Zeilactiviteiten

Zeilactiviteiten en -evenementen het hele seizoen door!

Elk jaar organiseren we verschillende evenementen om de “passie” van het zeilen op een nieuwe manier te beleven. Dit kan variëren van een zeiltocht in Friesland tot en met een kennismaking met Catamaran Zeilen. Maar ook activiteiten zoals Toertochten en Zeilgroepjes zijn erg populair. En wat te denken van de feestelijke en gezellige takeldagen en af- en optuigdagen. In 2023 hebben we ‘Proef het zeilen’ geintroduceerd. Je leest er verder op deze pagina meer over.

Inloopzeilen en Whatsappgroep

Inloopzeilen

In 2019 hebben we inloopzeilen geïntroduceerd en hier reclame voor gemaakt. Tot nog toe is het succes beperkt. Vanaf 2022 gaan we het op een andere manier organiseren.
Het idee van inloopzeilen was het zeilen actief binnen en buiten onze vereniging in Baarn te bevorderen en mensen kennis te laten maken met de vrijheid, rust en ontspanning die zeilen je kan brengen. We hebben nu een andere vorm gekozen.

Whatsapp-groep SCC (Ship Captain & Crew)

Tijdens het inloopzeilen op woensdagavond hebben we gemerkt dat er best meer leden zijn die graag willen (mee)zeilen. Het inloopzeilen op een vaste avond werkte helaas niet zo omdat het weer ook mee moet zitten. Daarom hebben wij nu een Whatsappgroep voor iedereen die graag met anderen zeilt en ook passagiers mee kan nemen of graag in contact wil komen met andere zeilers die je nog niet kent. Zeg maar ‘ploegzeilen’ maar dan flexibel en zonder verplichtingen! Ook voor leden die geen zeillid zijn. Je kunt je gewoon melden als opstapper. Wij zijn tenslotte een watersportvereniging en willen daarom het samen zeilen ook stimuleren.

Het kan zijn dat je door deelname een groepje zeilers vindt waar je als vaste ploeg mee gaat zeilen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld even op zaterdagochtend in Spakenburg een visje gaan eten, of naar een terrasje zeilen bij een Beachclub, of een zeil/zwemmiddag op een zomerse dag op het Eemmeer organiseren, een BBQ met zeilavond op een eiland of gewoon even een uurtje uit je werk uitwaaien op de Eem. Het kan allemaal.
Verzin het zelf en organiseer het samen in de WhatsAppgroep: Ship Captain & Crew.

Interesse in deze vorm van zeilen en deelname aan de WA-groep?
» Stuur dan een mailtje met je naam en telefoonnummer naar infozeilen@bwvdeeem.nl.

Evenementen

Lekker actief bezig met zeilen en met elkaar!

Naast de lessen organiseert de zeilcommissie vele activiteiten zoals zeilzondagen, jeugdweekend en roei- en zeilvakantie voor jeugd en volwassenen.
Al deze activiteiten begeleiden onze ervaren zeilers en zeilinstructeurs. Behalve het sociale en het gezelligheidsaspect speelt het vergroten van de zeilervaring en het leren varen op ruim water een belangrijke rol. De data van deze evenementen staan vermeld op de website, in de nieuwsbrief of op het prikbord in on verenigingsgebouw. Inschrijving geschiedt telefonisch, per mail of met een inschrijfformulier, vaak in MIJN BWV.

“Proef het zeilen”

Een van onze evenementen is het ervaren hoe geweldig het zeilen op de Eem is.

Nu het zeilseizoen begonnen is willen we jullie allemaal, zeilers en roeiers, graag uitnodigen voor de inschrijving bij de diverse activiteiten. We introduceren 2023 een nieuwe activiteit op drie avonden namelijk: “Proef het zeilen”.
De avonden vinden plaats in mei en juni en we starten vroeg in de avond. Kijk voor de data en tijden dit jaar in de Agenda en zoek op: Proef

Wat gaan we doen?
Wij organiseren voor alle leden drie onvergetelijke avonden op de Eem en ons zomeravond-terras. Iedereen kan daaraan deelnemen. Je kunt je zonder enige zeilervaring inschrijven voor een van de avonden, omdat op iedere zeilboot een ervaren captain aan boord is. In een ontspannen sfeer proef en ervaar je de stilte en de wind die je meeneemt over onze prachtige Eem.

Onze ervaren captains zijn jullie gastheer/vrouw en tevens “entertainer”. Je kunt ze dus van alles vragen. Bijvoorbeeld wat gebeurt er bij een persoon-overboord-manoeuvre. Onze captains zijn bereid om jullie met woord en daad het zeilen te demonstreren. Je zeilt ongeveer een uur. Een echte “Proef” dus. Na het zeilen is er een gezellig samenzijn op ons zomers terras, waar voor deze “Proef”-gelegenheid ook een lekkere snack wordt geserveerd. We doen dit alles low-budget dus voor deelname aan deze avond vragen wij een kleine bijdrage voor de gemaakte kosten van € 5,00.

Wij kunnen dit soort avonden eventueel ook gaan inzetten voor de introductie van nieuwe leden en aspirant leden, maar in eerste instantie geven we deze “Proef het zeilen”-avonden voorrang aan onze leden.

» Mail voor meer informatie en als je mee wil naar: infozeilen@bwvdeeem.nl. Vermeld in je email naast je n.a.w. gegevens dat je wil deelnemen aan “Proef het zeilen” en de datum of data waarop je mee wil gaan.

Zeilen in een groep

Actief zeilen in een zeilgroepje

Ben je klaar met de opleiding, of wil je gewoon even lekker zeilen, ga dan met een groepje zeilers het water op en geniet. Een mooie manier om andere mensen binnen de vereniging te leren kennen

Een dagdeel

Het is mogelijk om een boot voor een dagdeel te gebruiken om recreatief te kunnen zeilen op de Eem of op de randmeren. Voorwaarde is wel dat instructie- en/of verenigingsactiviteiten hierdoor niet in het gedrangkomen en dat is voldaan aan de juiste zeilbevoegdheid. De boot dient te worden ingeschreven in het elektronische reserveersysteem BRS. Wil je een buitenboordmotor gebruiken, neem daarvoor dan contact op met de zeilcommissie. Deze beschikt over een sleutel van de motorkast. Deze voorwaarden en regels gelden voor de boten bij de vereniging en ook voor de boot die in het Raboes ligt.

Dagtochten en/of meerdaagse tochten

Het is voor leden ook mogelijk om, naast de evenementen van de zeilcommissie, zelf tochten te organiseren. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het materiaal ligt volledig bij de leden, die het materiaal in bruikleen hebben. Mogelijke schade of letsel aan derden zal door de deelnemers zelf verzekerd moeten worden. Hiervoor is de vereniging niet aansprakelijk.
Voor deze tochten gelden dezelfde eisen als voor het zeilen op de Randmeren. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
• Deelnemers moeten bevoegd zijn en in staat om zelfstandig met het botenmateriaal om te gaan en in voorkomende gevallen juist weten te handelen;
• Normale activiteiten van de vereniging zoals instructie, georganiseerde toertochten en wedstrijden mogen geen hinder ondervinden van deze activiteit;
• Aan de zeilcommissie moet, bij voorkeur via e-mail, toestemming worden gevraagd. In het verzoek moet tenminste staan om welke periode het gaat, wie de deelnemers zijn, wie als kapitein optreedt, wat het mobiele telefoonnummer is tijdens de tocht en welk materiaal wordt gewenst. Bij het verzoek moet een vaarplan van de tocht worden overlegd met daarin de globaal af te leggen route, de plaats van overnachting en mogelijke uitwijkplaatsen in geval van calamiteiten. Een lid van de zeilcommissie bespreekt het vaarplan met de aanvrager.
• Van calamiteiten moet de zeilcommissie zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
• De zeilcommissie stuurt aan de deelnemers een bericht, waarin BWV de Eem voor de aangevraagde tocht boot/boten ter beschikking stelt onder de volgende condities:

 1. Er mag alleen gevaren worden op binnenwateren en de bevoegdheden zoals hierboven omschreven mogen niet overschreden worden;
 2. De WA-verzekering van BWV de Eem dekt schades, mits er zorgvuldig en als goed stuurman is gehandeld;
 3. Indien eventuele schade niet gedekt wordt door de WA-verzekering van BWV de Eem, omdat er onzorgvuldig of roekeloos is gehandeld, behoudt de vereniging zich het recht voor de schade op de deelnemers te verhalen. Als de deelnemers minderjarig zijn, op de ouders van de deelnemers;
 4. BWV de Eem is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel of andersoortige persoonlijke schade, welke aan boord of tijdens de tocht door deelnemers zijn opgelopen;
 5. In geval van ongeregeldheden stelt BWV de Eem alle deelnemers voor gelijke delen aansprakelijk;
 6. De deelnemers en ouders van deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren zich akkoord door de brief getekend terug te sturen naar de zeilcommissie en zonodig een inschrijfgeld te betalen.

» Het e-mailadres van de zeilcommissie is: zeilcie@bwvdeeem.nl.

Voorbereiden op dagtochten of meerdaagse tochten

Om een tocht, in verenigingsverband of tijdens recreatief gebruik, zo plezierig mogelijk te laten verlopen is het van belang de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
• Controleer of de uitrusting van de boot compleet is en of de boot zelf in orde is.
• Zorg voor een waterkaart en Almanak deel 2.
• Zorg voor een waterdicht verpakte mobiele telefoon.
• Kijk bij het uitstippelen van een route eerst naar de af te leggen afstand tot de volgende aanlegplaats.
• Controleer of iedereen aan boord een zeilpak en een reddingsvest heeft.
• Luister naar het weerbericht en let vooral op temperatuur, windkracht (houd rekening met je bevoegdheid), windrichting en verandering hierin, waarschuwing voor buien, onweer en slecht zicht.
• Bekijk de lengte van de tocht, bedenk zo nodig een kortere uitwijkroute. Houd rekening met bruggen en sluizen.

Uitrusting van de boot bij tochten

Voor een tocht dient de volgende uitrusting aan boord te zijn:
• Landvasten van één tot anderhalf maal de lengte van de boot, een peddel, meerpennen en stootwillen;
• Een vaarboom of, als er op diep water wordt gevaren, een extra peddel;
• Een stormfok;
• Middelen om het grootzeil te reven;
• Extra zeilbandjes;
• Een anker met voldoende ankerlijn;
• Een hoosblik, een afvalzakje, een dweil, een borstel;
• Een combinatietang, een schroevendraaier en een harpsleutel;
• Verbandtrommel;
• Buitenboordmotor met gevulde benzinetank.

Zeilactiviteiten

Welke zeilactiviteiten zijn er geweest en welke nog in het verschiet?
Bekijk de Agenda voor meer activiteiten. Bekijk het Nieuws voor de verslagen.

Zeilevents

 • Sluitings-Lichtjestocht – 19 oktober 2024

 • Clubkampioenschappen/Eembeker 2024 – 15 september 2024

 • Zeiltocht – 7 september 2024

 • Midzomeravond Zeilen – 28 juni 2024

 • Proef het zeilen, avond 3 – 22 en/of 24 mei 2024

 • 3e Pinkstertocht – 19 mei en 20 mei 2024

 • Proef het zeilen, avond 2 – 8 en/of 10 mei 2024

 • Proef het zeilen, avond 1 – 26 april 2024

 • Openingstocht – 7 april 2024

 • Open dag BWV de Eem – 23 maart 2024

 • Sluitingstocht Zeilen (en roeien) 2023 – 7 oktober 2023

 • Eembeker – 17 september 2023

 • Zeiltocht Friesland – 9 september 2023

 • Midzomeravond zeilen Loosdrecht – 23 juni 2023

 • Proef het zeilen (dag 3/3) – 14 juni 2023

 • 2e Pinkstertocht – 28 mei en 29 mei 2023

 • Proef het zeilen (dag 2/3) – 22 mei 2023

 • Proef het zeilen (dag 1/3) – 9 mei 2023

 • Openingstocht Zeilen (en Roeien) – 15 april 2023

 • Start instructie volwassenen – half april 2023

 • Eembeker – 18 september 2022

 • Zeiltocht in Loosdrecht – 1 juli 2022

 • Pinksterrace – 5 en 6 juni 2022

 • Zeiltocht in Friesland – 21 mei 2022

 • Start instructie voor volwassenen – 2 april 2022

 • Start instructie voor jeugd – 26 maart 2022

 • Clubkampioenschappen – 19 september 2021

 • Zeiltocht voor de jeugd – 10 juli 2021

 • Midzomeravond Zeilen Loosdrechtse plassen – 25  juni 2021

Overige zaken

 • Takeldag en aftuigen zeilboten – november 2024

 • Jeugdzeilen op zaterdag – 6 april t/m 6 juli 2024

 • Instructeursdag Training – 23 maart 2024

 • Instructiedag Opleiding – 16 maart 2024

 • Takeldag en optuigen – 9 maart 2024

 • Theorielessen in de winter – jan t/m mrt 2024

 • Takeldag en aftuigen zeilboten – 4 november 2023

 • Afscheid van Jaap Akkermans van Zeilcommissie – 10 juni 2023

 • Takeldag en optuigen zeilboten – 18 maart 2023

 • Theorieles in de winter – jan t/m mrt 2023

 • Zeilcommissie-overleg – 7 december 2022

 • Takeldag en CWO-uitreiking- 5 november 2022

 • Takeldag en boten optuigen- 26 maart 2022

 • Voorbereiding takeldag – 25 maart 2022

 • Anti-foulingdagen – 12 en 19 maart 2022

 • Theorieles in de winter – jan t/m mrt 2022

 • Takeldag – 30 oktober 2021

 • Takeldag – 27 maart 2021

 • Onderhoudsdag – 20  maart 2021

 • Theorie-examen – 19 maart 2021

 • Theorieles in de winter – jan t/m mrt 2021