Juweempjes

Zoek hier een Juweempje

of blader door de pagina heen en geniet!

Vanuit de vereniging

De BWV de Eem kent drie categorieën van bijzondere leden.

  • Ereleden
  • Leden van verdienste
  • Dragers van de erepenning

Leden die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de Algemene Vergadering worden benoemd tot erelid of lid van verdienste.
De Algemene Vergadering kan, op voordracht van het bestuur of van ten minste vijf en twintig leden, een lid benoemen tot erelid of tot lid van verdienste. Aan beide benoemingen is de uitreiking van een erepenning verbonden.
– Lid van verdienste: na een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste. De mate van inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en voorbeeldfunctie in de vereniging dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand als zodanig te benoemen.
– Erelid: hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld bij Lid van verdienste, maar dan dient er sprake te
zijn van uitzonderlijke meerwaarde voor de vereniging en uitstraling naar buiten.

Een overzicht van de ereleden en leden van verdienste vind je op MIJN BWV.

» Ontdek onze leden met titel Erelid en Lid van verdienste (Alleen voor leden, opent in nieuw tabblad)

De vereniging BWV de Eem kent de volgende verenigingsprijzen:

  1. De zilveren riem: Deze prijs is ingesteld in 1982 door mevrouw R. Schipper en de heer F. Ladrak. Deze prijs wordt jaarlijks in de Algemene Vergadering door het bestuur uitgereikt aan het juniorlid, die in het afgelopen jaar het meest enthousiaste roeilid is geweest. Het bestuur besluit hiertoe op voordracht van de begeleiders van de aspirant-leden. De prijs bestaat uit een vermelding op de zilveren riem.
  2. De “Petje-af”-prijs: Deze prijs is ingesteld door het bestuur in 1993. Het is een jaarlijks terugkerende eervolle vermelding, die wordt toegekend aan een lid van de vereniging, die zich in het afgelopen jaar op een bijzondere manier voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.
  3. De Edo Visser toertoeter: Deze prijs is door het bestuur in 1992 op voordracht van Edo Visser ingesteld. Deze prijs wordt jaarlijks door het bestuur toegekend aan de meest succesvolle of meest merkwaardige of besproken toertocht van het afgelopen jaar. De prijs is een eervolle vermelding op de toertoeter.
  4. De Lustrum bokaal: Deze prijs in ingesteld door de heer J. Rutten. Deze prijs wordt in een lustrumjaar toegekend aan die ploeg van eigen leden, die in een C-4 een afstand van 4 kilometer met keerboei in de kortste tijd aflegt.
  5. De Frits Caronprijs: Deze wisselprijs is bedoeld voor een lid dat zich heeft onderscheiden als instructeur. De toekenning vindt plaats op gezamenlijke voordracht van de roei- en zeilcommissie en wordt uitgereikt in het najaar.

Een overzicht van de leden die één of meer van bovenstaande prijzen hebben verdiend en ontvangen vind je op MIJN BWV.

» Ontdek onze leden in bezit van een verenigingsprijs (Alleen voor leden, opent in nieuw tabblad)

Van de Varsity, onze “Grand Old Lady” en de Kei

De afgelopen week is de Varsity weer geroeid. Een evenement dat mij als oud-Aegir-roeier nog steeds zeer aanspreekt.
Mijn krant berichtte erover. Dit jaar wat extra uitgebreid, want de Varsity is, net als bijvoorbeeld het Skûtsjesilen, tot nationaal erfgoed verklaard.
Het stelsel van mores en gebruiken, van de jasjes en de dasjes, het zwijgen als er een trein over de brug rijdt, en natuurlijk het zwemmen in het ijskoude water van het Amsterdam Rijnkanaal bestaat al honderdvijfendertig jaar en hoort onlosmakelijk bij het studentenroeien. Dat wil zeggen, als je geen Knor bent, natuurlijk.
Traditie, daar is de roeiwereld goed in. Met als prachtig voorbeeld natuurlijk het Engelse Roeien.
Het roeien in Nederland kent ook een lange historie. De oudste roeivereniging in Nederland werd al opgericht in 1874, vier jaar vóór de geboorte van Aegir.
Burgerverenigingen zijn doorgaans jonger, maar onze eigen BWV heeft toch ook al de respectabele leeftijd van 91 jaren, ze mag met recht worden aangeduid als een Grand Old Lady.
In de loop van die jaren is er het nodige gepasseerd. We hebben bijzondere dingen meegemaakt, er zijn bijzondere mensen lid geweest van de vereniging.
Hoewel we natuurlijk nooit olympisch goud gerukt hebben zijn er grootse prestaties neergezet, er is veel getoerd in binnen- en buitenland. We hebben steeds grotere, mooiere en luxueuzere accommodaties gebouwd. We hebben – in onze eigen, wat kleinere omgeving – wedstrijden gewonnen en evenementen georganiseerd.
Al dergelijke gebeurtenissen kunnen een indruk achterlaten binnen een vereniging. Klassiek is natuurlijk de prijzenkast met bekers, maar ik doel meer op zaken als de petje-af-trofee, de toertoeter en bijvoorbeeld een riem van een zustervereniging, verworven bij een bepaalde activiteit. Ook foto’s kunnen een herinnering levendig houden.

Wij hebben net een nieuw gebouw betrokken. Jarenlang is er keihard gewerkt door de bouwcommissie en het bestuur, door leden die meer respect van ons verdienen dan zij doorgaans op hun bordje vinden.  De prestatie die zij hebben neergezet mag er wezen. De nieuwe recover  is indrukwekkend en stijlvol. Voor wie nog niet bij het nieuwe Hemus was: Ga, kijk en vergelijk!
Er is aan ons nieuwe onderkomen eigenlijk maar één tekortkoming: Er is geen historie.
Gelukkig is de oude skiff van Inge weer in de hanenbalken terecht gekomen, anders zou je je net zo goed in de directiekantine van de KPN wanen, of in het dorpshuis van Blaricum.
Er is een heleboel afval afgevoerd na de gedeeltelijke sloop van het oude gebouw. Van het grootste deel was het goed dat het ging. Maar tussen de rotzooi ontwaarde ik ook een aantal oude trofeeën.
Daaronder de Kei die werd uitgereikt aan de winnaar van de allereerste Eemhead (1993), destijds onze eigen BWV. Ik heb hem maar mee naar huis genomen. Natuurlijk ook een beetje omdat mijn naam daarop vermeld stond als lid van het winnend team, maar vooral ook omdat ik vond dat zo’n stukje historie niet verloren mag gaan om de enkele reden dat het geen beker is maar een steen.
Onze zustervereniging in Amersfoort heeft dan misschien een minder stijlvol gebouw, zij heeft wel veel meer gevoel voor historie. Haar voorzitter heeft dan ook al aangekondigd de eerste Eemhead-steen graag weer in huis te willen halen, en dat gaat ook gebeuren (met natuurlijk als voorwaarde de vermelding dat de trofee destijds werd gewonnen door de BWV)
Wij zijn een burger vereniging. En het is onwaarschijnlijk dat onze leden zich ooit, slechts gekleed in een stropdas, in het ijskoude Maart-water van de Eem zullen storten als Kees (bijna) de skiffhead gewonnen heeft.
Maar ik wens haar leden wel dat wij oog houden voor ons rijke verleden, en dat ook zichtbaar maken en houden in ons prachtige gebouw.
Rudi von Bartheld

Veelal in oktober organiseert de instructiecommissie een ploegvind-avond. Voor iedereen die de komende winter mederoeiers voor een ploegboot zoekt:
• Is je ploeg ineens incompleet omdat je mederoeiers door omstandigheden gestopt zijn?
• Roei je al een tijd en wil je eens wat anders? Andere ploeg, ander boottype, ander doel?
• Ben je dit jaar begonnen met roeien, wil je graag verder in een ploegje en vraag je je af hoe het in de winter verder gaat?
• Of zoek je gewoon anderen om in de winter mee in een boot te stappen?

Iedereen is welkom op de ploegvind-avond. Ons doel is om het voor jullie zo laagdrempelig mogelijk te maken om gelijkgestemde mederoeiers te vinden.

We vragen je van tevoren na te denken over:
Welk doel heb je met roeien? Een wekelijks tochtje over de Eem? Vaker in de week (en of je daarvoor de tijd kunt vrijmaken)? Gaan voorbereiden op een wedstrijd?
Op welk niveau wil je roeien en/of wil je dat verbeteren? C-materiaal, glad?
De momenten in de week. Doordeweeks overdag, in het weekend?
Met wat voor roeiers wil je dat doen?

De nieuwe leden van 2020, 2021 en 2022 nodigen we in het bijzonder van harte uit.
Graag horen we van je of je komt.
» Stuur een berichtje naar instructie@bwvdeeem.nl. Je zou in het mailtje je roeiwensen kunnen aangeven. Aanmelden is niet verplicht, maar goed om te weten wie er komt en of iedereen in de Recover past.

» Meer informatie over de Ploegvind-avond kun je ontvangen via instructie@bwvdeeem.nl.

Onze vereniging telt op ’t ogenblik meer dan 450 leden en beschikt over een mooi gebouw, een bar, een omvangrijke vloot en veel materiaal. Het is dan ook niet vreemd, dat de vereniging slechts kan bestaan door de extra inzet van ruim 150 vrijwilligers. En dat zijn jullie.
De vereniging mag zich gelukkig prijzen met jullie diensten. Het bestuur wil daarvoor zijn waardering tot uitdrukking brengen door middel van de DankJeWelBorrel (DJWB) met aansluitend een gezellig etentje.

Een goede gelegenheid om elkaar te zien en te spreken, elkaar beter te leren kennen maar vooral: een gezellige avond te hebben.
De DJWB zal dit jaar plaatsvinden op zondag 8 januari 2023 vanaf 18.00 uur. Vooraf is de nieuwjaarsreceptie voor alle leden.

Elk jaar, op een mooie dag in april, kunnen geïnteresseerden in de middag kennis maken met onze energieke vereniging om te ervaren hoe het is om te roeien of te zeilen op de Eem.

» Lees meer over de Open dag.

Elk jaar, ergens halverwege september vinden de clubkampioenschappen plaats.

Er zijn wedstrijden voor de roeiers en zeilers op ‘onze’ Eem. Naast het roeien en het zeilen, organiseren we ook vaak een lunch en een maaltijd.

Gezellig als je familie meeneemt. We maken er een mooie dag van!

Als je zoekt op clubkampioenschap in de zoekbalk vind je alle verslagen en foto’s van de afgelopen jaren.

Vanuit de leden

Cees Roodnat maakte de Roei-Rhapsodie ter ere van het lustrum in 1983.

Voor ons 100-jarig bestaan maakte hij een bewerking op het origineel.

Binnenkort mag je zingen “Al meer dan 100 jaar”!

» Zing de Roei-Rhapsodie mee!

De single-clinic is een meerdaagse beleving van het roeien in de C1, Liteboat 1x of in de skiff. De clinic is gericht op het roeiplezier, de vergroting van de roeivaardigheid en het sociale element bij het roeien.

» Lees alles over de Early Bird Single Clinic.

In 2007 en 2008 wint Kees van B. de Skiffhead in de Waterspreeuw.

Elk jaar is er zomers spektakel voor het vlot. Je krijgt de gelegenheid om met een singleboot om te slaan en er weer in te (leren) klimmen en ook, hoe je iemand kan helpen er weer in te klimmen.

» Bekijk het bij de Clinic omslaan en weer inklimmen.

» Lees de Weetjes en tips.

Weet je nog een leuk, handig, aardig weetje?
» Stuur je tip naar communicatie@bwvdeeem.nl. Dank je wel!

Vaar een keer mee in de acht (ook als je niet bevoegd bent) of doe mee aan het bungeeroeien. Maak een eilandje met andere roeiboten of probeer in een boot te klimmen. Het kan allemaal in het GVR, het Groot Vrolijk Reddingsfeest.

Dit feest vond plaats op zaterdag 21 mei en 9 juli in 2022.

» Bekijk de informatie over het Groot Vrolijk Reddingsfeest.

Voor het Eem Eeuwboek zijn Cobi en Jan gaan speuren naar historisch materiaal. Hoe zij dat hebben aangepakt, kun je nalezen in het interview dat Lies van Rijssen hen afnam.

» Lees het Interview met Cobi en Jan.

Van alles en nog wat

In de recover is sinds kort een balansplankje-de-luxe te vinden. Gemaakt door Rudi von Bartheld. Het plankje kan gebruikt worden door instructeurs om hun leerlingen duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van je houding op de stabiliteit van de boot.
Natuurlijk kunnen ook alle andere leden er gebruik van maken.

» Ervaar het op het balans-plankje-de-luxe.

Wist je dat je als lid van De Eem gratis en voor niets wherry’s mag gebruiken van de meeste Natroviweemus-verenigingen. Dat kan nu bij Hemus in Amersfoort, De Eem, Tromp Hilversum en Naarden. Sinds kort is dat ook mogelijk bij de Utrechtse Roeivereniging Viking.

Wist je dat de vereniging sinds 2016 Raboesemvriend is? Dat betekent dat we met alle leden gebruik kunnen maken van de voorzieningen bij ’t Raboes. Zo kun je bijvoorbeeld naar het Raboes roeien, daar een lunch of maaltijd gebruiken of bereiden en dan weer lekker terug roeien.

» Kijk op de site van t Raboes voor alle voordelen.

Alle bewegende beelden zijn verzameld op Eem-moves.

» Geniet van de Eem-moves.

Alle verhalen en fotoreportages van de afgelopen jaren vind je terug op Evenementverslagen.

» (Her)beleef de activiteiten met de Evenementverslagen.

Veel boten kennen een vogelnaam. Een overzicht van alle gebruikte vogelnamen vnd je op die pagina.

» Bekijk de Vogelnamen.

Op deze pagina kun je onze juweempjes ervaren.

Juweempjes zijn de juweeltjes van De Eem en van de Eem. Aparte, lieve en grappige zaken waar je blij van wordt. Geniet ervan!

Weet je nog een juweempje dat op de site een plek verdient?

» Stuur maar door naar communicatie@bwvdeeem.nl. Dank je wel!

De Eembeker

Geschonken door Jan Maurits de Jonge tijdens zijn afscheid als voorzitter van BWV de Eem, tijdens de ALV van 16 november 2020.

De Eembeker is de wisseltrofee die elke zeiler kan winnen op de Strijd om de Eembeker tijdens de Clubkampioenschappen.

» Bekijk op MIJN BWV bij ‘Eembeker’ wie de prijs heeft gewonnen. (alleen voor leden, opent in een nieuw tabblad)

Klik op plaatje voor vergroting
Klik op het gedicht voor een vergroting

Vaar met mij

Op verzoek van Jack Nieuwerf maakte Nelleke Simons dit mooie gedicht.

Roei-Rapsodie

Cees Roodnat maakte de Roei-Rhapsodie ter ere van het lustrum in 1983.

Dertig jaar later is de vereniging 100 jaar en zingen we het lied nog steeds mee.

De tekst kan gezongen op de wijs van: “Cruising Down the River” van Eily Beadell & Nell Tollerton.
Mogelijk herken je de melodie ook van de televisieserie “The Singing Detective”.

» Een mooie (de mooiste?) versie op YouTube is die van Blue Barron & His Orchestra With Vocals – Cruising Down The River (On A Sunday Afternoon) 1949

Wil je zingen, zing dan mee !

Zie ook de bladmuziek hieronder.

Klik op het lied voor een vergroting
Klik op de notenbalk voor een vergroting
Klik op de notenbalk voor een vergroting

Ook in Drenthe weten ze onze Eem te waarderen!

Early Bird Single Clinic

Elk jaar organiseert Kees van Bueren in de vroege ochtend een korte cursus in skiffen.

Wil je je roeien verbeteren? Doe weer mee aan de Early Bird Single Clinic! Die vindt vaak plaats eind juli / begin augustus en soms ook nog eens in september. De tijd is zodanig gekozen dat je na het roeien nog een dag voor je hebt voor werk, vrienden, gezin of wat dan ook.

De single-clinic is een meerdaagse beleving van het roeien in de C1, Liteboat 1x of in de skiff. De clinic is gericht op het roeiplezier, de vergroting van de roeivaardigheid en het sociale element bij het roeien.

De clinic is bestemd voor ieder die minstens één seizoen in een singleboot heeft geroeid, hetzij in een C1 of Liteboat, hetzij in een skiff. Hij is zowel gericht op degenen die hun bevoegdheid al hebben gehaald als op hen die daar nog mee bezig zijn. Dus ook voor gevorderden die hun techniek bij willen slijpen of voor hen die gewoon weer eens voor hun plezier in de singleboot willen varen en weer wat zekerheid in die boot willen opbouwen. De clinic is dus niet gericht op het verkrijgen van een hogere bevoegdheid. Dat is aan de reguliere instructeurs.

Je neemt deel aan minstens drie van de vier sessies. Minstens drie van de vier sessies, omdat je bij een hoge frequentie binnen enkele dagen in een flow raakt. Je zult merken, als je vaak achter elkaar roeit, dat je, nadat je de eerste keer al lachend uit de boot bent gestapt, je de laatste keer het vlot zelfs juichend verlaat.

Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, de single-clinics zijn er zeker ook om het sociale roeien te bevorderen. Je helpt elkaar namelijk bij het in- en uitstappen, je zet elkaar uit bij het weggaan van het vlot en tijdens het roeien neem je verantwoordelijkheid voor elkaar. Je wijst een ander op een stuk hout in het water en je waarschuwt elkaar voor scheepvaart. Je geeft de tips door die je leert aan je mederoeiers, nog tijdens dezelfde sessie.

Hieronder vind je de onderdelen zoals die golden in 2022. Bij elk onderdeel kun je via een link naar een tekst klikken. Uit die tekst kun je afleiden waar het in de desbetreffende sessie om gaat. Als je nieuwsgierig bent, kan je dat vooraf lezen, maar achteraf is net zo effectief. Kijk maar.

• Hoe een singleboot te sturen. Klik hier voor ‘Tikwerk’. (opent in een nieuw tabblad)
• Hoe met ongekanteld blad te roeien. Klik hier voor ‘Een natte rug’ (opent in een nieuw tabblad)
• Hoe een ander in de boot te helpen. Klik hier voor ‘Eilandgasten’. (opent in een nieuw tabblad)
• Hoe een ander te inspireren. Klik hier voor ‘Baltsgedrag’ (opent in een nieuw tabblad)

Je ligt om 8:00 uur uiterlijk met je boot in het water voor het vlot. (Je moet dus al om 7:30 uur met elkaar de boten in het water gaan leggen.) We gaan door tot 9:00 uur. Wie wil, kan langer blijven roeien maar geef dat wel even aan.

De clinics worden gegeven door Kees van Bueren. Hij kan je desgewenst nadere inlichtingen geven. Zie gegevens hieronder.

Nog even de praktische zaken op een rij:

• Je moet plezier hebben in de boot. Een aanstekelijke lach werkt bevorderend.
• Je neemt aan minstens drie van de vier sessies deel (en aan alle vier is beter dan aan drie).
• Je geeft je op door een boot af te schrijven. Het valt aan te raden dat te doen zo snel als het BRS dat toelaat. Dan maak je de grootste kans op deelname. Twijfel je over de juiste keuze van een boot, bel gerust even voor overleg (liever dan op en neer mailen).
• Je helpt elkaar (natuurlijk) bij het in- en uitbrengen van de boten, bij het in- en uitstappen, bij het varen zelf en bij het weggaan en aankomen.
• Na afloop kun je koffie of thee blijven drinken. Het is niet verkeerd lekkers mee te nemen.
• Als je een vaste instructeur hebt, laat hem of haar dan weten dat je aan de clinic deelneemt.

Tot ziens op het water!

De Early Bird Single Clinic gaat vast ook dit jaar weer langskomen. Houd de aankondiging in de Actueem en op de website in de gaten.

Clinic Omslaan voor het vlot

Help elkaar de boot in!

Omslaan voor het vlot

Elk jaar is er zomers spektakel voor het vlot. Je krijgt de gelegenheid om met een singleboot om te slaan en er weer in te (leren) klimmen en ook, hoe je iemand kan helpen er weer in te klimmen.

Het is bedoeld voor alle leden, dus ook voor beginners.

• De nadruk zal niet alleen liggen op de waterpret (omslaan in zomerse omstandigheden leidt natuurlijk altijd tot hilarische taferelen) maar zeker ook op het elkaar helpen weer in de boot te klimmen. Het is dus ook een sociaal gebeuren. Bovendien willen we je laten ontdekken in hoeverre je in staat bent zelf in een boot te klimmen en op welke wijze je gebruik kan maken van de hulp van de ander die jou de boot in helpt en hoe jij een omgeslagen roeier de boot in kan helpen. Daar zijn technieken voor, die je met en van elkaar kunt leren.
Bedenk, de meerderheid van de roeiers kan niet zelf in een boot klimmen na omgeslagen te zijn. Het is om redenen van veiligheid van belang dat wij technieken leren om anderen in de boot te helpen.

• Neem geschikte kleding en natuurlijk reservekleding mee, want je weet zeker dat je nat wordt. Een oud t-shirt is handig, omdat je daarmee voorkomt dat je (lichte) schaafplekjes krijgt bij het inklimmen. Verder gewoon een korte broek en een trui voor op de kant.
• Je hoeft je er niet voor op te geven.
• Om de waterpret passend af te sluiten stellen we ons voor dat we nog wat nazomeren na afloop op het terras. Het zou leuk zijn als er een hapje bij zou zijn. Daarom verzoeken we of je – als je daartoe in de gelegenheid bent – iets eenvoudigs mee te nemen. Dat kan van alles zijn: borrelnoten, knakworsten, olijven, chips, quiches, saucissons secs of wat dan ook. Kijk maar.

Houd de Actueem en site in de gaten voor de aankomende ‘clinic omslaan voor het vlot’.

» Bekijk de filmpjes van het inklimmen op Eem-moves.

Indoor- of outdoortraining

Elk jaar vindt in de wintermaanden in de avond een circuittraining plaats. Tot 2022 was dat in de sportzaal, in 2022 is de indoortraining verhuisd naar de outdoortraining op het vlot.

Foto: Vecteezy.

Open Dag BWV de Eem

roeien en zeilen voor jeugd en volwassenen

 Elk jaar, op een mooie dag in april, kun je in de middag kennis maken met onze energieke vereniging om te ervaren hoe het is om te roeien of te zeilen op de Eem. Het is heerlijk om buiten actief te sporten, goed voor je gezondheid, je welzijn en je conditie. We ontvangen je met open armen en vertellen je alles over de vereniging en laten je het roeien en zeilen ervaren op de schitterende Eem. De Eem meandert door het polderlandschap en biedt voorbij elke bocht unieke vergezichten en prachtige oevers.

De Eem

We zijn een vereniging waarin sportieve ambities en gezelligheid hand in hand gaan.  Je leert bij ons roeien, alleen en in teamverband, van recreatief tot ambitieus. Met roeien train je al je spieren tot je lachspieren aan toe!
Je kunt ook leren zeilen en alle kneepjes onder de knie krijgen.
Kom ook roeien of zeilen (of allebei) bij onze levendige vereniging! We heten jeugd en volwassenen van harte welkom, zowel beginners als ervaren roeiers en zeilers.

Over Roeien

BWV De Eem heeft een eigen vloot, zowel recreatieve boten als wedstrijdboten voor een tot acht roeiers. Onze eigen leden geven instructie en coachen de teams. Er zijn door het jaar meerdere instapmomenten. We leiden op tot een erkend certificaat. Instructie is inbegrepen in de contributie.

Over Zeilen

BWV De Eem heeft een eigen vloot, zowel kiel- als zwaardboten. We zeilen op de Eem en op het Eemmeer. Onze eigen leden geven instructie aan jeugd (op zaterdagen vanaf 24 april) en aan volwassenen. We leiden op tot het landelijk erkende CWO-diploma. Instructie is inbegrepen in de contributie.

Over de Vereniging

Met ruim 450 leden zijn we een stevige vereniging die bijna 100 jaar bestaat, in 2023 zal het eeuwfeest groots worden gevierd. Alle leden dragen hun steentje bij aan het verenigingsleven, van onderhoud tot instructie en organisatie. De leeftijd van de leden varieert van twaalf tot in de negentig. We hebben een mooi en ruim verenigingsgebouw met kantine en volop trainingsfaciliteiten en we beschikken over zo’n honderd goed onderhouden roei- en zeilboten.  Er worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals wedstrijden, toertochten, clubkampioenschappen en festiviteiten. Welkom voor iedereen die houdt van water en van buiten sportief bezig zijn!

Buiten sporten op het water: Veilig en Gezond!

Het Groot Vrolijk Reddingsfeest

Vaar een keer mee in de acht (ook als je niet bevoegd bent) of doe mee aan het bungeeroeien. Maak een eilandje met andere roeiboten of probeer in een boot te klimmen. Het kan allemaal in het GVR, het Groot Vrolijk Reddingsfeest.

Het feest is een vervolg op de veiligheidsavonden die de veiligheidscommissie de afgelopen twee winters heeft georganiseerd. Er was er een in de Recover en er waren er twee digitaal. Bij de laatste daarvan vertelden vertegenwoordigers van de brandweer, de Reddingsbrigade en de ambulancedienst hun verhalen.

Het feest heeft een hybride karakter. We maken pret bij en op het water en eindigen met een maaltijd. Maar daarnaast zullen we je uitdagen mee te doen aan reddingsacties. Help bijvoorbeeld iemand uit het water in de reddingsboot of ondersteun een roeier bij het terugklimmen in de skiff. Wie daaraan meedoet, krijgt het reddingscertificaat. We zullen de brandweer strikken een demonstratie te geven en de reddingsbrigade zal tonen wat ze allemaal kan. De grootste leverancier van reddingsvesten geeft acte de presence. En dat allemaal gelardeerd met ludiek roeien en zeilen.

Je kunt kiezen voor deelname op een van de beide data. Inderdaad, er zijn twee data, zodat de gelegenheid deel te nemen optimaal is, en bovendien leek het dienstig het grote aantal deelnemers te spreiden over twee sessies.

Handige en leuke weetjes en tips

Doe er je voordeel mee!