Energy Battle

Wat houdt de Energy Battle in?

en wat zijn de resultaten?

Een wedstrijd tussen 7 organisaties

Bijeenkomsten en resultaten

De eerste bijeenkomst van deze Energy Battle vond plaats bij BWV de Eem.

Op 20 juli 2023 ging de Tweede Baarnse ENERGY BATTLE van start, in de Recover van BWV de Eem. Zeven lokale organisaties trachten een jaar lang hun stroom- en gasgebruik zo ver mogelijk terug te dringen. Op woensdag 4 oktober 2023 deelden de deelnemers hun eerste resultaten.

» Lees alles over de tussenstand en tweede EB-bijeenkomst, bij Phonosmash

Hoe staan we ervoor op 19 oktober?

» Lees daar alles over in het bericht van het Energy Battle-team.

Van alles en nog wat

Wat kun je in de Recover doen om energie te besparen?

» Bekijk hoe je kunt besparen in de Recover.

Wat kun je buiten de Recover doen om energie te besparen?

» Bekijk hoe je kunt besparen op overige plekken.

Mag het ietsje minder? Daar krijg ik energie van!

Onze hele vereniging doet dit jaar mee aan een wedstrijd. En iedereen die een stap binnen ons gebouw zet, doet mee! Dit keer geen fysieke inspanning of zware training, maar een wedstrijd energie besparen. Deze Energy Battle wordt binnen de gemeente Baarn georganiseerd, en wij spelen deze strijd samen met zes andere verenigingen of sportlocaties.

De uitdaging is, wie van de deelnemende verenigingen de meeste energie weet te besparen in de komende 12 maanden. Het gaat om de relatieve besparing t.o.v. ons historisch verbruik. Hierdoor kan er een eerlijk vergelijk plaatsvinden tussen grote en kleine clubs.

DE ENERGY BATTLE DUURT NOG ...
0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds

Op de site van Energy Battle zie je per week het resultaat. Hoe doen we het nu? Naar de site van EB

Wat gaan we doen?

Iedereen heeft het afgelopen jaar ervaren hoe de energiekosten een probleem gaan vormen voor bedrijven, clubs en gezinnen. Niets doen is geen optie. Gelukkig hebben wij binnen onze vereniging enkele jaren geleden al wat maatregelen in de verduurzaming genomen, zodat onze vereniging nauwelijks last had van de stijgende prijzen. Er blijft echter altijd nog veel te verbeteren. En alles wat we nog beter kunnen doen, levert direct een besparing op; dus anders gezegd: meer geld voor andere zaken.
In verband met deze Battle gaan we de komende 12 maanden ons energieverbruik monitoren. Als we het energieverbruik kunnen verlagen in deze strijd, dan levert dat het volgende op:
• We besparen op onze energie rekening
• We leren hoe ons gedrag het energie verbruik beïnvloed
• We sporen de energieslurpers op; mogelijk zijn die technisch nog oplosbaar
• Zijn we de winnaar van de Battle dan schenkt de gemeente een bonus van € 1000,00

Hoe gaan we de Battle doen?

Deze strijd is voor een deel een uitdaging voor de techniek, maar voor het overige vooral ook het verbeteren van ons gedrag. Je moet daarbij denken aan het in- of uitschakelen van bepaalde systemen, zoals bijvoorbeeld de ventilatie of de temperatuur tijdelijk hoger zetten: knoppen in de Recover, werkplaats en ergometerruimte. Om elkaar hierbij te helpen, brengen we bij al dit soort schakelpunten een geheugensteuntje aan.
Tijdens de komende 12 maanden laten we in de Actueem steeds zien hoe deze Battle zich ontwikkelt. Dus een soort tussenstand waar je kunt zien wat ons eigen resultaat is en waar we staan ten opzichte van de andere deelnemers.
Wie zijn die andere deelnemers, waar nemen wij het tegen op? Tussen haakjes de benaming zoals in de statistieken terug te lezen is.

  • BTTV Elan (Elan)
  • Tennisvereniging Phonosmash (Phonosmash)
  • Waterscouting Mango Kwane Wilco Jiskoot (MKWJ)
  • Scouting Ernst van Kempen (van Kempen)
  • Brasserie de Trits (Brasserie de Trits)
  • Sportcentrum de Trits (Sporthal Trits)

Tussenstand tot week 39. Klik op het plaatje voor een vergroting.

Energie besparen per apparaat

Wat kunnen we doen in de Recover?

RECOVER – VERLICHTING

Ben je de laatste die de Recover verlaat?
Controleer dan of alle verlichting is uitgeschakeld.

RECOVER – VENTILATIE

Als het druk is in de Recover kan er extra geventileerd worden.
Schakel de 5-standen schakelaar terug naar stand I, na afloop van een bijeenkomst.

RECOVER – VAATWASSER

Is de bardienst afgelopen? Schakel de machine dan uit. Laat daarna de machine leeglopen.

De verwarming staat permanent op 18 °C ingesteld.
Deze instelling svp niet wijzigen.

Energie besparen per apparaat

Wat kunnen we doen op andere plekken dan de Recover?

ERGOMETER-RUIMTE – VENTILATIE

Er kan extra geventileerd worden m.b.v. een 3-standen schakelaar.
Schakel de 3-standen schakelaar terug naar stand I, na afloop van de training.

OUDE LOODS – VERLICHTING

Let op: deze verlichting schakelt niet automatisch uit.
Schakel zonodig de verlichting uit bij het verlaten van de loods.

BOVENKAMER – BEAMER

Heb je de beamer gebruikt?
Schakel deze dan na gebruik uit.

Klik voor een vergroting op het staatje. x-as is besparing, y-as het weeknummer in 2023.
Klik voor een vergroting op het staatje. De twee koplopers op dit moment (okt ’23).

Tussenstand op 4 oktober bij Phonosmash

Op 4 oktober 2023 deelden de 7 deelnemers van de tweede Energy Battle in Baarn hun eerste resultaten. Het markante clubhuis van tennisvereniging Phonosmash vormde het decor voor de eerste tussentijdse bijeenkomst. Tijdens deze ‘Battle Sessie’ bespraken de aanwezige deelnemers de detailinzichten die zij sinds de start van de wedstrijd hebben verkregen uit hun gedetailleerde energiemonitoringsysteem. Dit systeem hebben zij voor de duur van de wedstrijd in bruikleen gekregen van de Stichting ENERGY BATTLE.

Alle deelnemers hebben hun energiegebruik inmiddels fors teruggebracht door de inzet tijdklokken, lichtsensoren, LED-verlichting en het kritischer gebruik van stroom en gas. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er bij meeste organisaties desondanks nog sprake was van significant (sluimer)gebruik. Bijvoorbeeld in de vorm van een industriële vaatwasser die – ook wanneer deze niet in gebruik is – continu een hoeveelheid water warm houdt. Of oude koelkasten die vanwege de afnemende koelcapaciteit frequenter hun koelsysteem aanschakelen.

Met deze bevindingen hielpen de deelnemers elkaar aan waardevolle inzichten. Bovendien werden tips uitgewisseld om de geconstateerde problemen aan te
pakken. Ook de experts van de ENERGY BATTLE hadden op dat vlak diverse tips voor de aanwezige deelnemers.

Uiteraard werd ook het wedstrijdelement niet vergeten. De deelnemers hebben als doel hun met energiegebruik tijdens het jaar van de wedstrijd zo veel mogelijk onder hun verwachte jaargebruik uit te komen. Dit verwachte jaargebruik is vastgesteld op basis van historische gebruikscijfers van alle deelnemers. Voor de deelnemer die procentueel het verst onder het verwachte jaargebruik uitkomt ligt aan de streep duizend euro te wachten.

Bij een wedstrijd hoort uiteraard een tussenstand. De koppositie in handen van BWV de Eem, die na tien weken wedstrijd ruim tachtig procent onder haar verwachte energiegebruik zit. Zij worden op de voet gevolgd door de scouts van MKWJ. De significante relatieve besparingen hangen samen met het relatief lage energiegebruik in de zomer. De besparingsuitdaging voor de deelnemers zit vooral in de komende windermaanden.

Bericht van 19 oktober 2023

De Energy Battle is nu 3 maanden onderweg. BWV de Eem laat tot nu toe een goed resultaat zien; daarover zo meer!

Met de Energy Battle minder verbruik
Alle inwoners van Baarn hebben in oktober de Baarnse Klimaat krant ontvangen. Daarin zijn veel Baarnse initiatieven te zien om tot een duurzame samenleving te komen: op weg naar klimaatneutraal en aardgasvrij in 2040. Ook als sportvereniging moeten we daarin mee. En de Energy Battle is een leuke manier om samen met andere verenigingen te ontdekken hoe we het energieverbruik omlaag kunnen krijgen. Uiteindelijk leveren die inspanningen geld op: een lagere energierekening.

Een handig monitoringssysteem
Als deelnemer aan de Energy Battle beschikken we nu over een energie-monitoringsysteem, waardoor we meer inzicht krijgen waar de energieslurpers zitten. Die “slurpers” worden nu zichtbaar. Voor een deel moeten we verbeteringen halen uit de techniek, en voor de rest moeten we het ook zoeken in ons gedrag. De punten waar ons gedrag een rol speelt, zijn vorige maand met stickers gemarkeerd. Let goed op de toelichting op deze stickers En dat is niet zo veel anders als wat je thuis ook zou doen om je energieverbruik terug te dringen.

Hoe staan we ervoor in de battle?
Waar staan we nu in de lopende Energy Battle die begin juli ’23 is gestart?
Na 3 maanden staan we bovenaan!:
In vergelijking met andere verenigingen en ten opzichte van ons historisch verbruik, hebben wij het meest bespaard tot nu toe.
Dit resultaat is mede te danken aan inspanningen die we eerder hebben gedaan: We hebben als vereniging een hele goede basis gelegd, omdat we sinds 2015 een goed geïsoleerde accommodatie hebben. Daarna nog een mooie investering gedaan om zonne-energie op te wekken. Dat heeft een behoorlijk grote daling in ons energieverbruik opgeleverd.

Help mee met besparen!
Daarmee zijn we er nog niet. We gaan de winter in waarbij onze warmtepomp aardig wat energie zal verbruiken. Andere verenigingen zijn nu ook geïnspireerd om creatieve besparingen te vinden. Dus blijf alert om energieverspilling te voorkomen. Heb je nog tips om te besparen, dan kun je altijd een van de mensen van het energie team aanspreken. Graag zelfs, want alle creatieve ideeën zijn welkom.

Doe mee en we hopen natuurlijk dat we het positieve resultaat door kunnen zetten!

Het energie team: Bert van de Brink, Bert Stals, Hans Schotborgh, Nella Teijma en Lodewijk van Leengoed

Klik voor een vergroting op het staatje. x-as is besparing, y-as het weeknummer in 2023.
klik op het overzicht voor een vergroting

Bekijk deze hele pagina voor alle acties en resultaten.