 tot 12:00 uur.
, Maandag, vanaf 18:00 uur.

, Dinsdag, van 08:00 tot 12:00 uur.
, Dinsdag, vanaf 18:00 uur.

, Woensdag, van 08:00 tot 12:00 uur.
, Woensdag, vanaf 18:00 uur.

, Donderdag, van 08:00 tot 12:00 uur.
, Donderdag, vanaf 18:00 uur.

, Vrijdag, van 08:00 tot 12:00 uur.
, Vrijdag, vanaf 18:00 uur.

, Zaterdag, van 08:00 tot 12:00 uur.
, Zaterdag, vanaf 18:00 uur.

, Zondag, van 08:00 tot 12:00 uur.
, Zondag, vanaf 18:00 uur.

Dank je wel voor je opgave als Corona-begeleider.

_

De volgende informatie is van belang te weten voor de leden van de BWV de Eem. Deze informatie wordt continu bijgewerkt bij wijzigingen van het beleid.

* Lees hier de Nederlandse maatregelen tegen het Corona-virus van de overheid

* Lees hier het Bericht van de voorzitter en corona-commissie-10mei2020versie datum: 10 mei 2020

* Lees hier ACTUEEM SPECIAL PINKSTERWEEKEND 30 MEI 2020-gedeeeltelijkversie datum: 30 mei 2020

* Lees hier het 20200530 Verenigingsprotocol roeien tijdens coronacrisis BWV de Eem versie 03-30meiversie datum: 30 mei 2020

* Lees hier het Coronaprotocol zeilen v02versie datum: 29 mei 2020

* Lees hier het 20200603.01 Handleiding Corona-hyenaversie datum: 3 juni 2020

* Lees hier het Stappenplan voor het gebruik maken van de boten-300520versie datum: 30 mei 2020