Corona-pagina BWV de Eem

Roeien en zeilen bij BWV de Eem tijdens de Corona-periode

De informatie op deze pagina bevat het Corona-protocol van BWV de Eem en is voor het laatst op 5 februari 2021 bijgewerkt, naar aanleiding van de mogelijkheid om nu ook te roeien met twee roeiers en een stuur die functioneert als instructeur.

De informatie op deze pagina is een weerspiegeling van het beleid van het bestuur van de vereniging BWV de Eem te Baarn en is van toepassing op alle leden van de vereniging en betreft zowel de roei- als zeilactiviteiten. Deze pagina geeft hiermee het officiële standpunt van de vereniging en is altijd actueel. Bij vragen of opmerkingen verzoeken we je een bericht te sturen naar corona@bwvdeeem.nl

De vereniging volgt de ontwikkelingen op de voet voor wat betreft de regels voor het kunnen roeien en zeilen, en andere verenigingsgerelateerde zaken. Binnen deze regels bepaalt zij haar eigen richtlijnen, ervoor zorgend dat we de regels kunnen naleven, maar ook continu zoekend naar de mogelijkheden om de leden tegemoet te komen in hun wens te sporten bij de vereniging.

BEPERKING

PREMIER MARK RUTTE HEEFT OP 14 DECEMBER STRENGERE MAATREGELEN BEKEND GEMAAKT. DE KNRB EN WATERSPORTVERBOND HEBBEN DEZE VERTAALD. BWV DE EEM GAAT HIERBIJ GROTENDEELS UIT VAN DE KNRB VOOR HET ROEIEN EN VAN HET WATERSPORTBOND VOOR HET ZEILEN. OP 5 FEBRUARI 2021 BLIJKT EEN KLEINE VERSOEPELING MOGELIJK. ZIE VOOR DE DETAILS HIERONDER, HET ROEIPROTOCOL, HET ZEILPROTOCOL en HET STAPPENPLAN BOOT RESERVEREN ONDERAAN DEZE PAGINA.

Vanaf 6 februari 2021 08:00 uur gelden de volgende regels en afspraken bij BWV de Eem.

De algemene regels van voldoende afstand houden en het toepassen van hygiënemaatregelen blijven onverminderd van kracht. Binnensporten is niet toegestaan, alleen buiten sporten mag. Volwassenen mogen roeien in éénpersoonboten en in drie meermansboten, de Pikkewyn, (met twee roeiers) en de Zwarte Zwaan en Wiersma2020 met twee roeiers en een stuurman/vrouw die acteert als instructeur tijdens de vaartocht. De Zwarte Zwaan blijft ook beschikbaar voor georganiseerde Instructie met één instructeur en twee cursisten. Instructie heeft voorrang bij het reserveren boven het roeien door andere leden.
Voor het zeilen geldt dat met maximaal 2 personen gezeild mag worden. Hierbij dient de afstand van anderhalve meter in acht te worden genomen.
Naast deze maatregelen adviseren wij dringend om een mondkapje te dragen als je binnen bent. Dat betekent bij binnenkomst in de hal en in de gang naar het vlot, en na het varen als je naar binnen gaat en gedurende het verblijf in het gebouw tot je weer buiten staat.

Mogelijkheden per 6 februari 2021 8:00 uur

Voor de volwassen leden, (is 18 jaar en ouder), betekent dit concreet, mits met de juiste bevoegdheid:

 • er kan geroeid worden in de skiffs.
 • er kan geroeid worden in de C1- boten.
 • er kan geroeid worden in de Pikkewyn met twee personen, waarbij de onderlinge afstand anderhalve meter is.
 • er kan geroeid worden in de Zwarte Zwaan en Wiersma2020 met 2 roeiers en een stuur die instructie geeft, waarbij de onderlinge afstand anderhalve meter is. Deze regelt geldt voor zowel de georganiseerde instructie als voor de overige leden. De stuur heeft minimaal stuurbevoegdheid ST2.
 • er kan gezeild worden met maximaal twee personen. Houd daarbij altijd anderhalve meter afstand.

Voor de jeugdleden (is tot 18 jaar) geldt:

 • bovenstaande beperkingen gelden niet voor de jeugd. De jeugd mag onbeperkt buiten sporten.
 • er kan geroeid worden in alle voor de jeugd beschikbare boten.
 • er kan gezeild worden in alle beschikbare boten.

Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres betekent dit concreet, met in achtneming van de juiste bevoegdheden:

 • er kan geroeid worden in de Pikkewyn met twee personen.
 • er kan geroeid worden in de Zwarte Zwaan en Wiersma2020 met 2 roeiers en een stuur die instructie geeft. Waar er een vermenging van gezinsleden en niet-gezindsleden is, dient de onderlinge afstand weer toegepast te worden. De stuur heeft minimaal stuurbevoegdheid ST2.
 • er kan gezeild worden met maximaal twee personen. Houd daarbij altijd anderhalve meter afstand.

De volgende regels blijven onverminderd gelden:

• direct voor, tijdens en na het varen dient de anderhalve meter afstand te worden toegepast.
• op ergometer mag buiten gesport, in groepjes van twee. Houd voldoende afstand van elkaar!
• reserveren kan maximaal 8 dagen van te voren voor een bloktijd (= uur). tussen zonsopgang en zonsondergang; je hoeft niet meer uiterlijk de avond ervoor te reserveren.
• reserveren doe je bij voorkeur thuis, maar het kan nu ook weer in de hal.
• het gebouw is in principe alleen toegankelijk als route om de vereniging te verlaten. Kleedkamers en douches worden niet gebruikt. De bar is dicht. Toiletten mogen wel gebruikt worden. In uitzonderlijke gevallen kan van het niet gebruiken van de recover worden afgeweken. Hiervoor is toestemming van het bestuur nodig.
Houd je op het terrein en in het gebouw aan de looproute (naar het vlot via de gang, terug via terras en Recover en naar buiten via de binnentrap)(Zie ook de plattegronden hieronder). 

.

Toelichting plattegrond van begane grond: je komt binnen via hoofdingang en gaat via de gang naar het vlot of naar boven. Vanaf het terrein ga je via de buitentrap naar boven.

Toelichting plattegrond van eerste verdieping: Volg de pijlen zoals in de Recover aangegeven. Je verlaat het pand alleen via de binnentrap, ook als je nogmaals naar het vlot gaat.
.

De volgende regels blijven onverminderd gelden (vervolg):

• het terras en de Recover zijn in principe uitsluitend toegankelijk als route naar de uitgang, houd je continue aan de 1,5 meter afstand.
• de toiletten zijn toegankelijk, houd ze schoon.
• de corona begeleider is er niet meer, ook  de vlothond is even niet actief.
• als je ziek bent of ‘corona-verschijnselen’ hebt, kom je niet naar de vereniging!
• houd continue 1,5 meter afstand, dus ook vóór je de boot instapt en direct na het uitstappen. Dit geldt ook voor jeugdleden en gezinsleden.
• was je handen regelmatig.
• vermijd drukte.
• maak riemen en materialen schoon, voor en na gebruik. Schoonmaakmateriaal staat in de loods naast de werkplaats of in de skiff-loods.
• maak geen gebruik van de kleedruimten, deze blijven vooralsnog gesloten; dus thuis omkleden en douchen. Toilet mag wel gebruikt.
• elk lid moet eenmalig de corona-verklaring hebben ingezonden.
• je reserveert op persoonlijke titel, dus niet met team-reservering. Alleen voor instructie mag team-reserveren toegepast worden.
• elk bemanningslid schrijft af als “Extra lid aanwezig …” rond de tijd dat de boot gereserveerd is.
• de boot is direct bevestigd (om drukte bij de schermen te vermijden).
• annuleer je reservering in BRS zodra je weet dat je hem toch niet gaat gebruiken.
• sluit reserveringen zoveel mogelijk aan om teveel beweging op het vlot te voorkomen en de beschikbare boten zoveel mogelijk te benutten.
• er kunnen in totaal 5 boten per tijdslot van 15 minuten worden afgeschreven.

WAT BEVELEN WE AAN?
we adviseren dringend om in het gebouw een mondkapje te dragen.
• gebruik als stuurman desgewenst een gelaatsscherm (goedkoop aan te schaffen via bijvoorbeeld bol.com)
• schrijf een boot af op de minst drukke momenten (middag!)
• installeer de app Cappie om eenvoudig en snel te reserveren (zie website voor instructies)

Voorbeeld van een gelaatsscherm

EN TOT SLOT (EN OOK ZEER BELANGRIJK!):

• houd rekening met elkaar! Houd minimaal anderhalve meter afstand! Help jezelf en elkaar en attendeer de ander op juist gebruik van de regels.
• volg de aanwijzingen op die gepubliceerd staan op de posters. Houd je aan de looprichting.
• maak de boot en riemen na gebruik schoon waar je de deze hebt aangeraakt.
• maak bij aankomst gebruik van de ontsmettingsgel in de hal.
• check deze pagina voor de protocollen voor roeien en zeilen, zie hieronder.
• check deze pagina regelmatig voor de meest actuele informatie.
• check deze pagina voor de werkwijze en regels van het BRS in het Stappenplan boot reserveren, zie hieronder.
• check de website voor het installeren van Cappie, zoek op ‘Cappie’ op de site.
• en last but not least: veel plezier!

Elk lid, dat het terrein van de vereniging wil betreden, vult éénmalig de verklaring in die onderaan deze tekst te vinden is. Daarnaast verwachten we dat elk bezoekend lid op de hoogte is van de uitwerking van de regels zoals hierboven beschreven. Deze uitwerking vind je onderaan deze pagina in de volgende documenten:
1) Corona-protocol voor roeiers
2) Corona-protocol voor zeilers
3) Stappenplan voor het reserveren van boten

HIER VIND JE DE CORONA-VERKLARING:

Vul in en verstuur onderstaande verklaring

  Verklaring gezondheid en coronaprotocol

  Stuur bijgaande ingevulde gezondheidsverklaring eenmalig in voordat je de eerste keer reserveert of de vereniging bezoekt.
  Vul deze verklaring in en verstuur deze met de knop 'VERZENDEN.

  Hierbij verklaar ik als lid van de BWV de Eem: (

  met drie keer een "Ja" de afspraken te accepteren:

  1) , ik ga niet roeien of zeilen of op de vereniging komen bij klachten zoals de RIVM deze heeft geformuleerd.

  2) , ik gebruik uitsluitend een boot op de vereniging die door mij (of voor mij) is gereserveerd en gebruik deze boot ook op de gereserveerde tijd.

  3) , ik heb het Corona-protocol van de vereniging gelezen zoals dat op deze pagina is gepubliceerd en ik houd mij ook aan dit protocol.

  De volgende informatie is van belang te weten voor de leden van de BWV de Eem. Deze informatie wordt continu bijgewerkt bij wijzigingen van het beleid.

  BERICHTGEVING

  * Lees hier de Nederlandse maatregelen tegen het Corona-virus van de overheid

  * Lees het bericht van de voorzitter van 7 februari 2021versiedatum: 07 februari 21

  * Lees het bericht van de voorzitter van 16 december 2020 versiedatum: 16 december 20

  * Lees het bericht van de voorzitter van 23 november 2020versiedatum: 23 november 20

  * Lees het Bericht van voorzitter in Actueem oktober 2020versiedatum: 20 oktober 20

  * Lees het Wijziging Corona-maatregelen 15 oktober 2020versiedatum: 15 oktober 20

  * Lees het Bericht van de voorzitter 13 oktober 2020versiedatum: 13 oktober 20

  * Lees het Corona-bericht van de voorzitterversiedatum: 30 september 20

  * Lees de ACTUEEM-SPECIAL-30juni20versiedatum: 30 juni 2020

  * Lees de ACTUEEM SPECIAL PINKSTERWEEKEND 30 MEI 2020-gedeeeltelijkversie datum: 30 mei 2020

  * Lees het Bericht van de voorzitter en corona-commissie-10mei2020versie datum: 10 mei 2020

  PROTOCOLLEN

  * Lees hier het 20210205-Verenigingsprotocol-roeien-tijdens-coronacrisis-BWV-de-Eem-versie-09-05 februari 2021versie datum: 5 februari 2021

  * Lees hier het Verenigingsprotocol-zeilen_2020-12-15_v01versie datum: 15 december 2020

  * Lees hier het Stappenplan voor het gebruik maken van de boten-050221versie datum: 5 februari 2021