Interview

Achter de schermen

In gesprek met Cobi van den Berg en Jan Rutten die veel historisch materiaal hebben gelezen en uitgezocht en de archieven doorgespit voor het Eem Eeuwboek.
Interview door Lies van Rijssen.

“Als je iets maakt, doe het dan goed.”

Het eeuwboek komt eraan. Hoogste tijd voor wat vragen aan Jan Rutten, lid van onze ‘roei en zeil’ sinds 1975, en Cobi van den Berg, lid sinds 1979. Bijna twee jaar zijn ze druk bezig geweest om historische informatie te verzamelen voor het boek.

Jan: “Roeiers van het eerste uur zijn we natuurlijk niet. Wel van het eerste uur van de tweede helft van de eeuw die onze vereniging oud is.” Cobi: “En nóg een kleine correctie: wij zijn niet gevraagd om mee te werken aan het boek, we hebben gereageerd op de oproep van het bestuur aan álle leden.”

Foto’s voor het Eem Eeuwboek.
Materiaal voor het Eem Eeuwboek.

Waar moet je het zoeken?

“Onze eerste vergadering over het eeuwboek was op 11 maart 2021,” zegt Jan. “Deze Eemflits uit 1978 was ons vertrekpunt.” Hij legt de speciale uitgave van het clubblad ter gelegenheid van het elfde lustrum van de roei, in zwart-witte druk nog, op tafel. “Het beschrijft de eerste vijftig jaar. Diverse foto’s hieruit zul je terugzien in het boek. De overige Eemflitsen, ik heb de jaargangen 1975 tot en met de laatste uit 2007 compleet, waren ook belangrijk bronmateriaal. Dat geldt ook voor eigen kennis en ons eigen Eem-archief dat wordt beheerd door het streekarchief Eemland in Amersfoort. Daar zijn we wat keren geweest. Ja, als je iets maakt, moet je het goed doen!”
Cobi: “Wij waren over de inhoud van het materiaal, door onze vereniging zelf aan Eemland aangeleverd, niet altijd zo tevreden. Sinds de wereld digitaal is gegaan zien we helaas gaten in de informatie. Echt een breuk. Maar over de werkwijze van het streekarchief waren we wel dik tevreden. Wij konden vooraf aangeven welke jaren we wilden inzien en zij legden het dan keurig voor ons klaar.”

Ware BI: van Baarnsche courant tot Internet

Jan vervolgt: “En bij de sublieme Historische Kring Baerne hebben we minstens acht woensdagmiddagen in de Oudheidkamer achter de beeldschermen doorgebracht om fotomateriaal te raadplegen en te downloaden. Wat zijn ze daar secuur en professioneel. Ook de jaargangen 1917 tot en met 1927 van de Baarnsche Courant hebben we daar doorgespit op foto’s en relevante informatie. We hebben verder het geluk gehad dat een gedreven filmmaker uit Leidschendam prachtige oude filmbeelden van Baarn, waarop ook de roei voorkomt, op internet heeft gepubliceerd. Ook weer een bron. Voor de research naar de verbouwingen van het roeigebouw, de nieuwbouw en de daarmee samenhangende ontwikkelingen van de vereniging heeft architect en lid Anèt Meijer gezorgd. Ze heeft bij de gemeente alle oude bouwtekeningen opgevraagd en daar een animatie van gemaakt.”
Cobi licht toe: “In het boek zijn verschillende QR-codes opgenomen waarmee je filmpjes kan bekijken.”

Materiaal voor het Eem Eeuwboek.
Pagina 8 en 9 uit het Eem Eeuwboek.
Pagina 20 en 21 uit het Eem Eeuwboek.

Hulptroepen ingeschakeld en nog meer bronnen geraadpleegd

Jan: “Toen al het ruwe materiaal op tafel lag, werd professionele hulp onontbeerlijk. De tandem Koos Termorshuizen als schrijver, en Nella Teijma, vormgever, kwam in beeld. Zonder hun inzet, uiterste zorg en keiharde werken had het boek er nooit kunnen komen. Koos heeft de verzamelde historische data en ook alle namen gecheckt, het materiaal vervolgens gestructureerd door het op te splitsen in vier stukken van elk 25 jaar en is gaan schrijven. In de teksten heeft hij alle extra input, waaronder interviews met leden, een plaats gegeven.”

Cobi: “De informatiegaten die toen nog resteerden heb ik zo goed mogelijk ingevuld door alle jaarverslagen en notulen vanaf 2007 na te lezen op relevante feiten en door leden, van wie ik wist dat ze verhalen hadden, aan hun jasje te trekken en diepgaand te bevragen. Verder moet je weten dat het bij mij thuis een waar roeimuseum is. Ook mijn uitgebreide verzameling vaantjes, blikken en andere roeiparafernalia hebben nog als bron voor het fotomateriaal gediend.”

“Het boek moest historisch verantwoord zijn, geen leesboek maar wel heel aantrekkelijk met veel foto’s. Wij denken dat dat gelukt is. Maar laat iedereen dat vooral zelf vaststellen. Koop dat boek dus!