Prive-items

Het beleid ten aanzien van privé-items van BWV de Eem

 

Achtergrond

Op de vereniging zijn verschillende privé items aanwezig zoals boten, riemen, gereedschappen, botenwagens. Meestal zijn deze het eigendom van leden, maar soms ook niet. Vaak zijn deze alleen voor persoonlijk gebruik en soms voor gebruik van meerdere personen of zelfs iedereen.
Onderstaande zijn regels die de vereniging hanteert bij besluiten over privé items.
Deze regels worden t.z.t. opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 

Het Beleid

BOTEN:
 • Privé (roei-) boten en bootbenodigdheden (zoals riemen en zeilen) zijn alleen welkom als:
  • Er ruimte is, en
  • De boten eigendom zijn van leden die een substantiële bijdrage aan de vereniging leveren over een lange periode (ter beoordeling van het bestuur). Wanneer de boten beschikbaar zijn voor meerdere bevoegde leden hebben deze voorrang, en
  • Er een schriftelijke overeenkomst is en goedkeuring van het bestuur en waarbij eventuele bijzondere afspraken zijn vastgelegd.
 • De overeenkomst vervalt bij het beëindigen van het lidmaatschap.
 • De schriftelijke afspraken worden beheerd door de penningmeester.
 • De materiaalcommissaris bepaalt de locatie c.q. de ligplaats.
 • Het liggeld is gebaseerd op de grootte van het object c.q. de locatie (zie voor tarieven hieronder).
 • De overeenkomst kan op elk moment door beide partijen worden opgezegd. Gebeurt dit door de vereniging dan geldt een opzegtermijn van maximaal 6 maanden.
 • De boten worden eventueel opgenomen in het BRS en zijn meeverzekerd met de verenigingsvloot.
 • Onderhoud en andere kosten zijn voor rekening van de booteigenaar.

 

OVERIGE ITEMS

(Dit betreft niet de materialen en uitrusting van uitvoerders van door de vereniging verstrekte opdrachten)

 • Items van niet-leden zijn niet welkom, met uitzondering van items van directe buren of als de items aan de vereniging in bruikleen worden gegeven
 • Items van leden (en buren) zijn alleen welkom met een schriftelijke goedkeuring van het bestuur, met daarin alle afspraken en als ze onder beheer zijn van een bij het bestuur bekend lid.
  De schriftelijke afspraken worden beheerd door penningmeester
 • Als de items substantiële ruimte vragen is er altijd een schriftelijke afspraak met daarin afspraken over duur, stallingsgeld en eventuele gebruikskosten
 • De overeenkomst kan op elk moment door beide partijen worden opgezegd. Gebeurt dit door de vereniging dan bepaalt het bestuur de opzegtermijn.
 • De items vallen niet onder enige verzekering van de vereniging
 • De items vallen onder de verantwoordelijkheid van het beherende lid (veiligheid, schade, etc.)
 • Als items op de vereniging moeten worden behandeld of gebruikt door een niet-lid wordt deze persoon altijd begeleid door een beherend lid. Alle handelingen zijn daarbij voor eigen risico.
  NB: Nooit mag de toegangscode aan een niet-lid worden gegeven.
 • Items waarvan geen beherend lid bekend is worden een maand bewaard als gevonden voorwerp en daarna afgevoerd

Deze regels gelden voor iedereen, waarbij er discretie is voor het verenigingsbestuur om afspraken te maken met de directe buren.

 

Tarieven 2022

Type ligplaatsPrijs
Ligplaats skiff in de loods voor 12 maanden192,00
Ligplaats boot zonder takelen202,00
Ligplaats wherry in de Wherry-loods204,00
Ligplaats jollenveld zeilboot 6 maanden incl. 2 x gebruik kraanbaan202,00
Ligplaats zeilboot voor 12 maand in de box242,50
Ligplaats zeilboot voor 12 maand incl. 2 x gebruik kraanbaan257,50